Ви є тут

Головна

Пояснювальні записки до курсових і дипломних проектів виконують згідно:

  1. ДСТУ 15-93. Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення і змісту.
  2. ДСТУ 3008-85. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
  3. ДСТУ 2541-94. Терміни та визначення в ливарному виробництві.
  4. ДСТУ 3221-96. Обозначение изделий и конструкторских документов.
  5. ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Система стандартів з інформації; бібліотечної та видавничої справ. Бібліографічний опис. Загальні вимоги й правила складання.
  6. СТП 15-11. Стандарт підприємства. Пояснювальна записка до курсових і дипломних проектів (робіт).
  7. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальностей 7.05050202, 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» і 7.05050201, 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів», 2011 р.