Ви є тут

Головна

Прізвище: Бойко

Ім'я: Олена

По батькові: Володимирівна

 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри будівельного виробництва та управління проектами

Освіта: вища

 • Київський технологічний інститут харчової промисловості який закінчила у 1992 році за спеціальністю «Автоматизація  і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів» присвоєно кваліфікацію інженера по автоматизації.
 • Запорізька державна інженерна академія, факультет післядипломної освіти за спеціальністю «Економіка підприємства»  присвоєно кваліфікацію «Економіста» яку закінчила у 1998 році.
 • Класичний приватний  університет який закінчила у 2009 році за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію спеціаліста державної служби.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами, 2005 , Національний авіаційний університет
 • Докторська дисертація за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, 2016, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • Організаційно-економічні аспекти трудової діяльності на підприємствах

Дисципліни, які викладає:

 • Оптимізація використання ресурсів у будівництві
 • Управління проектами та програмами
 • Економіко-математичні моделі та методи

Основні наукові роботи (публікації):

 • Стратегія стабільності роботи підприємств транспорту / Є. М. Сич, О. І. Панченко, О. В. Бойко // Зб. наук. праць КУЕТТ: Серія “Економіка і управління”. – Київ : Київський університет економіки і технології транспорту, 2005. – Вип. 7. 
 • Роль та місце містоутворюючих підприємств в національній економіці / Є. М. Сич, О. В. Шишкіна, О. В. Бойко // Зб. наук. праць КУЕТТ: Серія “Економіка і управління”. – Київ : Київський університет економіки й технології транспорту, 2007. – Вип. 9. 
 • Управління людськими ресурсами як складова системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту / О. В. Бойко, І. В. Дідовець // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – Київ : НАУ, 2010. 
 • Управління людськими ресурсами як складова системи економічної безпеки підприємств залізничного транспорту / О. В. Бойко, І. В. Дідовець // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – Київ : НАУ, 2010
 • Кластерно-логістична модель розвитку національного ринку транспортних послуг / Є. М. Сич, О. В. Бойко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. праць. – Київ : НАУ, 2013. – Вип. 36.

Рік початку діяльності в університеті: 2015

Мови спілкування: українська, російська, англійська 

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com