Ви є тут

Головна

Кафедра маркетингу має достатній науковий потенціал, який представлено висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами. Провідним напрямом наукової роботи кафедри є дослідження в області маркетингового менеджменту. Зокрема, починаючи з 2012 р. кафедра працює над науково-дослідної роботою «Забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту» (№0112U005355). Кафедра у особі викладачів і студентів щорічно приймає участь у науково-практичній конференції ЗНТУ «Тиждень науки».
Зокрема, кафедра маркетингу виступила ініціатором і організатором проведення Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні технології в економіці та управлінні», яка проводилася 18-19 квітня 2013 р. спільно з Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка та Приазовським державним технічним університетом.
26 листопада 2013 року кафедра маркетингу разом з Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка стала співучасником проведення Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми, перспективи». У конференції взяли участь як викладачі, так і студенти-магістри кафедри.
15-16 травня 2014 року кафедра маркетингу разом з кафедрою менеджменту провела Міжвузівську науково-практичну конференцію «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах». Співучасниками проведення заходу виступили Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка та Приазовський державний технічний університет.

Наукові школи кафедри
Більшість викладачів кафедри маркетингу є послідовниками наукової школи к.е.н., проф. Л.О.Кримської, яка доклала багато зусиль до становлення спеціальності «Маркетинг» у ЗНТУ.
 

Напрями наукових досліджень кафедри
Науковці кафедри маркетингу в рамках поставлених завдань, ведуть активну наукову роботу, яка є одним із основних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
У поточному навчальному році кафедра продовжує роботу над виконанням держбюджетної теми «Забезпечення розвитку складних соціально-економічних систем методами маркетингового менеджменту» (номер державної реєстрації 0112U005355).
Дана тематика є новою для кафедри, науково-дослідницька робота за цим напрямом проводиться вперше. Проведення НДР здійснюють за 3 етапами. Кожен етап повинен вирішувати певні завдання, потрібні для успішного виконання НДР, проведення наступного етапу, уточнення змісту і напряму НДР.
Відповідно до теми науковцями кафедри досліджуються технологія, модель та алгоритм впровадження методів маркетингового менеджменту на мікро- та макрорівні господарювання. Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою згідно індивідуальних планів. Хід виконання науково-дослідницької теми та проміжні результати періодично обговорюються на засіданнях кафедри.
В рамках виконання першого розділу наукової теми «Теоретичні основи маркетинг-менеджменту розвитку складних соціально-економічних систем: підприємство, регіон, держава» опубліковано 11 статей, в т.ч. 10 – у фахових виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 11 тез доповідей, в т.ч. 2 – на міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки», м. Київ, Київський Національний Торговельно-економічний Університет, 18-19 жовтня 2012 р.
В рамках виконання другого розділу наукової теми «Практика використання форм і способів маркетингового менеджменту в діяльності соціально-економічних систем» опубліковано 2 статті, в т.ч. 1 – у фахових виданнях, 3 тези доповідей.