Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета
Мета вивчення дисципліни: розробити і реалізувати уявлення про Вищу школу України, розглянути особливості роботи викладача факультету фізичного виховання у вищих навчальних закладах, дати характеристику особливостей роботи викладача фізичного виховання у вищих навчальних закладах, ознайомити з навчальними планами спеціальностей факультету фізичного виховання, ознайомити з правами та обов’язками викладачів вищих навчальних закладів, дати уявлення про зміст та організацію професійно-педагогічної освіти у вищих навчальних закладах.
Завдання
ЗНАТИ:

  • Законодавчу базу вищої школи на Україні;
  • особливості роботи викладача факультету фізичного виховання у вищих навчальних закладах;
  • зміст освітньо-професійної програми з спеціальностей фізичного виховання;
  • зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців фізичної культури та спорту;
  • форми організації навчального процесу у Вищих навчальних закладах;
  • структуру вищого закладу освіти;
  • права та обов’язки викладачів вищих навчальних закладів.

ВМІТИ:

  • проводити лекційні та практичні заняття з різних дисциплін факультету фізичного виховання з студентами різних курсів;
  • працювати з документами планування (навчальний план, навчальна програма, робоча програма та ін.);
  • розробити робочу програму з однієї дисципліни фізичного виховання.