Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

 1. Застосування сучасних інформаціонних технологій для підвищення ефективності вивчення курсу «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» Автори – доц. Шаломєєв В.А, доц. В.І. Сумський В.І.
 2. Єдина теорія рушиїв на неперерваних потоках. Кінематичний аналіз однорядних гребних гвинтів Автор – доц. Мамедов Б.Ш.
 3. Зварюваність вторинного алюмінієвого сплаву АК9М2 Автор – старш. викл. Лютова О.В.
 4. Інформаційно-технологічне забезпечення графічної підготовки студентів технічних спеціальностей заочного відділення Автор – доц. Пугачов Г.О.
 5. Сучасні методи контролю якості лиття з магнієвих сплавів Автори – викл. Корнієнко О.Б., викл. Скоробогата М.В.
 6. Процес виконання креслень деталі типу корпус в системі AutoCAD 2002 Автор – старш. викл. Бажміна Е.А.
 1. Актуальність виконання кінематичних та гідравлічних схем з використанням комп’ютерної графіки для машинобудівних спеціальностей Автори – доц. Сумський В.І., викл. Корнієнко О.Б.
 2. Основи єдиної теорії рушиїв на неперерваних потоках. Вивід формул тяги, польотного (тягового) ККД турбореактивних двигунів Автор – Мамедов Б.Ш.
 3. Використання вторинних алюмінієвих сплавів у транспортному машинобудуванні Автор – Лютова О.В.
 4. Іноваційні технології організації і проведення практичних і самостійних занять з комп’ютерної графіки Автор – Пугачов Г.О.
 5. Загальні вимоги до нанесення розмірів на кресленнях Автор – старш. викл. Бовкун С.А.
 1. Підвищення технологічних та механічних властивостей вторинних силумінів в результаті вдосконалення рафінувально-модифікувальних процесів Автор – доц. Лютова О.В.
 2. Порівняльний аналіз розрахунку тяги ТРДД Д-436ТП за формулами сучасної теорії ПРД та «Єдиної теорії рушиїв» Автор – Мамедов Б.Ш.
 3. Методика виконання деталювання складального креслення в системі AutoCAD Автор – викл. Корнієнко О.Б.
 4. Методика навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах  Автор – старш. викл. Бажміна Е.А.

 На кафедрі Захисту інформації ведуться наукові дослідження з наступних напрямів:

 • «Електродинамічне моделювання елементів та пристроїв систем технічного захисту інформації» – керівник проф. Карпуков Л.М.;
 • «Технічні методи захисту інформації в оптоволоконних мережах» – керівник доц. Щекотихін О.В.
 • «Криптографічні та стеганографічні методи захисту електронного документообігу» – керівник доц. Козіна Г.Л.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КАФЕДРАЛЬНОЇ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Шифр, назва роботи: 04515, Дослідження і розробка криптографічних та технічних методів захисту інформації,
2-й етап -  Дослідження і розробка криптографічних методів захисту інформації

 

В період з 2006 по 2012рр. викладачами кафедри виконувались науково-дослідні роботи:

 • Розробка математичних та технічних моделей і методів забезпечення інформаційної безпеки (№ держреєстрації 0107U011254);
 • Теоретичні, організаційні та технічні основи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

 

  На 2012-2015рр. затверджено тематичний план для науково-дослідної роботи «Методи та засоби побудови захищених інформаційних і комунікаційних систем».

 

     Також співробітниками кафедри Захисту інформації в 2010-2012рр. проводились науково-дослідні роботи, що фінансувались за рахунок загального фонду держбюджету:

 • 2010-2011рр. на тему «Дослідження та розробка криптографічних і стеганографічних алгоритмів для захисту цифрової інформації» (№ держреєстрації 0110U001145);
 • 2012-2013рр. на тему «Розробка та аналіз криптографічних і стеганографічних алгоритмів захисту цифрової інформації» (№ держреєстрації 0112U002023).

 

   Викладачі кафедри активно займаються науковими дослідженнями, регулярно публікуючи результати своєї наукової роботи і доповідаючи їх на міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах. Наприклад: проф., д.т.н. Карпуков Л.М. має більше 200 наукових публікацій, доц., к.ф.-м.н. Козіна Г.Л. – близько 60 публікацій, доц., к.т.н. Лізунов С.І. – більше 80 публікацій, доц., к.т.н. Щекотихін О.В. – більше 70 публікацій, доц., к.ф.-м.н. Романенко С.М. – більше 50 публікацій.


  Діаграма кількості публікацій викладачами кафедри ЗІ за 2007-2012рр.

 

nauka1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

      Викладачами кафедри підготовлено та видано 4 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 1 монографію.

1 Правове та нормативне забезпечення інформаційної безпеки Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 152с. монографія Слепцов В.І.
2 Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. Частина І. Оптичні волокна та кабелі Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 159с. навчальний посібник Щекотихін О.В., Піза Д.М.
3 Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. Частина ІІ. Активні компоненти ВОЛЗ Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 160с. навчальний посібник Щекотихін О.В, Піза Д.М., Корольков Р.Ю.
4 Компоненти та прилади волоконно-оптичних ліній зв’язку підготовлено до друку навчальний посібник Щекотихин О.В., Пиза Д.М., Бугрова Т.И.
5 Протоколи цифрового підпису підготовлено до друку навчальний посібник Козіна Г.Л., Молдов’ян М.А., Неласа Г.В.

   Студенти під керівництвом викладачів приймають активну участь в конференціях та олімпіадах, займаючи призові місця. Студент групи РТ-816 Каменський О.А. двічі займав призові місця (2010р. –2 місце, 2011р. – 1 місце) в Всеукраїнському фіналі Міжнародної олімпіади в сфері інформаційних технологій «ІТ-Планета» і ставав учасником Міжнародного фіналу. Студент групи РП-817 Юрков Д.С. посів 3 місце в Східному регіоні України в Міжнародній олімпіаді в сфері інформаційних технологій «ІТ-Планета 2011/2012». Команда студентів кафедри Захисту інформації декілька разів займала призові місця в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Інформаційна безпека».

 


 

Участь студентів в науковій роботі в період з 2007р. по 2016р.

 

nauka2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gramota_zntu_3mesto300 gramota_leh300 gramota_lytovka300 gramota_yackyy_300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є зростання творчого потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з соціогуманітарних наук; формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з їх урахуванням ; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Назва Керівник Роки виконання
Вдосконалення функціонування держави та права в Україні завідувач кафедрою конституційного, адмінітсративного та трудового права доктор юридичних наук , професор Максакова Руслана Миколаївна 01.09.2018-30.06.2021р.р.

За останній час на кафедрі було виконано наступні науково-дослідні роботи: - Вдосконалення сплавів МЛ5 та МЛ10 в межах ДСТУ і технологічних процесів їх плавки та доводки. - Розвиток теорії та технологій підвищення якості литва з магнієвих сплавів. - Підвищення ефективності та надійності роботи авіаційних двигунів і особливості графічного відображення результатів досліджень. - Вдосконалення технологічних процесів виробництва високоякісного литва з магнієвих сплавів та графічне відображення результатів досліджень. Кафедра співпрацює з рядом підприємств, з якими укладені договори творчої співпраці: - АТ «Мотор Січ», - ЗМКБ «Прогрес», - Запорізький державний медичний університет, - ДП «Київський інститут серця».

Кафедра НГІКГ має висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри.

 

Основні наукові напрямки діяльності кафедри:

 • вивчення природи впливу морфології та топології інтерметалідної фази на структуроутворення та властивості магнієвих сплавів;
 • розробка нових магнієвих сплавів з підвищеним комплексом властивостей для авіадвигунобудування;
 • розробка біорозчинних магнієвих сплавів для імплантатів при остеосинтезі та в кардіохірургії.

Науково-дослідні роботи кафедри:

 1. Госпдоговір № 2314 «Совершенствование сплавов МЛ5 и МЛ10 в пределах ГОСТа и технологических процессов их плавки и доводки», замовник АТ «Мотор-Січ», керівник д.т.н., проф. Цивірко Е.І. 2013-2016 рр.
 2. Держбюджетний договір № 01226 «Розробка та випробування нових магнієвих сплавів для медичних біорозчинних імплантів», керівник д.т.н., проф. Шаломєєв В.А. 2016-2017 рр.

Напрямки наукових досліджень кафедри:

1.Розробка методів підвищення надійності технічних систем, що працюють в умовах агресивних середовищ

2. Прогнозування наслідків негативного впливу техногенних процесів на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри на 2012-2015 роки співробітниками кафедри виконано роботу з розробки методів підвищення надійності технічних систем, що працюють в умовах агресивних середовищ. Зокрема було проведено аналіз умов експлуатації технічних систем, що працюють в агресивних середовищах, теоретично обгрунтувано застосування новітніх методів підвищення стійкості виробів, теоретично обгрунтувано застосування новітніх методів підвищення жаростійкості виробів, що працюють в умовах підвищених температур.

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри на 2015-2018 роки заплановано проведення досліджень з прогнозування наслідків негативного впливу техногенних процесів на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини, а саме розробка теоретичних основ ресурсо- та енергозбереження та основних напрямків розвитку методів утилізації відходів, аналіз джерел електромагнітного забруднення та сутність його негативного впливу на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини, дослідження сучасного стану інформаційного забруднення та підходів до мінімізації його негативного впливу на психофізіологічний стан людини.

Кафедра "Системного аналізу та обчислювальної математики" має значний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. Результати науковивих досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних виданнях, доповідаються на конференціях, семінарах, симпозіумах.
Наукові дослідження викладачів та співробітників кафедри виконувались в рамках наступних НДР:
- держбюджетна тема ДБ 04317  «Моделювання процесів масопереносу при напиленні тонких плівок енергетичними частинками »,   науковий керівник д. ф.- м .н., проф. Г. В. Корніч.
- держбюджетна тема ДБ 04316  «Розробка методів обчислень, обробки даних і комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів », науковий керівник доцент В.П. Пінчук.
- держбюджетна тема ДБ 05019  "Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем", науковий керівник доцент О.І. Денисенко

Сторінки