Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – є реалізація уявлення про Вищу школу України та різних регіонів світу. Необхідно розглянути особливості роботи викладача фізичної культури; проаналізувати нормативно-правові документи на яких базується специфіка викладання та документи, які відображають новітні тенденції з фізичного виховання для вищих навчальних закладах; ознайомити з Програмою фізичного виховання у вищих навчальних закладах; надати характеристику особливостей роботи викладача фізичного виховання; ознайомити з правами та обов’язками викладачів; надати уявлення про зміст та організацію професійно-педагогічної освіти у ВНЗ.
Завдання. Засвоїти знання з предмету «Фізичне виховання для вищих навчальних закладах»; теорію та методику навчання студентів різних спеціальностей, різновиди тренування у різних видах спорту та вміння підбирати оптимальних вид активної діяльності для студентів різних спеціальностей; психологічні та адаптивні прийоми, підходи до розв’язання нестандартних ситуацій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: законодавчу базу вищої школи України та інших регіонів світу; особливості роботи викладача фізичного виховання у вищих навчальних закладах; зміст Програми з фізичного виховання; форми організації навчального процесу; структуру вищого закладу освіти; права та обов’язки викладачів ВНЗ.
вміти: проводити лекційні та практичні заняття з фізичної культури з студентами різних курсів; працювати з документами планування (навчальних план, навчальна програма, робоча програма та ін.); розробити програму з дисципліни  «Фізична культура» для різних курсів з урахуванням віку, статті, рівня фізичної підготовки та медичної групи.