Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивний менеджмент» є формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями фізкультурно-спортивної сфери.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Спортивний менеджмент» є: 

  1. Ознайомити з сутністю, принципами, основними поняттями та закономірностями менеджменту спорту та фізичної культури.
  2. Ознайомити з поняттям про систему наукових підходів та методів менеджменту, які дозволяють приймати обґрунтовані рішення з основних напрямків та рівнів фізкультурно-спортивної сфери: міжнародного, національного, регіонального регулювання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: - мету і задачі спортивного менеджменту;
- організаційно-функціональні основи управління фізкультурно-спортивними підприємствами;
- стратегічний менеджмент в фізичній культурі і спорті;
- інноваційний менеджмент в фізкультурно-спортивній діяльності;
- менеджмент сучасного олімпійського та професійного спорту;
- менеджмент спортивних змагань різного рівня.
вміти: - оцінювати ефективність діяльності спортивних шкіл;
- визначати організаційну структуру управління фізкультурно-спортивних установ;
- обирати ефективні методи управління в спортивному менеджменті;
- планувати, готувати та проводити спортивні змагання.