Ви є тут

Головна

Наукова школа кафедри прикладної математики:

Механіка деформівного твердого тіла з геометричними та фізичними особливостями

Рік заснування – 1972

Засновник – доктор технічних наук, професор Асатурян Асатур Шамірович

Керівник на цей час – професор, завідувач кафедри прикладної математики Мастиновський Юрій Вікторович

На цей час на кафедрі виконується науково-дослідна робота «Математичне моделювання та методи розв’язання динамічних задач деформування елементів складених конструкцій», шифр 04615.

Роботи в рамках даної тематики присвячені дослідженню як статичного, так і динамічного напружено-деформованого стану різних елементів механічних конструкцій. Вирішуються граничні задачі теорії пружності методом комплексних потенціалів Мусхелишвили. Розв'язки таких задач застосовуються для дослідження різних кінематичних аспектів, а також для аналізу експлуатаційно-міцностних характеристик конструкцій.

Постановка задач зазвичай відповідає плоскій теорії пружності, чого буває достатньо для багатьох інженерних додатків. В розгляд вводяться об'ємно розподілені сили; особливо нескладно врахувати відцентрові сили інерції. Ряд результатів отримано в замкненій формі, і тому розв'язання не вимагає залучення чисельних методів. Результати більш загального характеру можуть бути отримані при використанні рядів Фур'є в комплексній області.

Згідно з планом проводяться роботи за такими розділами:

  1. Розробка теорії, методів і алгоритмів в області механіки суцільних середовищ.
  2. Моделювання і розв’язок задач переносу.
  3. Відновлення функцій.
  4. Дифінтегральні моделі задач з фрактальними особливостями.

Кафедра приймає участь у науковому дослідженні з теми:
"Формування механізму функціонування неіндустріальних кластерів в промисловому регіоні", шифр 05422.

Активну участь у науковій роботі кафедри приймають студенти: цього року зроблено 29 доповідей на науково-технічній конференції "Тиждень науки ЗНТУ".

Викладачі кафедри щорічно приймають активну участь у наукових семінарах та конференціях. Матеріали наукових досліджень наведені у переліку наукових праць.

На кафедрі є здобувач.