Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення з принципами, методологією та методами: визначення засобів для виконання вантажних операцій та їх кількості, місць розташування, місткості вантажних фронтів та площ технологічних складів тощо; організації роботи вантажних фронтів, підйомно-транспортних машин і засобів механізації навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт, руху навантажувачів та транспортних засобів при виконанні вантажних робіт; нормування технологічних операцій і визначення зайнятості вантажних фронтів.  
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати
 

  • типові проекти розміщення вантажних фронтів, підйомно-транспортних машин і засобів механізації на підприємствах та об’єктах транспорту, методи організації їх роботи.

 
вміти
 

  • використовуючи характеристики підйомно-транспортних машин,  механізмів і транспортних засобів, обґрунтувати їх вибір для використання на місцях виконання вантажних робіт з певними вантажами;
  • за допомогою певних методик визначити необхідну кількість засобів механізації і транспортних засобів, їх характеристики (тип, потужність, переробну спроможність, габаритні розміри і т. ін.) місткість вантажних фронтів та площ технологічних складів;
  • аналізувати роботу пунктів, де виконуються вантажні роботи, розраховувати показники механізації, робити висновки щодо заходів удосконалення їх роботи. 

 
Викладач дисципліни: Турпак Сергій Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій