Ви є тут

Головна

ІX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ZNTU

03-05 жовтня 2018 року

Мета конференції: Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Контрольні дати конференції: 10.08.2018 р. – Подання заявки на участь і надання готових до друку тез доповідей у друкованому та електронному вигляді поштою на адресу kolevis@zntu.edu.ua; текстові DC-метатеги для розміщення у репозито-рії (автори, назва, ключові слова, короткий зміст доповіді) англійською, українською та російською мовами для індексації в наукометричних базах та пошукових системах, копію чека про сплату оргвнеску

Тематика конференції (секції):

 1. Радіотехнічні та телекомунікаційні системи та пристрої
 2. Комп’ютерні системи та мережі
 3. Комп’ютерні науки та програмна інженерія
 4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві
 5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
 6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки, метрологія
 7. Системний аналіз та управління
 8. Спеціальна секція з тематики ERASMUS+ проектів (модерується окремо)

Мови конференції: Робочі мови – українська, англійська.

Адреса проведення конференції: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна; роб.тел.:(061) 764–32–81,769–84–31; моб. тел.: 066-634-92-30; факс: (061)764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .

Інформаційне повідомлення №1: DOC UKR

Стажування в Польщі

POLAND

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас долучитися до групи,

яка виїжджає на стажування в Польщу «Організація навчального процесу, програми підготовки,

інноваційні технології та наукова робота в Wy?sza Szko?a Biznesu - National-Louis University»

Організатор заходу Wy?sza Szko?a Biznesu - National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща)

http://www.wsb-nlu.edu.pl/

(очно-дистанційна форма 12 днів, 108 годин аудиторної та позааудиторної, у тому числі дистанційної, роботи)

9-20 січня 2018 р. (09 січня – 16 січня – дистанційна робота, 17-20 січня – безпосереднє стажування в університеті на території Польщі)

Запрошення на конференцію

DNEPR2

Шановні коллеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції "Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та компютерних систем" (MEICS-2017), яка відбудеться у Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара з 22.11.2017 по 24.11.2017р.

 

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ZNTU

Конференція присвячена 50-річчю заснування кафедри радіотехніки ЗНТУ

21-23 вересня 2016 року

Мета конференції: Аналіз і узагальнення нових теоретичних та практичних результатів у відповідних галузях знань, сприяння активному обміну досвідом фахівців.

Контрольні дати конференції: 20.08.2016 р. – Подання заявки на участь і надання готових до друку тез доповідей у друкованому та електронному вигляді поштою на адресу kolevis@zntu.edu.ua; текстові DC-метатеги для розміщення у репозито-рії (автори, назва, ключові слова, короткий зміст доповіді) англійською, українською та російською мовами для індексації в наукометричних базах та пошукових системах.

Тематика конференції (секції):

 1. Радіотехнічні, радіолокаційні та навігаційні системи
 2. Телекомунікаційні системи та мережі
 3. Сучасні інформаційні системи і технології
 4. Інформаційні технології в проектуванні та виробництві електронних апаратів
 5. Безпека інформаційно-комунікаційних систем
 6. Фізика і технологія мікро- та наноелектроніки

Мови конференції: Робочі мови – українська, російська, англійська.

Адреса проведення конференції: Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, Інститут інформатики та радіоелектроніки.

Технічний секретар оргкомітету – Колеснікова Євгенія Ісааківна; роб.тел.:(061) 764–32–81,769–84–31; моб. тел.: 066-634-92-30; факс: (061)764–46–62; e-mail: kolevis@zntu.edu.ua .

Інформаційне повідомлення №1: DOC UKR DOC RUS

Запрошення на конференцію

DNEPR2

Повідомляємо, що з 25–27 листопада 2015р. в місті Дніпропетровськ буде проходити Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2015)". Детальна інформація про конференцію на сайті: http://meics.dp.ua/

Запрошення на конференцію

LVIV

Повідомляємо, що з 23 по 26 лютого 2016 року в містах Львів-Славсько на базі національного університету «Львівська політехніка» буде проходити 13-та Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп'ютерної інженерії TCSET'2016". Детальна інформація про конференцію на сайті: http://science.lp.edu.ua/TCSET

Запрошення на конференцію

SEVNTU

Повідомляємо, що з 16 по 20 листопада 2015 року в місті Севастополі на базі Севастопольського державного університету буде проходити 11-я Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених "Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій, РТ-2015". Детальна інформація про конференцію на сайті: http://rt-sevastopol.ru/students/conference/2015/

Конкурс науково-технічних проектів

EBSCO

У листопаді 2014 року МОН України проведено конкурс науково-технічних проектів, які фінансуються з держбюджету. Проекти наукових керівників кафедр РТТ та ПЗ відповідно проф. Пізи Д.М. "Розробка та удосконалення алгоритмівв комбінованої обробки сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах" та проф. Субботіна С.О. впевнено перемолли в конкурсі міністерства.

Конкурс студентських наукових робіт

25 листопада 2014 року відбувся конкурс студентських наукових робіт, які були подані до секції «Електроніка та радіотехніка». Це був перший відбірковий етап ,тобто вузівський тур Всеукраїнського конкурсу, який оголосило Міністерство освіти та науки України. Конкурсна комісія у складі 4-х чоловік: Костенко В.О. (голова комісії, каф. РТТ), Воскобойник В.О. (секретар комісії, каф. ЗІ), Чорнобородов М.П. (каф. РТТ), Фурманова Н.І. (каф. ІТЕЗ) відзначає, що на конкурс було подано 10 робіт. Перше місце зайняла сумісна робота студентів Павськой Христини (РТ-919м) та Ісаєвой Ірини (РТ-911) на тему «Моделювання міграції абонентів в мережі стільникового зв’язку» (керівник – ст. викл. Сметанін І.М., каф. РТТ)