Ви є тут

Головна

Кафедра достатньо забезпечена матеріально-технічною базою (14 навчальних лабораторій, 2 ливарні зали, 2 спеціалізовані лабораторії, навчальний кабінет проектування ливарних цехів, 2 предметні аудиторії, в т.ч. імені професора Ю.А. Шульте). На сучасному рівні обладнані лабораторії формувальних матеріалів; фізичної хімії та теорії металургійних процесів; печей електрошлакового переплаву; ливарного обладнання; автоматизації ливарних процесів; металографічних методів контролю структури ливарних сплавів.

Усі дисципліни, які читаються на кафедрі, мають свої лабораторії, оснащені, в основному, сучасним промисловим та науково-дослідним обладнанням – це 10 індукційних печей ємністю від 10 до 400 кг, 2 вакуумні плавильні установки ОКБ-500 та УППФ-2М, 2 електрошлакові установки, електронно-променева піч. Для вивчення якісних характеристик ливарних сплавів та контролю використовуються електронний трансмісійний, растровий та високотемпературний мікроскопи, мікрорентгеноспектральний аналізатор МАР-3, аналізатор структури «Епіквант», парк випробувальних машин та установок.

Кафедра має обладнану сучасну лабораторію обчислювальної техніки, в якій студенти, починаючи з III курсу, виконують лабораторні, практичні роботи, курсові та дипломні проекти. До 85% навчальних дисциплін розроблені й використовують прикладні програми ЕОМ.