Ви є тут

Головна

Виробнича практика магістрантів спеціальності «Фізичне виховання» - це невід'ємний вид науково-дослідної роботи магістранта, який націлений на формування й розвиток професійних навичок викладача вищої школи, оволодіння основами педагогічної майстерності, уміннями й навичка и самостійного проведення навчально-виховної й викладацької роботи.
Основна ідея практики полягав у формуванні професійних умінь, пов'язаних з педагогічною діяльністю, тому числі функцій проектування, конструювання й організації навчального процесу. Види діяльності магістранта в процесі проходження практики припускають формування й розвиток стратегічного мислення, бачення ситуації, уміння керувати групою людей.
Мета виробничої практики:

  • формування й розвиток професійних навичок майбутніх педагогів - викладачів вищої школи спеціальності «Фізичне виховання»;
  • оволодіння основами педагогічної майстерності, уміннями й навичками;
  • самостійного проведення навчально-виховної й викладацької роботи.

Завдання виробничої практики магістрів.

  • Сформувати в магістранта уявлення про зміст і нормативні документи, що регламентують планування навчального процесу кафедри університету.
  • Удосконалювати аналітичну діяльність починаючих викладачів.
  • Ознайомити магістрантів з особливостями організації навчального процесу та сформувати вміння проведення навчальних занять дисциплін спеціальності «Фізичне виховання» зі студентами.
  • Формувати адекватну самооцінку, відповідальність за результати своєї праці.
  • Розробити навчально-методичні матеріали з дисциплін спеціальності «Фізичне виховання».