Ви є тут

Головна

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: О.В. Овчинников, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 42 с.

Приклади оформлення титульних сторінок та завдання на курсовий і дипломний проекти: