Ви є тут

Головна
 • Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки» для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» (освітні програми «Обладнання та технології ливарного виробництва», «Технології машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання») всіх форм навчання / Укл.: Н. О. Євсєєва, Р. Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 65 с. (№7210е)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» при вивченні дисципліни «Системи виробництва та розподілу теплової енергії» /Укл. П.В. Цокотун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 38 c. (№7223е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Технічна механіка рідини і газу” для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с. (№6891е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Основи газової динаміки” для студентів, що навчаються за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с. (№ 6890е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теплопостачання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Енергетичний менеджмент»), усіх форм навчання / Укл.: Н.О. Євсєєва, Н.Є. Рябошапка, Р.Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 29 с. (№6924е)
 • Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. / кл. П.В. Цокотун, Н.Є. Рябошапка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 40 с. (№6805е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу “Основи газової динаміки” для студентів, що навчаються за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с. (№6454е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу “Технічна механіка рідини і газу” для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 22 с. (№6455е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів, що навчаються за спеціальностями 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 58 с. (№6548е)
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи газової динаміки” для студентів, що навчаються за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с. (№6456е)
 • Методичні вказівки до виконання самостійних та індивідуальних завдань з дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки» для студентів спеціальностей спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування». Розділ «Основи теплотехніки» / Укл.: Н.О. Євсєєва, Р.Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 18 с. (№6579е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів, що навчаються за спеціальностями 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 42 с. (№6580е)
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів, що навчаються за спеціальностями 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с. (№6581е)
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерні комунікації в будівництві» для студентів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» (спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво») всіх форм навчання / Укл.: Н.О. Євсєєва, Р.Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с. (№6743е)
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічна термодинаміка” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є.Рябошапка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 46 с. (№6745е)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технічна термодинаміка” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є.Рябошапка – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 75 с. (№6746е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма “Енергетичний менеджмент”), усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с. (№6751е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма “Енергетичний менеджмент”), усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 18 с. (№6752е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу “Гідрогазодинаміка” для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма “Енергетичний менеджмент”), усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 26 с. (№6753е)
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів спеціальності 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є.Рябошапка – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 59 с. (№6768е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань з дисципліни “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів спеціальності 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є. Рябошапка. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 47 с. (№6769е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань з теплотехнічних дисциплін для студентів спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування”, 136 “Металургія” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є. Рябошапка. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 31 с. (№6770е)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з теплотехнічних дисциплін для студентів спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування”, 136 “Металургія” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.О. Євсєєва, Н.Є. Рябошапка – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 44 с. (№6771е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технічна механіка рідини і газу" - для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (спеціалізація "Промислове і цивільне будівництво") для денної та заочної форм навчання /Укл. С.О.Беженов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 34 с. (№6002е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Теорія тепло- і масоперенесення в матеріалах» – для студентів, що навчаються за напрямом 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» для денної та заочної форм навчання /Укл. С.О.Беженов, Н.О.Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 18 с. (№ 5674е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія тепло і масоперенесення в матеріалах» для студентів, що навчаються за напрямком 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» (спеціальність 7.05040301 «Прикладне матеріалознавство») для денної та заочної форм навчання / Укл. С.О. Беженов, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с. (№ 5283е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Теоретичні основи теплотехніки», «Термодинаміка та теплопередача», «Технічна термодинаміка» для студентів денної та заочної форм навчання / Укл. : Рябошапка Н. Є., Євсєєва Н. О., Сухонос Р. Ф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с. (№ 5208е)
 • Методичні вказівки до практичних занять за розділами курсу «Термодинаміка та теплопередача» для студентів, що навчаються за напрямом 6.051102 «Авіа- та ракетобудування» для денної та заочної форм навчання / Укладачі: Рябошапка Н. Є., Лапотко В. М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с. (№ 5254е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань за розділами курсу «Теорія тепло- і масоперенесення в матеріалах» – для студентів, що навчаються за напрямом 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» для денної форми навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с. (№ 5550е)
 • Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань (контрольної роботи) за розділами курсу «Теорія тепло- і масоперенесення в матеріалах» для студентів, що навчаються за напрямком 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» для заочної форми навчання / Укл. С.О.Беженов. – 2014. – 38 с. (№ 5431е)
 • Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Основи теплопостачання» для студентів, які навчаються за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання /Укл.: Рябошапка Н.Є., Євсєєва Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 34 с. (№ 4661е)
 • Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних завдань з теоретичних основ теплотехніки для студентів спеціальностей 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» і 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання. / Укладач Н.Є. Рябошапка. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2007. – 25с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тепломасообмін» для студентів спеціальності 7.000008 «Енергетич-ний менеджмент» денної та заочної форм навчання / Укл. О.М. Улітенко, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 34 с. (№ 2183)
 • Методичні вказівки до розрахунково-графічних завдань за розділами курсу «Основи газової динаміки» – для студентів спеціальності 8.090260 (технологія будування авіаційних двигунів) всіх форм навчання /Укл. С.О. Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 47 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарне виробництво» при вивченні дисциплін «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Теплотехніка» /Уклад. П.В. Цокотун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 106 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи теплопостачання» для студентів спеціальності 7.000008 «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форм навчання /Укл. О.М. Улітенко, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 56 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», при вивченні дисципліни « Системи виробництва та розподілу теплової енергії « /Уклад. П.В.Цокотун, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 39 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарно виробництво» при вивченні дисципліни «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Теплотехніка»Ч.1 Технічна термодинаміка /Уклад. Г.І. Слинько, О.М. Улітенко, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 82 с. (№ 3481)
 • Методичні вказівки (довідковий матеріал) до самостійного розв’язання інженерних задач з технічної термодинаміки для студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарне виробництво». Частина 1 /Уклад. Г.І. Слинько, О.М. Улітенко, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с. (№ 3512)
 • Методичні вказівки (довідковий матеріал) до самостійного розв’язання інженерних задач з технічної термодинаміки для студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарне виробництво». Частина 2 /Уклад. Г.І. Слинько, О.М. Улітенко, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с. (№ 3513)
 • Методичні вказівки до самостійного розв’язання інженерних задач (контрольних робіт і розрахунково-графічних завдань) з дисципліни «Енергетичні установки промислових підприємств» для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» /Уклад. О.В, Єгоров, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 102 с. (№ 3871е, № 3872е)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарне виробництво» денної та заочної форм навчання при вивченні дисциплін «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Теплотехніка» Тепломасообмін. Частина 3 /Уклад. Г.І. Слинько, О.М. Улітенко, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34 с. (№ 3480)
 • Методичні вказівки до самостійного розв’язання інженерних задач (контрольних робіт і розрахунково-графічних завдань) з дисципліни «Енергетичні установки промислових підприємств» для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» Частина 1 /Уклад. О.В, Єгоров, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 58 с. (№ 3871е)
 • Методичні вказівки до самостійного розв’язання інженерних задач (контрольних робіт і розрахунково-графічних завдань) з дисципліни «Енергетичні установки промислових підприємств» для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» Частина 2 /Уклад. О.В, Єгоров, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 46 с. (№ 3872е)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, денної форми навчання, за напрямком 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», при вивченні дисципліни «Високотехнологічні процеси та установки»/ Укл. П.В. Цокотун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 24 с. (№ 3874е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Гідравліка, ГПП» – для студентів, що навчаються за напрямками 6.050502 «інженерна механіка », 6.050504 «зварювання», 6.051102 «авіа та ракетобудування» для денної та заочної форм навчання /Укл. С.О. Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 20 с. (№ 4130е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань за розділами курсу «Термодинаміка та теплопередача» для студентів, що навчаються за напрямом 6.051102 «Авіа- та ракетобудування» для денної та заочної форм навчання. / Укладачі Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 26с. (№ 4169е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань за розділами курсу «Гідравліка, ГПП» – для студентів, що навчаються за напрямками 6.050502 «інженерна механіка», 6.050504 «зварювання», 6.051102 «авіа та ракетобудування» для денної та заочної форм навчання /Укл. С.О. Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с. (№ 3558)