Ви є тут

Головна

12-14 жовтня 2015 р. у м. Київ відбулися друга робоча та четверта координаційна зустрічі команд, що виконують міжнародний проект CERES («Сenters of Excellence for young RESearchers», «Центри передового досвіду для молодих вчених», реєстр. номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) програми «Tempus» Європейської Комісії.

Нараду відкрили із привітальними словами до учасників проекту ректор Національного транспортного університету М. Дмитриченко та координатор проекту, проректор Жилінського університету з інформаційних систем (м. Жиліна, Словаччина) проф., доктор філософії К. Матіашко. У нараді брали участь представники Білорусі, Німеччини, Словаччини та України.

Учасниками зустрічі розглядалися нагальні питання стосовно реалізації проекту. На нараді розроблялася та обговорювалася загальна концепція залучення молодих учених та співробітників університетів та промислових підприємств до наукової діяльності, зокрема з використанням розробленого в ході виконання проекту віртуального CERES-порталу. На створюваному порталі CERES планується відкрити «каталог замовлень» від промислових підприємств, за вирішення яких молоді вчені зможуть братися у своїх дослідженнях. Через портал буде організовано спільну роботу місцевих і міжнародних груп молодих вчених. Над одним проектом зможуть працювати студенти та науковці з суміжних галузей знань. За подібним сценарієм будуть побудовані групи і для вирішення більш складних наукових завдань. Команди, що брали участь у зустрічі, також обговорили питання щодо дисемінації результатів, пройшли тренінг-семінари.

В межах зустрічі також було організовано спільне засідання проектних команд CERES та FKTBUM, у якому брали участь представники Білорусі, Латвії, Німеччини, Молдови, Словаччини та України. Засідання відкрили ректор Національного транспортного університету М. Дмитриченко та ректор Жилінського університету, проф. Т. Чорейова.

Представники партнерських університетів виступили із презентаціями про хід виконання проекту. Презентацію Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) підготовлено професором, д.т.н. С. О. Субботіним та доцентом, к.т.н. А. О. Олійником. У презентації висвітлено діяльність Ради молодих учених і спеціалістів ЗНТУ, співпрацю ЗНТУ з промисловими підприємствами регіону, а також хід реалізації проекту в ЗНТУ.

На нараді також було оцінено ефективність виконання проекту CERES. Зокрема проф. С. О. Субботіним запропоновано посилити спільну дисемінаційну активність через взаємодію проектних команд з національними Еразмус+/Темпус офісами й іншим засобами масової інформації національного рівня з метою більш широкого розповсюдження результатів проекту.

Учасники заходу відвідали лабораторії Національного транспортного університету та ознайомилися з досвідом роботи з науковою молоддю транспортного університету. Також було організовано виїзне засідання на державному підприємстві «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», де було проведено екскурсію та обговорено напрями можливої співпраці.

За підсумками зустрічі її учасники отримали сертифікати про підготовку CERES менеджерів, домовилися про майбутні заходи з реалізації проекту.

Відділ міжнародних зв'язків та роботи з іноземними студентами