Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: озброїти студентів теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для науково обґрунтованого здійснення виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі або фізкультурно-спортивній організації.
Завдання:

  1. Знайомство студентів із теоретичними основами виховного процесу, а саме: засадами визначення цільових орієнтирів і його перебігу.
  2. Формування у студентів стійких моделей діяльності у можливих виховних ситуаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: мету і задачі виховної роботи у фізичній культурі і спорті; теоретико-термінологічний базис для визначення цільових орієнтирів виховного процесу в ДЮСШ, а також для описання його  перебігу та особливостей; педагогічну термінологію.
вміти: планувати виховну роботу; обґрунтовано діяти у різноманітних педагогічних ситуаціях; використовувати засоби оцінювання ефективності виховного процесу.