Ви є тут

Головна

Прізвище: Нетребко

Ім'я: Валерій

По батькові: Володимирович

 

Посада: професор кафедри ОТЗВ

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3283-0116

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, Механіко-металургійний факультет, 1979, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Машини та технологія ливарного виробництва», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01«Матеріалознавство в машинобудуванні»:
  «Підвищення стійкості виробів з жаростійких сталей», рік захисту – 1986, ЗМІ ім. В.Я.Чубаря
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.02.01«Матеріалознавство»:
  «Наукові та технологічні основи підвищення механічних і службових властивостей високохромистих чавунів», рік захисту – 2018, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • аналіз структуроутворення високохромистих чавунів з метою підвищення експлуатаційних та технологічних властивостей

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Нетребко В. В. Влияние химического состава чугуна на содержание Сr в основе после нормализации от 1050 °С / В. В. Нетребко, И. П. Волчок // Литье и Металлургия. – 2018. – № 1. – С. 34-40.
 • Нетребко В. В., Волчок И. П. Влияние химического состава чугуна на межфазное распределение Cr после отжига при 690 °C / В. В. Нетребко, И. П. Волчок // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 4 (70). – С.60–70.
 • Нетребко, В.В. Влияние химического состава чугуна на межфазное распределение Cr после отжига при 690 °C [Текст]/ В.В. Нетребко, И.П. Волчок // «Наука та прогрес транспорту». – 2017. – № 4 (70). С.60-70.
 • Нетребко, В.В. Влияние Cr, Mn и Ni на образование карбидов в высокохромистых чугунах [Текст]/ В.В. Нетребко // «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» № 2. – 2016. С. 50-54.
 • Netrebco V.V. Manganese influence on chromium distribution in high-chromium cast irons/ S.B.Belicov, I.P.Volchoc, V.V. Netrebco // Archives of Metallurgy and Materials Vol. 58 3/2013 p. 895–897.

Всього наукових праць: 75, з них патентів – 1, авторських свідоцтв – 10, монографій – 1, навчальних посібників – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Нетребко В. В. Карбідоутворення у високохромистих чавунах додатково легованих марганцем та нікелем / В. В. Нетребко // «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences». ( December 27-28. 2017. Radom, Republic of Poland). Radom. – 2017. – Р. 105-109.
 • Нетребко, В.В. Особенности термообработки высокохромистых чугунов, легированных Mn и Ni [Текс] / В.В. Нетребко // Тези. 77 Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» май 2017 г. Днепр, с. 287-288.
 • Нетребко, В.В. Особенности распределения элементов при термообработке чугунов в системы Fe-C-Cr-Mn-Ni [Тект] / В.В. Нетребко / Тези. /International scientific and technical conference “University science – 2017”. - may 2017, Mariupol. с. 59.
 • Нетребко В.В.К вопросу образования карбидов Fe3C и Fe7C3 в высокохромистых чугунах // 76 МЕЖДУНАРОДНАЯ научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» 19-20 май 2016 г. Днепропетровск, с. 288.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Мови спілкування: російська - досконало, українська - добре, англійська - зі словарем

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-а (8)