Ви є тут

Головна

 

№ п/п

Назва роботи

Номер д/б, госп./р, кафедральний д/б, який відповідає публікації

Видавництво і рік видання. Назва журналу (збірника), рік, номер, дата підпису до друку

Вид публікацій згідно бланку «Зведена відомість видавничої діяльності»

Автори роботи:

- ПІБ, назва кафедри для співавторів з інших кафедр;

- назва організації для співавторів з інших організацій;

- група факультет для студентів

Обсяг у друкарських аркушах

Авторські аркуші

1

2

3

4

5

6

7

 

 1.  

 

Театральное искусство в учебно-воспитательной работе школы. Хрестоматия.

07819

Днепропетровск: IMA-прес., 2011. – 194 с

Учебно-методическое пособие

Дергач Маргарита Альфритівна

11.39

11.68

 1.  

Динаміка образу професії у майбутніх практичних психологів

07819

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук

Автореферат

Бородулькіна Тетяна Олександрівна

1.5

1.55

 1.  

Психолог та клієнт в психосемантичному просторі образу професії майбутніх психологів

07819

Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені  Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2011. – Вип.7. – С.10-18. 

Стаття збірника наукових праць.

Бородулькіна Тетяна Олександрівна

0,5

 

0.46

 1.  

Правдивість як умова близькості

 

07819

Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації.: Київ, в-во Університету Україна. -  № 2, 2011. - С.161-165

Стаття  науковий журнал

Бондарь Наталія Євгенівна

0,5

0.55

 1.  

Гендерні аспекти сімейних ролей

07819

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики:  збірник наукових праць – Випуск 50. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2011. - С.403-411

 

Стаття збірника наукових праць.

Хрустальова Марина Станіславівна

0,5

0.55

 1.  

Соціальні мережі та інформаційне забезпечення викладацьких практик

07819

Український науковий журнал «Освіта регіону», № 2, 2011, с. 132-136.

Стаття науковий журнал

Коваленко

Олена Вікторівна

0,7

0.77

 1.  

Кіберпростір & гуманістичний потенціал цивілізації

07819

Науковий часопис «Психологічні перспективи» м. Луцьк. № 18. 2011р. с. 111-121.

Стаття науковий журнал

Коваленко

Олена Вікторівна

0,5

0.55

 1.  

Психологічна оцінка якості навчання управлінського персоналу на підприємстві

07819

Вісник Одеського національного університету. Том 16. Випуск2. Психологія. – Одеса, 2011. – 178 с. – С. 107-114.

Стаття збірник наукових праць

Пучина Ольга Віталіївна 

0,5

0.55

 1.  

Психолого-педагогічні умови формування професійної спрямованості психологів в системі професійної підготовки.

07819

Волярська О.С., Пучина О.В., Халемендик Ю.Є. – Вища освіта України. Збірник «Психологічні науки: проблеми і здобутки». – Додаток 1 до №2, том V(30), – 2011р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 654с. – С.73-80. 

Стаття збірника наукових праць

Пучина Ольга Віталіївна 

0,6

0.66

 1.  

Соцільні уявлення про ідеального політичного лідера

07819

Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2011, №3, С. 340-344

Стаття науковий журнал

Походенко Світлана Володимірівна

0,5

0.55

 1.  

Психолого-педагогічні засоби навчання на підприємстві: тренінг для управлінського персоналу

07819

ІІ Международный образовательный Форум  «Личность в едином образовательном пространстве» (Організатор – ЗОАППО) http://www.zoippo.zp.ua/indrus.html

Інтернет-видання

Пучина Ольга Віталіївна 

-

 

 1.  

Психологічні критерії оцінювання якості професійної діяльності управлінського персоналу підприємства

07819

Теорія і практика сучасної психології:зб.наук.пр./[редкол.:В.Й. Бочелюк (гол.ред.) та ін.] – Запоріжжя, 2011. – Вип.2. – С. 91-93.

Збірник наукових праць

Пучина Ольга Віталіївна 

0,3

0.33

 1.  

Зіставлення понять агресії та насильства у психології

07819

Теорія і практика сучасної психології:зб.наук.пр./[редкол.:В.Й. Бочелюк (гол.ред.) та ін.] – Запоріжжя, 2011. – Вип.2. – С. 36-40.

Збірник наукових праць

Печенік Ганна Семенівна

0,6

0.66

 1.  

Тренінг для управлінського персоналу: психологічні засоби навчання на підприємстві

07819

Навчання, виховання та розвиток: Матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань. – Бердянськ, 2011. – 192с. – С. 137-139.

Тези конференції

Пучина Ольга Віталіївна 

0,2

0.22

 1.  

Психологические аспекты обучения управленческого персонала на предприятих.

07819

Современная психология: Теория  и практика: Материалы ІІ международной научно-практической конференции 29-30 сентября 2011г. : Москва, 2011. – 308с. ISBN 978-5-9902915-3-9. – С.209-212.

Тези конференції

Пучина Ольга Віталіївна 

0,2

0.22

 1.  

Проекція як провідний внутрішній механізм політичного вибору

07819

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: матеріали IV всеукр.наук.-практ. Конференції з міжнародою участю. –Київ-Мелітополь, 2011. С. 43-45

Тези конференції

Походенко Світлана Володимірівна

0,1

0.11

 1.  

Психологічні механізми політичного вибору

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 110-112.

Тези конференції

Походенко Світлана Володимірівна

0,1

0.11

 1.  

Личностная зрелость студентов психологических

специальностей

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 112-114.

Тези конференції

Бондар Наталія Євгенівна

0,1

0.11

 1.  

Гендерні риси сімейних ролей у молодій сім’ї

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 130-132.

Тези конференції

Хрустальова Марина Станіславівна

0,1

0.11

 1.  

Корекційно-розвивальна робота з питань формування нормативно-вікових форм спілкування з однолітками  у дітей ЗПР

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 128-130.

Тези конференції

Семенцова Оксана Миколаївна

0,1

0.11

 1.  

Динаміка значущості певних сторін професії психолога для студентів-психологів в процесі фахової підготовки

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 114-116.

 

Тези конференції

Бородулькіна Тетяна Олександрівна

0,1

0.11

 1.  

Сучасні напрямки дитячої психотерапії

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 132-134.

Тези конференції

Шевченко Світлана Іванівна

0,1

0.11

 1.  

Насильство у сім’ї: психологічний аспект

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 122-124.

Тези конференції

Печенік Ганна Семенівна

0,1

0.11

 1.  

Возрастные особенности осмысленности жизни личности

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 124-126.

Тези конференції

Репецька Анжела Василівна

0,1

0.11

 1.  

Соціально-психологічний супровід процесу впровадження інновацій в організації

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Шубертій Наталія Георгіївна

0,1

0.11

 1.  

Театральне мистецтво у психологічному супроводі

формування особистості

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Дергач Маргарита Альфрітівна

0,1

0.11

 1.  

Сучасні проблеми юридичної психології

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Іванова Олена Кирілівна

0,1

0.11

 1.  

Виртуальное взаимодействие в изучении социально-гуманитарных дисциплин: достоинства и ограничения

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Коваленко Альона Вікторівна

0,1

0.11

 1.  

Використання нецензурної лексики як засіб самоствердження особистості

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Сафіулліна Юлія Вадимівна.

0,1

0.11

 1.  

Деякі аспекти споживання у суспільстві ризику

07819

Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні зб.  Тез  доп.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції. – Запоріжжя: КПУ, 2011. С.387-389.

Тези конференції

Хрустальова Марина Станіславівна

0,1

0.11