Ви є тут

Головна

Наукова школа: "Ливарне виробництво"

У 1947 р. на кафедрі була створена проф. Шульте Ю.А. наукова школа у галузі ливарного виробництва чорних та кольорових металів, яка плідно працює і сьогодні. Головний напрямок школи: дослідження комплексного впливу природи морфології, топографії неметалевих вкраплень та структури металевої матриці на формування фізико-механічних властивостей широкого спектру сталей та сплавів. Кращі творчі традиції цієї школи продовжують її учні, які уславлюють своїх вчителів. Її високий рівень дозволив виконати та успішно захистити в різні часи докторські дисертації Шульте Ю.А. (1954 р.), Гаревському І.О. (1973 р.), Волчку І.П. (1979 р.), Луньову В.В. (1984 р.), Цивірку Е.І. (1989 р.). З 1956 р. на кафедрі активно працює аспірантура за трьома спеціальностями: 1) «Ливарне виробництво»; 2) «Металургія чорних металів»; 3) «Матеріалознавство». Під керівництвом професорів Шульте Ю.А., Гаревських І.О., Луньова В.В., Волчка І.П., Цивірка Е.І., Сперанського Б.С. було успішно захищено більше 80 кандидатських дисертацій. Кожен рік аспірантура кафедри поповнюється 2-4 аспірантами, які заздалегідь проходять навчання в магістратурі. Щороку в аспірантурі навчається 7-10 аспірантів.

В 1966-1985 роках на кафедрі плідно працювала галузева лабораторія «Холодостійких та зносостійких сталей та сплавів» Міністерства кольорової металургії СРСР. Географія науково-дослідних робіт та впровадження їх результатів була дуже широкою (від Крайньої Півночі   Норильськ до Казахстану; від далекого сходу – Магадан до Прибалтики й Заходу України). За роки свого існування лабораторія внесла значний внесок в розвиток кольорової металургії та стала базою підготовки висококваліфікованих фахівців.

Тематика НДЛ скорегована відповідно до головного наукового напрямку кафедри і представлена, в основному, фундаментальними розробками.

З 1959 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальностями: 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів; 05.16.04 – Ливарне виробництво. Науковими керівниками аспірантів вищеозначених спеціальностей є д-р техн. наук, професор В.В.Луньов, д-р техн. наук, професор Е.І.Цивірко, д-р техн. наук, професор В.В.Наумик. Під їх керівництвом аспірантами виконуються дослідження в напрямі підвищення комплексу фізико-механічних властивостей і експлуатаційного ресурсу металевих виробів із різноманітних сплавів на основі заліза і кольорових металів, розробляються теоретичні положення і технічні засоби по удосконаленню технологічних процесів металургійного і ливарного виробництва.

Кафедра «Машини та технологія ливарного виробництва» з 1976 року до теперішнього часу є організатором проведення спочатку республіканської, а потім міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» в м. Запоріжжі, ЗНТУ, в якій беруть участь представники Росії, Білорусі, Німеччини, Польші та інші.