Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: формування системних теоретичних знань та набуття практичних умінь з транспортно-експедиторської діяльності, опанування фахівцями транспорту теоретичних питань з організації транспортно-експедиційного забезпечення перевезень на різних видах транспорту, отримання навичок самостійного рішення питань з організації виконання певних операцій у місцях концентрації вантажної роботи, у структурних підрозділах транспортних та транспортно-експедиційних підприємств.
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати
 

  • зміст та функції транспортно-експедиторської діяльності;
  • методи організації транспортно-експедиторського обслуговування;
  • задачі  експедиційної  діяльності  спеціалізованих  підприємств;
  • види та форми транспортно-експедиторської діяльності;
  • основи діяльності  експедиторських підприємств на  сучасному  ринку транспортно-експедиторських  послуг,
  • форми та методи роботи із споживачами транспортно-експедиційних послуг;
  • основні системи перевезень та закономірності функціонування транспортної системи;
  • особливості експедиторської діяльності на різних видах транспорту;
  • особливості технологічних процесів транспортно-експедиторського обслуговування;
  • методологію розробки, види і структуру маршрутів просування товарів.

 
Викладач дисципліни: Васильєва Лариса Олексіївна, старш. викл. кафедри транспортних технологій