Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

 

 • 1.Практикум з елементарної математики для абітурієнтів (з грифом МОНУ) / Крапівний О.В. – Запоріжжя: ТОВ Видавничо-поліграфічне об’єднання «Запоріжжя», 2005. – 352с.
  • 2.Теорія ймовірностей. Математична статистика (Основні поняття і формули. Типові задачі. Задачі для самостійної роботи) / Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М. – Запоріжжя: ЮСКОМ, 1997 – 110с.
  • 3.Основи математичної статистики, випадкових процесів, статистичного моделювання (пробний підручник для студентів вищих технічних і економічних закладів) / Онуфрієнко В.М. – Запоріжжя: ЮСКОМ, 1996 – 162с.
  • 4. Анпилогов Д.И., Снижко Н.В Введение в теорию колебаний. – Palmarium Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland, 2014. – 172 с.
  • 5. Анпілогов Д.І., Сніжко Н.В Ряди Фур"є: вибрані питання. – Запоріжжя: Акцент, 2014. – 92 с.
  • 6. Онуфрієнко В.М. Інженерна математика. Бакалаврський мінімум. Частина 1: навч. посібник / В.М. Онуфрієнко, Н.В. Сніжко, Н.М. Антоненко та ін.; за заг. ред. В.М. Онуфрієнка – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 362 с.
  • 7. Килимник І.М., Яримбаш Д.С. Диференціальні рівняння : навчальний посібник / І.М. Килимник, Д. С. Яримбаш. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 102 с.
 • 1. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Спеціальні глави вищої математики» для студентів спеціальності «Електричні апарати» (англійською мовою) / Антоненко Н.М, Штефан Т.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 78с. -6544-е
 • 2. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Диференціальні рівняння» для студентів спеціальності «Електричні апарати» (англійською мовою) /Штефан Т.О., Слюсарова Т.И.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78с. -6544-е
 • 3. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Математичний аналіз» для студентів спеціальності «Електричні апарати» (англійською мовою) / Чумаченко В.П. Частина друга. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 118с. - 5862-е
 • 4. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» для студентів спеціальності «Електричні апарати» (англійською мовою) / Чумаченко В.П., Нагорний Ю.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 86с.
 • 5. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Математичний аналіз» для студентів спеціальності «Електричні апарати» (англійською мовою) / Чумаченко В.П. Частина перша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 82с.
 • 6. Практикум з математичного аналізу (2 семестр) (конспект лекцій) для студентів спеціальностей "Радіотехніка" та "Інформаційні мережі зв’язку" усіх форм навчання / В.М. Онуфрієнко, Н.В. Сніжко, Н.М. Антоненко - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 62 с.
 • 7. Практикум з теорії функцій комплексної змінної (конспект лекцій) для студентів спеціальностей «Радіотехніка» та «Інформаційні мережі зв’язку» усіх форм навчання / В.М. Онуфрієнко, Н.В. Сніжко, Н.М. Антоненко - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 1. Індивідуальні завдання з вищої математики до РГР "Інтегральне числення функції одніэї змінної" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання // Укл.:Т.Г, Полякова, Т.І. Слюсарова– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 74с. (№6311-е)
 2. Додаток до лекцій з математики (контрольні роботи) для слухачів підготовчих курсів спеціальностей технічного напрямку усіх форм навчання / В.М. Онуфрієнко, В.П. П’янков, Н.В. Сніжко, І.І. Зіненко, Н.М. Антоненко - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 46 с.
 3. Індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних робіт з вищої математики для студентів денної форми навчання. 3 семестр// Укл.: Засовенко А.В., Слюсарова Т.І., Шаніна З.М., Штефан Т.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 82 с. (№5339-е)
 4. Індивідуальні завдання з вищої математики для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (2 семестр), 3 частина // Укл.: Засовенко В.Г., Засовенко А.В., Килимник І.М., Паталаха Л.І., Полякова Т.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 86с. (№4174-е)
 5. Індивідуальні завдання з вищої математики для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (2 семестр, 1 частина) // Укл.: Попригіна Т.Ф., Скуйбіда Л.Г., Слюсарова Т.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011 – 74с. (4193-е).
 6. Індивідуальні завдання з вищої математики для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (1 семестр), 1 частина // Укл.: Засовенко А.В., Килимник І.М., Паталаха Л.І., Полякова Т.Г., Попригіна Т.Ф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82с. (№4042-е)
 7. Індивідуальні завдання з вищої математики для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (1 семестр), 2 частина // Укл.: Килимник І.М., Паталаха Л.І., Полякова Т.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 82с. (№3374).
 1. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з теорії ймовірностей для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання./Укл.: Засовенко А.В., Шаніна З.М., Штефан Т.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 86 с. – 7818-е.
 2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів машинобудівного факультету заочної форми навчання (1 семестр)частина 2./ Укл.: Шаніна З.М., Штефан Т.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – 94 с. – 7817-е.
 3. Приклади розв'язання типових завдань розрахункових робіт з вищої математики з тем: "Елементи теорії поля", "Диференціальні рівняння та системи диференціальних рівнянь" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання" // Укл.: Антоненко Н.М., Зіненко І.І., Пянков В.П. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 50с. (№7002-е).
 4. Методичні вказівки "до розрахункових робіт з вищої математики розділи "Кратні інтеграли", "Криволінійні та поверхневі інтеграли" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання " // Укл.: Килимник І.М., Онуфрієнко Л.М., Полякова Т.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 74с. (№7001-е).
 5. Методичні вказівки "до виконання контрольних робіт з вищої математики. Розділ "Диференціальні рівняння" для студентів машинобудівного факультету заочнорї форми навчання // Укл.: Засовенко А.В., Шаніна З.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 58с. (№7000-е).
 6. Методичні вказівки "Практикум з математики (середня школа - ВНЗ)" // Укл.: Укл. Килимник І.М., Полякова Т.Г., Шаніна З.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 94с. (№6658-е).
 7. Методичні вказівки з вищої математики до виконання контрольних робіт "Невизначений інтеграл. " для студентів заочної форми навчання машинобудівного факультету // Укл.: Шаніна З.М., Башова Н.П.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 46 с. (№6619-е).
 8. Методичні вказівки з вищої математики до виконання контрольних робіт "Розділи Диференціальні рівняння, Елементи операційного числення" для студентів заочної форми навчання електротехнічного факультету // Укл.: Онуфрієнко Л.М., Засовенко А.В., Пянков В.П.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 58с. (№6620-е).
 9. Методичні вказівки з вищої математики до виконання контрольних робіт "Елементи теорії функцій комплексної змінної та Елементи операційного числення " для студентів заочної форми навчання транспортного факультету // Укл.: Укл. Килимник І.М., Полякова Т.Г.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78с. (№6547-е).
 10. Методичні вказівки з вищої математики до виконання контрольних робіт "Невизначений та визначений інтеграл. Подвійний інтеграл. Криволінійні інтеграли. Теорія поля" для студентів заочної форми навчання транспортного факультету // Укл.: Укл. Килимник І.М., Полякова Т.Г.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 98с. (№6453-е).
 11. Методичні вказівки з вищої математики до виконання контрольних робіт "Елементи теорії функції комплекної змінної" та "Елементи операційного числення " для студентів заочної форми навчання транспортного факультету // Укл.: Укл. Килимник І.М., Полякова Т.Г.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78с. (№4791-е).
 12. Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з вищої математики за темами "Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія на площині та у просторі, диференціювання функції одніэї та двох змінних та його застосування" для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання // Укл.: Килимник І.М., Полякова Т.Г.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 46с. (№ С-1).
 13. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з вищої математики (1 частина) студентів технічних спеціальностей денної форми навчання // Укл.: Засовенко А.В.,  Штефан  Т.О., Слюсарова  Т.І. та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38с. (№ 6013-e).
 14. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з теорії ймовірностейі математичній статистиці для студентів транспортного факультету напрямку 6.070101 транспортні технології спеціальностей 8.100.401, 8.100.402, 8.100.403 денної форми навчання /Укл.: Шаніна З.М., Штефан Т.О. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 74 с. (№ 6012-e).
 15. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) та РГР (для студентів денної форми навчання) з вищої математики (скорочена форма навчання) 2 семестр, 3 частина // Укл. Килимник І.М., Полякова Т.Г. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 90с. (№ 6011-e).
 16. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з вищої математики (2 частина) студентів технічних спеціальностей денної форми навчання // Укл.: Засовенко А.В.,  Штефан  Т.О., Слюсарова  Т.І. та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58с. (№ 5736-e).
 17. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів заочної форми навчання транспортного факультету (3 семестр)// Укл.: Килимник І.М., Полякова Т.Г., Бондаренко В.М.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 98с. (№6001-е)
 18. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з вищої математики (3 частина) студентів технічних спеціальностей денної форми навчання // Укл.: Засовенко А.В.,  Штефан  Т.О., Слюсарова  Т.І. та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58с. (№ 5811-e).
 19. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з вищої математики (2 частина) студентів технічних спеціальностей денної форми навчання // Укл.: Засовенко А.В.  Шаніна З.М., Онуфрієнко Л.М., Нагорний Ю.І., Штефан  Т.О., Слюсарова  Т.І. та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58с. (№ 5736-e).
 20. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики (для студентів заочної форми навчання) та розрахунково-графічних робіт (для студентів скороченої форми навчання). 2 семестр, 1 частина// Укл.: Килимник І.М., Полякова Т.Г.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 98с. (№5894-е)
 21. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики (для студентів заочної форми навчання) та розрахунково-графічних робіт (для студентів скороченої форми навчання). 1 семестр, 1 частина// Укл.: Килимник І.М., Онуфрієнко Л.М., Полякова Т.Г.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 86с. (№5340-е)
 22. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики (для студентів заочної форми навчання) та розрахунково-графічних робіт (для студентів скороченої форми навчання). 1 семестр, 2 частина// Укл.: Килимник І.М., Онуфрієнко Л.М., Полякова Т.Г.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 82с. (№5341-е)
 23. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики (для студентів заочної форми навчання) та розрахунково-графічних робіт (для студентів скороченої форми навчання). 1 семестр, 3 частина// Укл.: Килимник І.М., Онуфрієнко Л.М., Полякова Т.Г.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46с. (№5342-е)
 24. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів машинобудівного факультету заочної форми навчання (1 семестр) частина 1// Укл.: Cкуйбіда Л.Г, Шаніна З.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 66с. (№5074-е)
 25. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів транспортного факультету заочної форми навчання (1 семестр)// Укл.: Килимник І.М., Полякова Т.Г.. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 86с. (№5175-е)
 26. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів машинобудівного факультету заочної форми навчання (1 семестр) частина 2// Укл.: Cкуйбіда Л.Г., Шаніна З.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 82с. (№5174-е).
 27. Методичні вказівки з вищої математики для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (2 семестр), 2 частина // Укл.: Гальченко Л.В., Килимник І.М., Онуфрієнко Л.М., Шаніна З.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 58с. (№3921-е).
 28. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт по теорії ймовірностей та випадковим величинам для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання // Укл.:Величко І.Г., Нагорний Ю.І., Штефан Т.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 82с. (№5075-е).
 29. Методичні вказівки з вищої математики для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання електротехнічного факультету (2 семестр), 2 частина // Укл.: Гальченко Л.В., Шаніна З.М., Онуфрієнко Л.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 78с. (№Е-3921).
 30. Методичні вказівки по мат. моделюванню та програмуванню для студентів денної та заочної форм навчання Т-факультету. // Укл.: Килимник І.М., Нагорний Ю.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 98с. (№Е-4787).
 31. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів заочної форми навчання електротехнічного факультету (2 семестр) // Укл.: Онуфрієнко Л.М., Скуйбіда Л.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 94с. (№4791-е).
 32. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів заочної форми навчання електротехнічного факультету (1 семестр) // Укл.: Засовенко А.В., Онуфрієнко Л.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 70с. (№5006-е).
 33. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з математичної статистики для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання (4-й семестр) // Укл.: Скуйбіда Л.Г., Слюсарова Т.І., Бондаренко В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38с. (№5011-е).
 34. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів заочної форми навчання електротехнічного факультету (3 семестр) // Укл.: Засовенко А.В., Онуфрієнко Л.М., Ващенко В.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 78с. (№4543-е).
 35. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів заочної форми навчання електротехнічного факультету (1 семестр) // Укл.: Засовенко В.Г., Онуфрієнко Л.М., Засовенко А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 70с. (№2365).
 36. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання (2 семестр) // Укл.: Левицький І.А., Попригіна Т.Ф., Скуйбіда Л.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 110с. (№2343).
 37. Методичні вказівки з теорії ймовірностей для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання // Укл.: Крапівний О.В., Романіченко Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 70 с. (№1780).
 38. Методичні вказівки з курсу «Вища математика» Елементи лінійної алгебри. Лінійні простори. Лінійні оператори // Укл.: Чумаченко В.П., Засовенко В.Г., Крапівний О.В., Онуфрієнко Л.М., П’янков В.П. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1996. – 50с.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2019-2020 навчальний рік

 • 1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 «Вивчення технології та обладнання для підготовки поверхонь деталей до плазмового напилення покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 22 с.
 • 2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 «Вивчення технології та обладнання плазмового напилення покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 21 с.
 • 3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 «Контроль якості плазмових покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 18 с.
 • 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 «Вивчення устаткування і технології газополуменевого напилення покриттів» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 10 с.
 • 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 «Вивчення конструкції металізатора електричного стаціонарного ЭМ-12-67» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 10 с.
 • 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 «Вивчення впливу режиму електродугової металізації на властивості напиленого покриття» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 10 с.
 • 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 «Вивчення технології напилення покриттів на установці УПУ-3» з дисципліни «Наплавлення та напилення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл.: Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 19 с.
 1. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи № 1 з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів заочної форми навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Афас'єва І.О., Волкова О.Г. Касапов Г.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. − 46 с. Номер: № 5805е
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін ТОЕ, ОТК, ТЕ і ЕК для студентів усіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Козлов В.В., Набокова О.В., Бєзотосний В.Ф., Пазюк О. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2015. − 58 с. Номер: № 5665е
 3. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни ТОЕ "Перехідні процеси в лінійних електричних колах" для студентів всіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Афас'єва І.О., Волкова О.Г., Бєзотосний В.Ф., Романіченко Г. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2014. − 38 с. Номер: № 5281е
 4. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання РГР №3 з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" "Трифазні електричні кола синусоїдного струму" (3 модуль) для студентів, які навчаються за напрямком "Електромеханіка", всіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Козлов В.В., Набокова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. − 58 с. Номер: № 5198е
 5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Методи розрахунку лінійних кіл постійного струму" зі застосуванням математичного пакету MathCAD для студентів спеціальності 8.090701 всіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Власенко Е.В., Романіченко Г.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. − 22 с. Номер: № 5168е
 6. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Електротехніка" за темою: "Кола постійного струму"для студентів неелектротехнічних спеціальностей усіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Афас'єва І.О., Волкова О.Г., Бєзотосний В.Ф. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2013. − 50 с. Номер: № 5059е
 7. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання РГР №2 з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" "Однофазні електричні кола синусоїдного струму" (IІ модуль) для студентів, які навчаються за напрямком "Електромеханіка", всіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Козлов В.В., Набокова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. − 82 с. Номер: № 4732е
 8. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №2 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" "Зв'язані коливальні контури" для студентів спеціальності 8.090701 "Радіотехніка" заочної форми навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Власенко Е.В.,  Романіченко Г.М., Чикіна В.О. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2012. − 38 с. Номер: №4681е.
 9. Методичні вказівки до лабораторних робіт у комп'ютерному класі з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" "Застосування комплексу програм ELCUT для розв'язання задач електростатики" для студентів, які навчаються за напрямками "Електротехніка" та "Електромеханіка", всіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Козлов В.В., Афас'єва І.О.,Тиховод С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2012. − 38 с. Номер: № 4528е.
 10. Methodical instructions to the fulfilment of laboratory works on Electrical Engineering for specialities 7.092206, 7.092204 for all forms of studying [Електроний ресурс] / уклад.: Козлов В.В., Набокова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2012. − 46 с. Номер: № 4390е
 11. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці і виконанні розрахунково-графічних завдань та складання модульних контролів з дисципліни "Електротехніка. Електричні машини" для студентів неелектротехнічних спеціальностей усіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Афас'єва І.О., Бєзотосний В.Ф. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2011. − 38 с. Номер: № 4137.
 12. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл"для студентів спеціальності 6.050901 "Радіотехніка" заочної форми навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Власенко Е.В.,  Романіченко Г.М. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2011. − 38 с. Номер: №4093.
 13. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці і виконанні розрахунково-графічних завдань та складання модульних контролів з дисципліни "Електротехніка. Частина 4. Трансформатори" для студентів неелектротехнічних спеціальностей усіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Афанас'єва І.О., Бєзотосний В.Ф., Власенко Е.В. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. − 34 с. Номер: № 4010е
 14. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці і виконанні розрахунково-графічних завдань та складання модульних контролів з дисципліни: "Електротехніка. Частина 5. Асинхронні двигуни" [Електроний ресурс] / уклад.: Афанас'єва І.О., Бєзотосний В.Ф. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. − 30 с. Номер: № 4011 е.
 15. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання РГР №1 з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" "Електричні кола постійного струму" (I модуль)для студентів, які навчаються за напрямком "Електромеханіка", всіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Козлов В.В., Набокова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. − 66 с. Номер: № 3695е.
 16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" для студентів напрямку "Електромеханіка" всіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Козлов В.В., Набокова О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. − 66 с. Номер: № 3659е.
 17. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при підготовці до виконання розрахунково-графічних завдань та складання модульних контролів з дисципліни "Електротехніка" за темою: "Трифазні кола синусоїдного струму" для студентів неелектротехнічних спеціальностей усіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Афанас'єва І.О., Волкова О.Г., Бєзотосний В.Ф. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. − 42 с. Номер: № 3557е.
 18. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Методи розрахунку лінійних кіл постійного струму" зі застосуванням математичного пакету MathCAD для студентів спеціальності 8.090701 всіх форм навчання [Електроний ресурс] / уклад.: Власенко Е.В., Романіченко Г.М. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. − 22 с. Номер: № 3556е.
 19. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "ТЕ і ЕК" для студентів денної та заочної форм навчання напрямку 6.050801 Мікро- та наноелектроніка [Електроний ресурс] / уклад.: Афанас'єва І.О., Бєзотосний В.Ф. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2010. − 34 с.
 • Ніценко, В. В. Підвищення ефективності роботи системи релейного захисту збірних шин: монографія [Текст]/ LambertAcademicPublishing, 2018. – 77 c.
 • Федоша Д. В. Синтез энергоэффективных структур систем цехового электроснабжения радиальной топологии [Текст] : монография / Д.В. Федоша, А.П. Заболотный. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 126с. - ISBN 978-617-529-165-8.
 • Средства эффективного использования электрической энергии [Текст] : монография / Ю. Г. Качан, В. В. Дьяченко, В. В. Кузнецов ; Запорож. гос. инженер. акад. - Запорожье : ЗГИА, 2016. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 149-156. - 300 экз. - ISBN 978-617-685-022-9
 • Современная наука обществу ХХІ века: коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин, М. И. Коцур, под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь : Логос, 2015. – 280 с. – ISBN 978-5-905519-13-0.
 • АндриенкоП.Д. Механизация, автоматизация, информатизация, телекоммуникация и связь в отраслях производств: коллективная монография / П. Д. Андриенко, Д. А. Кулагин ; [под ред. С. М. Ахметова]. – Новосибирск : Изд-во «СибАК», 2014. – С.156
 • Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговимиелектропередачами моторвагонних.поїздів : монографія/Д. О. Кулагін Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. –С. 154 .
 • Кулагін Д. О. Інформаційні управляючі системи та технології : колективна монографія / Д. О. Кулагін., П. Д. Андрієнко,  [та ін.] – Донецьк : Донбас, 2014. –С. 218 .
 • Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія у 2т. Т.2. / за заг. ред. Савчук Л. М. / Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. – 429 с. – ISBN  978-617-7232-00-0 (повне вид.), ISBN  978-966-97393-9-1 (том 2).
 • Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговими електропередачами моторвагонних поїздів : монографія / Д. О. Кулагін. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 154 c.
 • Метельський В.П. Електричні машини і мікро машини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П.Метельський//Монографія,  з грифом МОН України, Запоріжжя, ЗНТУ. -2010.- С.660.

Мета дисципліни: висвітлення теоретичних, методологічних підходів та інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності.

Здобуття студентами систематизованих знань і навичок володіння науковими основами методів аналізу господарської діяльності підприємства та його результатів.

Завдання дисципліни: студенти мають засвоїти зміст аналізу, його предмет і метод, з’ясувати джерела інформації та взаємозв’язки з іншими економічними дисциплінами, оволодіти спеціальними прийомами аналізу конкретних показників.

Предмет дисципліни: факторний аналіз в системі: «фактори - резерви -  результат»

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки є основою виявлених результатів діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- методи економічного аналізу, зокрема: ланцюгових підставок, абсолютних відхилень, відносних відхилень, факторний аналіз, індексний метод та ін.;

  - систему збору, обробки інформації та її аналіз;

  - інформаційну базу на основі первинних документів та форм фінансової звітності.

Уміти:

    - на основі всіх методів зробити аналіз господарської діяльності підприємства та подати рекомендації, щодо використання резервів та підвищення ефективності виробництва;

   - провести аналіз фінансового стану та фінансових результатів підприємства, сформувати рекомендації з метою підвищення фінансової стійкості, ліквідності та рентабельності підприємства;

     - систематизувати дані аналізу операційної діяльності, управлінського аналізу та фінансового аналізу з метою прийняття оптимальних управлінських рішень менеджментом підприємства.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3,5

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

 

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3

3

Індивідуальне науково-дослідне завдання

(назва)

Семестр

 

5                                     5

Загальна кількість годин -

   

28                 Лекції                   6

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

 

   

Практичні, семінарські

   

14            Лабораторні             4

   

Самостійна робота

   

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю:

Курс. Роб.              Контр роб, курс роб

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються такі види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 7 практичних занять по 3 бали = 21 бала);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 20 балів;

-     розв’язання ситуаційного завдання до 20 балів;

-     аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 29 балів;

-     захист доповідей реферату - до 10 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

100

5

5

5

10

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів.

Мета дисципліни: надання знань про основи бухгалтерського обліку та оподаткуванню, історію розвитку  обліку та її організацію в Україні та освоєння нормативної та законодавчої бази.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних та методологічних основ бухгалтерського обліку, принципів його організації, засвоєння національних та міжнародних стандартів та методики проведення аудиту.

Предмет дисципліни: облікова та податкова системи України: їх становлення та розвиток

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки                

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 •  теорію та методологію бухгалтерського обліку;
 • роль та місце бухгалтерії в систем управління підприємством;
 • принципи організації облікової політики підприємства;
 • функції та обов’язки бухгалтера;
 • порядок здійснення аудиторських перевірок.

Уміти:

 • працювати із законодавчими та нормативними документами з обліку та аудиту;
 • сформулювати функції та розподілити обов’язки правників бухгалтерії.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

 

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

 

 

 

90

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1

1

Індивідуальне науково-дослідне завдання

(назва)

Семестр

 

1                                      1

Загальна кількість годин -

   

Лекції 14

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

   

Практичні, семінарські 14

   

Лабораторні

   

Самостійна робота

   

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються такі види робіт:

-  активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 7 практичних занять по 3 бали = 21 бала);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 20 балів;

-     розв’язання ситуаційного завдання до 20 балів;

-     аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 29 балів;                    

-     захист доповідей реферату - до 10 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

100

 5

5

5

10

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

 

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання  дисципліни: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методологія і методика ведення бухгалтерського  обліку на підприємстві.   

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки з ОПП 2.14

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття бухгалтерського обліку , його концептуальні основи та завдання;
 • предмет, метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку;
 • балансове узагальнення;
 • систему рахунків бухгалтерського обліку та метод подвійного запису;
 • документування та інвентаризацію господарських операцій і майна
  підприємства;
 • суть та призначення облікової реєстрації;
 • форми бухгалтерського обліку;
 • організацію бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності підприємств;
 • облік основних засобів і нематеріальних активів;
 • облік виробничих запасів;
 • облік праці та її оплати;
 • облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції ( робіт , послуг );
 • облік грошових коштів;
 • облік фінансових результатів підприємства;
 • формування та облік власного капіталу;
 • облік поточних і довгострокових зобов'язань;

- облік розрахунків підприємства.

вміти:

- розуміти і оцінювати сутність господарських операцій, економічних показників;

- відкривати рахунки бухгалтерського обліку і відображати на них господарські операції;

- записувати кореспонденцію рахунків;

- заповнювати первинні документи та реєстри бухгалтерського обліку;

- за даними реєстрів бухгалтерського обліку складати фінансову звітність

Викладач дисципліни: Очеретько Лариса Михайлівна, к.е.н, доцент кафедри Облік і аудит

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 8,5

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030509. «Облік і аудит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _КР-30

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 255

3-4 й

3-4й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

48 год.

8 год.

Практичні, семінарські

48 год.

8 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

159 год.

239 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю: залік, іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

п/п

Поточна навчальна діяльність

Кількість балів

Опанування практичними навичками на практичних заняттях

Тестовий контроль

Контрольна робота

Разом

1.

Змістовний модуль 1(6 лекц.,6 практ.зан.)

30

30

40

100

 

Тема 1

6

6

8

20

 

Тема 2

6

6

8

20

 

Тема 3

6

6

8

20

 

Тема 4

6

6

8

20

 

 Тема 5

6

6

8

20

2.

Змістовний модуль 2 (6 лекц.,6 практ зан.)

 

30

 

30

 

40

 

100

 

Тема 6

6

6

8

20

 

Тема 7

6

6

8

20

 

Тема 8

6

6

8

20

 

Тема 9

6

6

8

20

 

Тема 10

6

6

8

20

 

Разом

60

60

80

200/2=100

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

200\ 2=100

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

                       

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

п/п

Поточна навчальна діяльність

Кількість балів

Опанування практичними навичками на практичних заняттях

Тестовий контроль

Контрольна робота

Разом

1.

Змістовний модуль 3(6 лекц.,6 практ.зан.)

30

30

40

100

 

Тема 11

8

7

10

25

 

Тема 12

7

8

10

25

 

Тема  13

8

7

10

25

 

Тема  14

7

8

10

25

2.

Змістовний модуль 4 (6 лекц.,6 практ зан.)

 

30

 

30

 

40

 

100

 

Тема 15

4

4

7

15

 

Тема 16

4

4

2

10

 

Тема 17

4

4

2

10

 

Тема 18

4

4

2

10

 

Тема 19

4

4

7

15

 

Тема 20

4

4

7

15

 

Тема 21

3

3

9

15

 

Тема 22

3

3

4

10

 

Разом

60

60

80

200/2=100

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Т11

Т12

Т13

Т14

515

616

Т17

Т18

Т19

Т20

121

Т22

(100+100)/2

1100

225

225

225

225

115

110

110

110

115

115

115

210

                             

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

 За виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до 60

до 10

до 30

100

 

Мета дисципліни: опанування теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Завдання дисципліни: надання знань щодо раціональної організації і ведення на підприємстві обліку пасивів на підставі використання прогресивних форм та національних стандартів.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є пасиви підприємства.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки з ОПП 3.6.2

В результаті вивчення курсу «Фінансовий облік-2» студенти повинні

 знати:

- теорію та практику ведення обліку власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів у результаті діяльності підприємств різних форм власності та порядок відображення інформації про такі об’єкти обліку у фінансовій звітності.

вміти:

- раціонально організовувати і вести на підприємстві облік пасивів із використанням прогресивних форм обліку та національних стандартів обліку.

Викладач дисципліни: Очеретько Лариса Михайлівна, к.е.н, доцент кафедри Облік і аудит

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030509 «Облік і аудит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _КР -30

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

24 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

72 год.

114 год.

Індивідуальні завдання: 0год.

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

п/п

Поточна навчальна діяльність

Кількість балів

Опанування практичними навичками на практичних заняттях

Тестовий контроль

Контрольна робота

Разом

1.

Змістовний модуль 1(5 лекц.,5 практ.зан.)

30

30

40

100

 

Тема 1

6

6

8

20

 

Тема 2

6

6

8

20

 

Тема 3

6

6

8

20

 

Тема 4

6

6

8

20

 

 Тема 5

6

6

8

20

2.

Змістовний модуль 2 (5 лекц.,5 практ зан.)

 

30

 

30

 

40

 

100

 

Тема 6

6

6

8

20

 

Тема 7

6

6

8

20

 

Тема 8

6

6

8

20

 

Тема 9

6

6

8

20

 

Тема 10

6

6

8

20

 

Разом

60

60

80

200/2=100

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

200/2=100

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

                       

Т1, Т2 ... Т10 – теми занять.

 

За виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до 60

до 10

до 30

100

 

Мета дисципліни: опанування теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Завдання дисципліни: надання знань щодо раціональної організації і ведення на підприємстві обліку активів на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є активи підприємства

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки з ОПП 3.6.1

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основи побудови фінансового обліку;
 • теорію та практику ведення обліку грошових коштів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, запасів та витрат.

вміти:

 • раціонально організовувати і вести на підприємстві облік активів із використанням прогресивних форм обліку та національних стандартів обліку.

Викладач дисципліни: Очеретько Лариса Михайлівна, к.е.н, доцент кафедри Облік і аудит

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  4

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

(код і назва)

Модулів 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030509 «Облік і аудит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _______-

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

24 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

72 год.

114 год.

Індивідуальні завдання: 0год.

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

п/п

Поточна навчальна діяльність

Кількість балів

Опанування практичними навичками на практичних заняттях

Тестовий контроль

Контрольна робота

Разом

1.

Змістовний модуль 1(6 лекц.,6 практ.зан.)

30

30

40

100

 

Тема 1

5

5

5

15

 

Тема 2

5

5

10

20

 

Тема 3

5

5

5

15

 

Тема 4

5

5

10

20

 

 Тема 5

5

5

5

15

 

 Тема 6

5

5

5

15

2.

Змістовний модуль 2 (6 лекц.,6 практ зан.)

 

30

 

30

 

40

 

100

 

Тема 7

5

5

5

15

 

Тема 8

5

5

10

20

 

Тема 9

5

5

5

15

 

Тема 10

5

5

10

20

 

Тема 11

5

5

5

15

 

Тема 12

5

5

5

15

 

Разом

60

60

80

200/2=100

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т1

Т Т2

Т Т3

Т4

Т5

Т6

(100+100)/2

1100

215

220

215

220

15

15

215

220

215

220

15

15

 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку зовнішньоекономічних фінансово – господарських операцій

Завдання дисципліни: вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; набуття вмінь документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічних операцій

Предмет дисципліни: фінансово-господарські операції в зовнішньоекономічних відносинах.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки                

Дисципліна пов'язана з такими курсами як «Податковий облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні».

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- основи організації та правового регулювання діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин, їх обліку та документального оформлення відповідно до чинного законодавства та вимог національних стандартів;

Уміти:

- застосовувати теоретичні знання з організації облікової роботи зовнішньоекономічної діяльності; складати та опрацьовувати документи з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій, узагальнювати дані в облікових регістрах та бухгалтерській і фінансовій звітності.

Викладач дисципліни: Помулєва Валентина Миколаївна, старший викладач кафедри Облік і аудит

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

Нормативна

Професійної підготовки

Напрям підготовки

7.030509 «Облік і аудит» (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

 7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

 26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

82 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

26 год.

Вид контролю: дифзалік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час поточного контролю враховуються наступні види робіт:

 • активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних занятть по 5 балів = 30 балів);
 • захист домашнього завдання студента (самостійне опрацювання) оцінюється до 20 балів;
 • самостійна індивідуальна робота (ІНДЗ) – до 10 балів;
 • розв’язання ситуаційного завдання до 10 балів;
 • аудиторна контрольна робота (розв’язання задач, тести) – до 30 балів.

Крім того, за індивідуальним дослідним завданням (вибіркові види робіт) – при перевірці та захисту виконаних завдань (доповідей, рефератів тощо) студент може отримати додатково:

- за участі в олімпіаді, науковому конкурсі та ін. – до 10 балів;

- за підготовку статті, роботи на конкурс, науковий семінар, конференцію та ін. – до 10 балів;

- за доповідь за темою реферату, складеними таблицями, схемами – до 5 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

 

 

 

 

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

 

 

100

10

10

20

 

 

 

 

10

10

10

15

15

 

 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів.

Сторінки