Ви є тут

Головна

 

Кафедра займає загальну площу 626,2кв. м.. Площа, яка відведена під  навчальні аудиторії та лабораторії, складає 440,2кв. м. Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, стендами, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття по дисциплінах спеціальності проводяться в лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться у загальному користуванні.

Усі  лабораторії оснащено устаткуванням, яке включає різноманітну контрольно-вимірювальну апаратуру, обчислювальну техніку та обладнання.

Для проведення лекційних, лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт призначені наступні приміщення:

– ауд. 30 (комп’ютерний клас кафедри «Радіотехніки та телекомунікацій»; лабораторія з курсів «САПР»,  «Сигнали та процеси в РТ», «Основи автоматизації проектування РА», «Системи програмування», «Програмування мікропроцесорів», «Основи теорії кіл», «Цифрова обробка сигналів», «Спец. розділи вищої математики»);

–  ауд. 31 (лабораторія з дисциплін «Системи сучасних сигналів», «Статистична радіотехніка», «Основи теорії передачі інформації», «Теорія РТС», «Радіотехнічні системи», «Моделювання радіосистем», «Цифрові системи передачі інформації»);

–  ауд. 33 (лабораторія з дисциплін «Основи теорії кіл», «Цифрова обробка сигналів», «Цифрові системи передачі інформації»);

–  ауд. 34 (лабораторія з дисциплін «Техніка та прилади НВЧ», «Мікроелектронні пристрої НВЧ»,  «Пристрої НВЧ та антени», «Проектування антенно-фідерних пристроїв», «Спеціальні  розділи електродинаміки», «Технічна електродинаміка», «Електронні та квантові пристрої НВЧ», «Антени спеціального призначення та САПР антен»);

–  ауд. 36 (лабораторія цифрової обробки сигналів на базі сигнальних процесорів фірми ANALOG DEVICES, лабораторія з дисципліни «Програмування мікропроцесорів», «Системи та мережі передачі інформації»);

–  ауд. 37 (лабораторія з дисциплін «Пристрої генерації та формування радіотехнічних сигналів», «Радіопередавальні пристрої», «Пристрої приймання і обробки сигналів», «Радіоприймальні пристрої», «Системи прийому, обробки та відображення інформації», «Цифрові пристрої та мікропроцесори», «Мікропроцесори в системах та пристроях»);

– ауд. 38 (лабораторія дисциплін «Методологія та організація наукових досліджень»,  «Інтелектуальна власність», «Супутникові інформаційні системи», «Комп’ютерні системи управління проектами», «Глобальні інформаційні  інфраструктури»);

–  ауд. 39 (лабораторія з дисциплін «Пристрої підсилення сигналів», «Основи телебачення», «Квантові РТ пристрої та системи», «Аналогові електронні пристрої», «Комп’ютерні мережі», «Керування мережами зв’язку», «Радіоавтоматика», «Волоконно-оптичні системи передачі інформації», «Супутникові інформаційні системи»).

– ауд. 127 – (факультетський комп’ютерний клас; «Основи автоматизації проектування РА», «Системи програмування», «Програмування мікропроцесорів», «Основи теорії кіл», «Цифрова обробка сигналів», «Спец. розділи вищої математики»).