Ви є тут

Головна

Використання отриманих в інституті знань під час виробничої практики є важливою професійно-прикладною ланкою навчання і виховання майбутнього фахівця.
Виробнича практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту.
Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація» передбачене проходження виробничої практики у загальноосвітніх школах на протязі  4 тижнів.
Мета виробничої практики
Метою виробничої практики на 3 курсі є ознайомлення студентів з основними напрямками роботи шкіл в галузі фізичного виховання і набуття та закріплення практичних навичок в проведенні учбової та позакласної роботи з фізичного виховання з метою формування у студентів стійкого інтересу до своєї майбутньої професії.
Завдання виробничої практики
1. Сприяти досягненню студентами професійної ерудиції, глибини, систем­ності спеціальних знань і навичок, і на цій основі формуванню вмінь вільно орієнтуватися в різних педагогічних ситуаціях, самостійно і творчо вирішувати весь комплекс питань навчання і виховання школярів, які входять в компетенцію вчителя фізкультури.
2. Навчити студентів таким видам педагогічної діяльності вчителя фізичної культури :
а) проведенню уроків в молодших, середніх і старших класах з різних розділів шкільної програми;
б) основам організації роботи спортивних секцій, організацій підготовки збірних команд школи до участі у спортивних змаганнях;
в) самостійної організації і проведенню навчально-тренувальних занять в спортивних секціях;
г) проведенню фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня загальноосвітньої школи;
д) проведення профорієнтаційної роботи з учнями старшого шкільного віку.