Ви є тут

Головна
2016 рік 
 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок » / уклад. І. Г. Пахомова.- Запоріжжя : ЗНТУ. - 2016. – 11 с.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» / уклад. І. Г. Пахомова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 11 с.
 3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Фінансова статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 "Фінанси і кредит" денної форми навчання [Електронний ресурс]/ уклад.: Н. Г. Фатюха.- Електронні дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.- 70 с.
 4. Методичні вказівки до проведення семінарських та практич-них занять з дисципліни "Фінансова статистика" для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 "Фінанси і кредит" [Електронний ресурс]: денної та заочної форм навчання/ уклад.: Н. Г. Фатюха.- Електронні дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.- 82 с.
 5. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Страхування" для студентів спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" з подальшою можливістю навчання за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит": всіх форм навчання/ уклад. : В. Г. Бабенко-Левада.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 46с.
 6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Банківські операції" для студентів спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" з подальшою можливістю навчання: за спеціалізацією 7.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання/ уклад. : О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 58 с.
 7. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни "Соціальне страхування"для студентів спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання. Ч. 2/ уклад. : Т. О. Олейнік, Н. О. Чередниченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 46 с.
 8. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Бюджетний менеджмент" для студентів спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит", з подальшою можливістю навчання: за спеціалізацією 7.03050801 та 8.03050801 "Фінанси і кредит" всіх форм навчання/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 18 с.
 9. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Стратегічне управління підприємством": для студентів спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит", з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 8.03050801 "Фінанси і кредит" всіх форм навчання/ уклад. : І. Є. Андрющенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 26 с.
 10. Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної магістерської роботи за спеціальністю 8.03050801 "магістр з фінансів і кредиту" денної форми навчання/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, Н. Г. Фатюха.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 86 с.
 11. Засоби діагностики якості вищої освіти магістр. Галузь знань - 0305 "Економіка та підприємництво". Спеціальність - 8.03050801 "Фінанси і кредит": введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту/ уклад. : Ж. К. Нестеренко, Н. Г. Фатюха, Т. О. Олійник.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 34 с.