Ви є тут

Головна

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. Освітня програма «Фізичне виховання» (PDF, 372 Kб)
 

Вітаємо Чередниченко Інну Анатоліївну з захистом кандидатської дисертації!
 
Колектив і керівництво кафедри управління фізичною культурою та спортом щиро вітає старшого викладача кафедри УФКС, заступника декана факультету з навчальної роботи Чередниченко Інну Анатоліївну з успішним захистом дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата наук з фізичного виховання та спорту, що відбувся 12 квітня 2018 року! Бажаємо Вам подальших успіхів, нових звершень та наукових здобутків!

Вітаємо Мазіна Василя Миколайовича з захистом докторської дисертації!
 
Колектив і керівництво кафедри управління фізичною культурою та спортом щиро вітає доцента кафедри УФКС Мазіна Василя Миколайовича з успішним захистом дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук! Бажаємо Вам подальших успіхів, нових звершень та наукових здобутків!

Представники кафедри УФКС пройшли наукове стажування у Польщі
18 – 21 травня 2016 року в польському місті Бидгощі відбувся міжнародний науковий форум «Фестиваль науки-2016». В роботі фестивалю в складі української делегації прийняли участь представники кафедри управління фізичної культури і спорту факультету УФКС Запорізького національного технічного університету. Декан факультету УФКС Ірина Вікторівна Пущина та доценти кафедри УФКС Людмила Вікторівна Шуба та Марина Сергіївна Буренко виступили з доповідями на засіданнях секцій та мали змогу відвідати лекції майстер-класи, передбачені програмою «Фестивалю науки». Представники кафедри мали змістовну бесіду з ректором Інституту економіки міста Бидгоща (Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy) професором Веславом Ольшевським (Wies?aw Olszewski) та деканом факультету прикладних досліджень доктором Маріушем Барчаком (Mariusz Barczak). Під час фестивалю українські делегати пройшли наукове стажування, ознайомилися зі структурою університету, програмами підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту і фізичної реабілітації, відвідали аудиторії та бази підготовки Інституту здоров’я та фізичної культури, лабораторії фізіотерапії Академічного медичного центру міста Бидгоща. Під час роботи в рамках конференції круглого столу «Міжнародні проекти та розвиток науки» представники кафедри  прийняли участь у дискусії з приводу перспектив розвитку взаємовідносин в галузі вищої освіти і наукових досліджень між Україною та Польщею. Були досягнені домовленості щодо подальшої співпраці в галузі наукової роботи та обміну досвідом в сфері підготовки фахівців фізичної культури та фізичної реабілітації.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ
26 квітня 2016 року було оприлюднено науковий рейтинг кафедр університету, підрахований згідно наказу ректора ЗНТУ №90 від 29.02.2016 р. патентно-інформаційним відділом. Рейтинг визначався за п'ятьма параметрами, включаючи науково-педагогічний потенціал та підготовку науково-педагогічних кадрів, результативність освітньо-наукової діяльності, оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності, міжнародну наукову діяльність та забезпечення академічної мобільності, фінансову оцінку результатів наукової діяльності. Кафедра управління фізичною культурою та спортом отримала загальне 14 місце у вказаному рейтингу (з 59-и) і посіла першу сходинку рейтингу за показником І2 (результативність освітньо-наукової діяльності). Варто також відзначити, що кафедра управління фізичною культурою та спортом отримала найвищий сумарний рейтинг серед інших кафедр факультету УФКС. Вітаємо колектив кафедри з трудовими досягненнями та сподіваємося, що зусиллями керівництва, викладачів та співробітників кафедри, в наступному році вдасться підвищити ефективність і показники роботи кафедри. 

Представники кафедри УФКС пройшли наукове стажування у Польщі
18 – 21 травня 2016 року в польському місті Бидгощі відбувся міжнародний науковий форум «Фестиваль науки-2016». В роботі фестивалю в складі української делегації прийняли участь представники кафедри управління фізичної культури і спорту факультету УФКС Запорізького національного технічного університету. Декан факультету УФКС Ірина Вікторівна Пущина та доценти кафедри УФКС Людмила Вікторівна Шуба та Марина Сергіївна Буренко виступили з доповідями на засіданнях секцій та мали змогу відвідати лекції майстер-класи, передбачені програмою «Фестивалю науки». Представники кафедри мали змістовну бесіду з ректором Інституту економіки міста Бидгоща (Wy?sza Szko?a Gospodarki w Bydgoszczy) професором Веславом Ольшевським (Wies?aw Olszewski) та деканом факультету прикладних досліджень доктором Маріушем Барчаком (Mariusz Barczak). Під час фестивалю українські делегати пройшли наукове стажування, ознайомилися зі структурою університету, програмами підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту і фізичної реабілітації, відвідали аудиторії та бази підготовки Інституту здоров’я та фізичної культури, лабораторії фізіотерапії Академічного медичного центру міста Бидгоща. Під час роботи в рамках конференції круглого столу «Міжнародні проекти та розвиток науки» представники кафедри  прийняли участь у дискусії з приводу перспектив розвитку взаємовідносин в галузі вищої освіти і наукових досліджень між Україною та Польщею. Були досягнені домовленості щодо подальшої співпраці в галузі наукової роботи та обміну досвідом в сфері підготовки фахівців фізичної культури та фізичної реабілітації.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ
26 квітня 2016 року було оприлюднено науковий рейтинг кафедр університету, підрахований згідно наказу ректора ЗНТУ №90 від 29.02.2016 р. патентно-інформаційним відділом. Рейтинг визначався за п'ятьма параметрами, включаючи науково-педагогічний потенціал та підготовку науково-педагогічних кадрів, результативність освітньо-наукової діяльності, оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності, міжнародну наукову діяльність та забезпечення академічної мобільності, фінансову оцінку результатів наукової діяльності. Кафедра управління фізичною культурою та спортом отримала загальне 14 місце у вказаному рейтингу (з 59-и) і посіла першу сходинку рейтингу за показником І2 (результативність освітньо-наукової діяльності). Варто також відзначити, що кафедра управління фізичною культурою та спортом отримала найвищий сумарний рейтинг серед інших кафедр факультету УФКС. Вітаємо колектив кафедри з трудовими досягненнями та сподіваємося, що зусиллями керівництва, викладачів та співробітників кафедри, в наступному році вдасться підвищити ефективність і показники роботи кафедри. 

Науково-практична конференція "Тиждень науки-2016"
22 квітня 2016 року в рамках щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ "Тиждень науки-2016" відбулося засідання секції "Cучасні технології удосконалення фізичної підготовленості різних верств населення" кафедри управління фізичною культурою та спортом факультета УФКС. Було заслухано загалом 23 доповіді, в тому числі: 11 доповідей викладачів та наукових співробітників кафедри, 1 доповідь запрошеного науковця, а також 11 доповідей студентів - спеціалістів та магістрів кафедри УФКС. За результатами роботи секціі подано матеріали до публікації у збірнику тез матеріалів конференції "Тиждень науки-2016" Запорізького національного технічного університету.