Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

1. Попов В. В. Розробка методу вибору пристроїв компенсації реактивної потужності за умови мінімальних зведених витрат  /В. В. Попов, Д. І. Комарічина // Електротехніка та електроенергетика: науковий журнал. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 1. – С.77-82
2. Попов В. В. Методика определения экономического режима работы трансформатора по условиям обеспечения минимальных потерь электроэнергии / В. В. Попов, Д. І. Комаричина // Современные проблемы электроэнергетики. Алтай – 2013: Сб. статей I Международной научно-технической конференции. – Барнаул, 2013. – С.60-62
3. Попов В. В. Оптимізація вибору потужності компенсуючих пристроїв в системі електропостачання промислових підприємств / В. В. Попов, Д. І. Комарічина // Електротехнічні і електромеханічні системи: матеріали ХVIII Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції. – Севастополь, 2013. – С.70-72.

1. Махлін П.В. О  потерях мощности алюминиевых электролизерах «Електро-механічні і енергозберігаючі системи»   / П.В.Махлін// 2007.- Вип. 21, - С..41-44, Кременчук, 2007.
2. Ніценко В.В. Исследование основных расчетных параметров дифференциально — фазной защиты сборных шин энергообьектов В.В. Ниценко, Д.А. Кулагин, П.В. Махлин, А.Н. Климко // Електротехніка та електроенергетика — 2015р. - № 2 — с. 60-67
3. Науково-дослідна робота  03712 «Розробка заходів для підвищення ефективності експлуатації й проектування систем електропостачання та ЕТУ» (2012-2015рр.).
4. Науково- дослідна робота  ДБ 03715 Енергоощадне керування експлуатаційними характеристиками та параметрами систем електричної тяги автономного електрорухомого складу.
 

1.АндриенкоП.Д. Механизация, автоматизация, информатизация, телекоммуникация и связь в отраслях производств : коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин ; [под ред. С. М. Ахметова]. – Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2014. – С.156
2. Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговимиелектропередачами моторвагонних.поїздів : монографія/ Д. О. Кулагін Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. –С. 154 .
3. Кулагін Д. О. Інформаційні управляючі системи та технології : колективна монографія / Д. О. Кулагін., П. Д. Андрієнко,  [та ін.] – Донецьк : Донбас, 2014. –С. 218 .
4. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія у 2т. Т.2. / за заг. ред. Савчук Л. М. / Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. – 429 с. – ISBN  978-617-7232-00-0 (повне вид.), ISBN  978-966-97393-9-1 (том 2).
5.Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговими електропередачами моторвагонних поїздів : монографія / Д. О. Кулагін. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 154 c.
6.Современная наука обществу ХХІ века: коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин, М. И. Коцур, под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь : Логос, 2015. – 280 с. – ISBN 978-5-905519-13-0.
Статті Scopus
1.   Кулагін Д. О. Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення / Кулагін Д. О. // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 6. – С. 49–55.
2. Кулагін Д. О. Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення магнітних кіл  / Кулагін Д. О. // Науковий вісник НГУ. – 2014. – № 6. – С. 103–110.

1. Метельський В.П. Електричні машини і мікро машини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.П.Метельський//Монографія,  з грифом МОН України, Запоріжжя, ЗНТУ. -2010.- С.660 .
2. Метельський В.П. Формация процессов проектирования сельских електрических сетей, содержащих возобновля-емые источники энергии./ В.П.Метельський, А.П.Заболотний, В.В.Дьяченко, Ю.В.Даус//1 міжнародна науково- практична та навчально- методична конференція «Енергетичний менеджмент. Стан та перспективи розвитку-2014».-Київ,-НТУУ, «КПІ».
3. Метельський В.П.Синтез структуры системы цехового электроснабжения радиальной топологии, содержащих электроёмники с рекуперацией./ В.П.Метельський, А.П.Заболотний, Д.В.Федоша, Ю.В.Даус//Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова. Ползуновский вестник. -2013.  №4-2, - С. 143-147.
4. Метельський В.П. Распределительные трансформаторы и их роль в снижении потерь энергии в распределительных сетях /В.П.Метельський//Международный электротехнический журнал «Электрик». - 2012. -  № 3, -С.10-14.
5.Метельський В.П. Вакуумные выключатели загрузки зарубежных призводителей/ В.П.Метельський, А.Н.Краченко//Международный электротехнический журнал «Электрик». - 2013.-№3, -С.2-5.

 • Особливості нанесення розмірів на ливарних деталях та деталях, які мають форму тіл обертання Автор – викл. Брикова Н.О., студ. гр. М-812 Папка В.І.
 • Вплив температури перегріву розплаву на структуру та властивості виливків з сплаву МЛ5 Автор – доц. Шаломєєв В.А., викл. Корнієнко О.Б., студ. гр. ІФ-212 Березкин М.А.
 • Використання розрізів при розробці креслень деталей Автор – старш. викл. Бажміна Е.А., студ. гр. Т-112 Потарський О.В.
 • Перспектива відрізка прямої лінії Автор – старш. викл. Бовкун С.А., студ. гр. ГФ-911 Афанасьєва К.О.
 • Комп’ютерна графіка при вивченні основ нарисної геометрії Автор – Пугачов Г.О., студ. гр. Е-113 Шемаров М.А.
 • Вплив перегріву розплаву на структуру та властивості виливків з сплаву М15 Автори – проф. Шаломєєв В.А., старш. викл. Скоробогата М.В., студ. гр. ІФ-513 Івахненко Г.Є.
 • Умовності та спрощення при зображенні геометричних образів Автор – доц. Сумський В.І., студ. гр. РТ-113 Пилипенко П.А.
 • Виконання схем електричних принципових в графічній системі AutoCAD Автор – викл. Корнієнко О.Б., студ. гр. Е-513 Жесткова А.В.
 • Характеристика, зображення та позначення елементів деталей машин Автор – викл. Брикова Н.О., студ. гр. ІФ-113 Юрасов П.А.
 • Побудова перспективних зображень. Перспектива точки Автор – старш. викл. Бовкун С.А., студ. гр. ГФ-922 Іванов В.О.2014
 • Комп’ютерна графіка при вивченні основ нарисної геометрії Автор – Пугачов Г.О., студ. гр. Е-113 Шемаров М.А.
 • Вплив перегріву розплаву на структуру та властивості виливків з сплаву М15 Автори – проф. Шаломєєв В.А., старш. викл. Скоробогата М.В., студ. гр. ІФ-513 Івахненко Г.Є.
 • Умовності та спрощення при зображенні геометричних образів Автор – доц. Сумський В.І., студ. гр. РТ-113 Пилипенко П.А.
 • Виконання схем електричних принципових в графічній системі AutoCAD Автор – викл. Корнієнко О.Б., студ. гр. Е-513 Жесткова А.В.
 • Характеристика, зображення та позначення елементів деталей машин Автор – викл. Брикова Н.О., студ. гр. ІФ-113 Юрасов П.А.
 • Побудова перспективних зображень. Перспектива точки Автор – старш. викл. Бовкун С.А., студ. гр. ГФ-922 Іванов В.О.
 •  
 • Ресурсозберігаюча технологія виплавки магнієвих сплавів Автори – проф. Шаломєєв В.А., старш. викл. Скоробогата М.В., студ. гр. ІФ-513 Івахненко Г.Є.
 • Комп’ютерний практикум в вивченні графічних дисциплін Автор – Пугачов Г.О., студ. гр. Е-114 Молчанов Л.
 • Побудова перспективи моделі Автор – доц. Мамедов Б.Ш., студ. гр. ІФ-814 Магденко Ю.С.
 • Умова підвищення ефективності вивчення графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах Автор – старш. викл. Бажміна Е.А., студ. гр. Т-114 Пічхая К.Р.
 • Графічні методи побудови ширококутної перспективи Автор – Корнієнко О.Б., студ. гр. ГФ-913 Сухачова В.С.
 • Геометричні операції в перспективі Автор – старш. викл. Бовкун С.А., студ. гр. ГФ-923 Гужва С.

Сторінки