Ви є тут

Головна
  1. Історія світової культури / Під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя : Дике поле, 2009. – 376 с., іл. Міністерство освіти і науки України провело незалежну експертизу та ухвалило його до видання з грифом «Рекомендовано Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1497 від 23.06.08)».
  2. Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900-2005). – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – 398 с. Лист МОНУ № 1.4/18-Г-608 від 24.04.07.
  3. Бєлов О. Ф. Історія Державного герба України. До 20-ї річниці незалежності України: Науково-методичний посібник / О. Ф. Бєлов, Г. І. Шаповалов. – К. : Запоріжжя : АА Тандем, 2011. – 92 с.
  4. Методичні вказівки з дисципліни «Історія України» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Т. В. Васильчук, М. В Дєдков, В. П. Катрич та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 74с.
  5. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах. Плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» усіх форм навчання / укл. : Л. В. Турчина – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 31 с.
  6. Методичні рекомендації з планами семінарських занять «Дипломатична і консульська служба» для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Ч. 1 / укл. : В. М. Чоп – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 41 с.
  7. Методичні рекомендації з планами семінарських занять «Дипломатична і консульська служба» для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Ч. 2 / укл. : В. М. Чоп – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 49 с.
  8. Методичні рекомендації з планами семінарських занять з дисципліни «Культурологія» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. / укл. : Т. В. Васильчук – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 78 с.
  9. Методичні рекомендації з планами семінарських занять з дисципліни «Історія України» для студентів усіх спеціальностей всіх форми навчання / укл. : І. М. Спудка – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 56 с.

Навчально-методична література з дисциплін кафедри

Робоча програма з історії України (doc, 232 КБ)

Історія України для заочників (doc, 260 КБ)

 

Робоча програма з історії української культури (doc, 152 КБ)

Історія української культури для заочників (doc, 244 КБ)