Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: ознайомлення із теоретичними основами імітаційного моделювання, сферами його найбільш ефективного використання, видами моделей, етапами їх розробки, методами перевірки правильності, коректності та адекватності моделей та придбання практичних навичок  у розробці імітаційних моделей із використанням ПЕОМ. 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати
 

 • основні відомості про імітаційне моделювання, етапи розробки моделей, методи перевірки правильності, коректності моделі;
 • сфери застосування інструментів імітаційного моделювання та їх основні засоби;
 • практичні питання техніки створення моделей;
 • методологічні й практичні питання аналізу моделей, постановки комп'ютерного експерименту, пошуку оптимальних варіантів рішень;
 • проблеми підготовки вихідних даних стохастичної природи для моделі й методику обробки результатів моделювання;
 • технологію інтеграції моделі з іншими програмними системами обробки й зберігання даних;
 • концепції різних підходів до розробки моделей;
 • методологічні питання використання різних підходів при розробці однієї й тієї ж моделі.

 
вміти
 

 • визначати доцільність використання імітаційного моделювання, використовуючи відомості про реальний об’єкт дослідження;
 • класифікувати моделі за їх видами;
 • використовувати оптимальний вид моделі у конкретних умовах;
 • розробляти моделі процесів та систем транспорту із відповідними рівнями абстракції та адекватності реальному об’єкту дослідження;
 • обирати інструменти імітаційного моделювання, які найбільш доцільно використовувати у певних умовах роботи;
 • використовувати сучасні методологічні й практичні аспекти аналізу моделей;
 • здійснювати пошук оптимальних варіантів рішень, виконувати аналіз чутливості моделі;
 • здійснювати підготовку вихідних даних для моделі й виконувати обробку результатів моделювання;
 • здійснювати інтеграцію моделей з різними програмними системами обробки й зберігання даних;
 • виконувати розробку і аналіз моделей в умовах невизначеності;
 • використовувати різні підходи при розробці однієї й тієї ж моделі;
 • виконувати розробку імітаційних моделей за допомогою сучасних комп’ютерних технологій та програмних пакетів.

 
Викладач дисципліни: Турпак Сергій Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій