Ви є тут

Головна

Викладачами кафедри виконується держбюджетна науково-дослідна робота «Удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України» Напрями наукових досліджень: економіка, організація, планування діяльності підприємства, управління підприємством, менеджмент, маркетинг, інтелектуальний капітал, антикризове управління, фінанси підприємства.

Тематичний план

науково-дослідних робіт, які виконуються в межах другої половини робочого дня викладачів

на 2015 - 2018 роки

 кафедри  «Економічної теорії та підприємництва»

 

№ п/п Шифр, назва НДР, науковий ступінь, звання, прізвище, ім'я по батькові наукового керівника Підстава для виконання роботи (№, дата, документу) Строки виконання НДР, етапів (роки) Очікування результати і форма звітності у поточному році
1. Шифр № 05615 Назва НДР: «Удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України» Керівник НДР кандидат економічних наук, доцент, Бобровникова Раїса Григорівна Рішення секції НР інституту від 16.06.2015р.протокол № 2 2015-2018 рр. Заключний звіт.Рекомендації по удосконаленню механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України. Статті. Анотований звіт
1.1 Концептуальні підходи щодо формування механізму управління підприємством Чарунка 23 (другий рядок, третій стовпчик) вересень 2015 –червень 2016 рр. Концепція формування механізму управління підприємством. Інформаційний звіт. Статті, тези.
1.2. Дослідження і аналіз механізму управління підприємством.   вересень 2016 – червень 2017 рр.td> Система економічних і організаційних показників управління підприємством Інформаційний звіт. Статті, тези.
1.3 Економічна ефективність системи управління підприємством. Рекомендації з удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України.   вересень 2017-червень 2018 рр. Рекомендації по удосконаленню механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки.Статті, тези.Анотований, заключний звіт.