Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Курс технології підвищення спортивної майстерності передбачає вивчення студентами теорії та методики сучасних технологічних підходів у різних видах спорту (олімпійських та паралімпійських), що сприятиме більш кваліфікованій підготовці спортсменів та підвищенню результатів у спорті вищих досягнень, надбання необхідних знань, вмінь та навиків для самостійної творчої роботи.
Завдання. Засвоїти знання з сучасних технологій підвищення спортивної майстерності; теорію та методику навчання спортсменів високої кваліфікації, різновиди тренування у різних видах спорту вищих досягнень; психологічні та адаптивні прийоми, підходи до розв’язання нестандартних ситуацій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: різновиди систем підготовки спортсменів високої кваліфікації, інноваційні технології в окремих видах спорту, методи використання новітніх технологій враховуючи вікові та статеві особливості, методи психологічної підготовки.
вміти: використовувати новітні технології для моделювання тренувальних циклів враховуючи специфіку виду спорту та особливості особистості, структурувати учбово-тренувальний процес спортсменів з використання інноваційних технологій, аналізувати етапи підготовки спортсменів в олімпійському та параолімпійському спорті, будувати відносини між тренером та спортсменом або командою спортсменів.