Ви є тут

Головна
 1. Бровко Б.А. Методичний посібник з професійної етики для співробітників ОВС в Запорізькій області. – Запоріжжя, 2009. - 51 с.
 2. Бойко А., Бровко А., Бровко Б., Іваннікова Л. Яків Новицький – видатний дослідник і громадський діяч Запорізького краю / Яків Новицький. Твори. – Запоріжжя: АА Тандем, 2007. – С.10-47.
 3. Бровко Б.А. Звичаєві й моральні норми українського населення Запорозького краю за фольклорно–етнографічними працями (історичної тематики) Я.П.Новицького. / Культурно–історичні особливості Запорізького регіону як фактор формування світоглядних і професійних орієнтацій майбутніх правоохоронців.– Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут ДДУВС, 2007.– С. 68-80.
 4. Бровко Б. Педагогічні погляди і громадська діяльність Я.П.Новицького // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск XV.– Запоріжжя:«Просвіта», 2002.– С. 185-190.
 5. Бровко Б., Кириченко В. Зв’язки Я.П.Новицького з відомими діячами науки і культури / Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск XIV.– Запоріжжя:«Просвіта», 2002.– С. 41-45.
 6. Бровко Б.А. Новицький Яків Павлович / Українське козацтво. Мала енциклопедія.– Київ: «Генеза»; Запоріжжя: «Прем’єр», 2002.– С. 350.
 7. Бровко Б.А. «Запорожець за Дунеєм» / Українське козацтво. Мала енциклопедія.– Київ: «Генеза»; Запоріжжя: «Прем’єр», 2002.– С. 160-161.
 8. Бровко Б.А. Войнаровский Андрій / Українське козацтво. Мала енциклопедія.– Київ: «Генеза»; Запоріжжя: «Прем’єр», 2002.– С. 83.
 9. Бровко Б. Внесок Я.П.Новицького у розвиток спеціальних історичних знань / Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів.– Т.7.– К., 2001.– С.338-348.
 10. Бровко Б. Г.І.Новицький та його етнографічна праця «Краткое описание о народе остяцком» / Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів.– Т.6.– К., 2001.– С.296-305.
 11. Карагодін А.І., Бровко Б.А. Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін / Ювілейна книга. Історичний факультет Запорізького державного університету.– Запоріжжя: «Просвіта», 2001.– С.26-30.
 12. Бровко Б.А. Фальц–Фейн В. «Аскания–Нова».– К.: Аграрная наука, 1997.– 347 с. // Південна Україна XVIII–XIX століття. Записки науково–дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ.– Запоріжжя: РА «Тандем–У», 1999.– Вип.4(5).– С.266-270.
 13. Бровко А.С., Бровко Б.А. Я.П.Новицкий как этимолог топонимов Нижнего Приднепровья // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 1999.– №1.– С.20-30.
 14. Бровко А.С., Бровко Б.А. Яків Новицький та його імениті предки.– Запорозька спадщина.– Вип.3.– Запоріжжя: РА «Тандем–У», 1997.– 60 с.
 15. Бровко Б.А., Злобина Л.Г., Князьков Ю.П., Кокошинский О.М. Так сколько же лет городу Александровску? // Из прошлого Запорожья.– Вып.3.– Запорожье, 1996.– С.29-36.
 16. Бровко Б.А. Яків Новицький – людина та науковий діяч // Південна Україна XVIII–XIX століття. Записки науково–дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ.– Запоріжжя, РА «Тандем–У», 1996.– Вип.2.–С.156-160.
 17. Бровко А.С., Бровко Б.А. Из малоизвестных биографических страниц Я.П.Новицкого // Етнографічні дослідження Південної України. Збірник наукових праць Всеукраїнської ювілейної конференції, присвяченій 145–річчю з дня народження Я.П.Новицького.– Запоріжжя, 1992.– С.3-4.
 18. Турченко Ф.Г., Бровко Б.А. Я.П.Новицький – людина і краєзнавець // Репресоване краєзнавство (20–30–ті роки).– К.: «Рідний край», 1991.– С.56-59.