Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знань методів організації перевезень із використанням двох та більше видів транспорту.  
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати
 

  • характеристики рухомого складу, принципову конструкцію, переваги та недоліки різних видів транспорту;
  • особливості використання, задачі та сфери взаємодії видів транспорту.

 
вміти
 

  • вирішувати задачі організації одночасного використання на перевезеннях різних видів транспорту;
  • виконувати розрахунки продуктивності, переробної спроможності вантажних фронтів; 
  • виконувати оптимальний розподіл перевезень між вантажними пунктами;
  • виконувати розрахунки та будувати контактні графіки взаємодії різних видів транспорту.

 
Викладач дисципліни: Турпак Сергій Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій