Ви є тут

Головна
 • (№7951е) Методичні рекомендації для практичної, самостійної, індивідуальної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів, що навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування [Текст] : (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згорання") всіх форм навчання / уклад. : Г. І. Слинько, В. В. Слинько. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 14 с.
 • (№7926е) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричне обладнання двигунів внутрішнього згорання" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Двигуни внутрішнього згорання" [Текст] : денної та заочної форм навчання / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння ; уклад. : Г. І. Слинько, Н. Є. Рябошапка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 46 с.
 • (№7931е) Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Електричне обладнання двигунів внутрішнього згорання" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації "Двигуни внутрішнього згорання" [Текст] : денної та заочної форм навчання / уклад. : Г. І. Слинько, Н. Є. Рябошапка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 25 с.
 • (№7930е) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Методи випробування та основи сертифікації двигунів внутрішнього згорання» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорання») всіх форм навчання / Укл.: Р.Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 20 с.
 • (№7929е) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Експлуатація та ремонт машин і двигунів внутрішнього згорання» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорання») всіх форм навчання / Укл.: Р.Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 21 с.
 • (№7925е) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Експлуатація та ремонт машин і двигунів внутрішнього згорання», «Діагностика двигунів внутрішнього згорання» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорання») всіх форм навчання / Укл.: Р.Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 36 с.
 • (№7934е) Методичні вказівки до практичних, індивідуальної і самостійної робіт «Газодинамічний розрахунок центробіжного компресора» з дисципліни«Газова динаміка і агрегати наддуву ДВЗ» для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання» за напрямом підготовки 133 – галузеве машинобудування усіх форм навчання /Укл. Мазін В.О. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 15 с.
 • (№7914е) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Палива, мастила і охолоджуючі рідини» для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння» за напрямом підготовки 133 – галузеве машинобудування усіх форм навчання /Укл. Мазін В.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 26 с.
 • (№7912е) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Надійність та довговічність двигунів внутрішнього згорання» за напрямом підготовки 133 – галузеве машинобудування усіх форм навчання /Укладачі: Кубіч В.І., Мазін В.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. -33 с.
 • (№7909е) Завдання до індивідуальних і самостійних робіт з дисципліни «Палива, мастила і охолоджуючі рідини» для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання» за напрямом підготовки 133 – галузеве машинобудування всіх форм навчання /Укл. В.О. Мазін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 17 с.
 • (№6863е) Робоча програма та методичні вказівки щодо навчальної та виробничої практики для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Двигуни внутрішнього згорання») всіх форм навчання / Укл. Р. Ф. Сухонос – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 22 с.
 • Методичні вказівки до практичної і самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згорання» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Двигуни внутрішнього згорання», всіх форм навчання /Укл.: Р. Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 20 с. (№7782е)
 • Робоча програма та методичні вказівки з проходження та захисту навчально-ознайомчої практики для студентів І курсу, що навчаються за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорання»), усіх форм навчання / Укл.: Слинько В.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с. (№6862е)
 • Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Альтернативні конструкції двигунів внутрішнього згорання» для студентів, що навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорання»), усіх форм навчання / Укл.: Р.Ф. Сухонос, В.І. Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 34 с.(№6861е)
 • Робоча програма та методичні вказівки щодо навчальної та виробничої практики для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Двигуни внутрішнього згорання») всіх форм навчання / Укл. Р. Ф. Сухонос – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 22 с. (№6863е)
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Надійність та довговічність двигунів внутрішнього згорання» для студентів всіх форм навчання. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування («Двигуни внутрішнього згорання»). / Укл.: Кубіч В.І., Слинько Г.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 66 с. (№6549е)
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електронні системи ДВЗ” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, спеціалізації “Двигуни внутрішнього згорання” денної та заочної форм навчання / Укладач: Н.Є. Рябошапка. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 52 с. (№6766е)
 • Завдання до індивідуальних робіт студентів спеціальностей 7.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» і 7.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» з дисциплін «Палива, мастила і охолоджуючі рідини», «Експлуатаційні автомобільні матеріали» всіх форм навчання /Укл. В.О. Мазін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 17 с. (№5823е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін “Палива, мастила і охолоджуючі рідини”, “Експлуатаційні автомобільні матеріали” для студентів спеціальностей 7.05050304 “Двигуни внутрішнього згоряння”, 7.05050305 “Колісні і гусеничні транспортні засоби” усіх форм навчання /Укл. Мазін В.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 26 с. (№5824е)
 • Методичні вказівки до індивідуального розрахунково-графічного завдання № 1 на тему «Розрахунок термодинамічного циклу КДВЗ» з дисциплін «Теорія двигунів внутрішнього згоряння» і «Основи теорії та динаміки автомобільних і тракторних двигунів» для студентів спеціальностей 7.05050304 «Двигуни внутрішнього згоряння», 7.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання /Укл. Г. І. Слинько, Я. О. Єгоров – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 26 c. (№5899е)
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Теорія ДВЗ» та «Основи теорії і динаміки автомобільних двигунів» для студентів спеціальностей 7(8).05050304 «Двигуни внутрішнього згорання», 7(8).05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укл.: Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 c. (№5900е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних робіт з теплового та динамічного розрахунків ДВЗ для студентів спеціальності 7(8).05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» всіх форм навчання / Укл. Г. І. Слинько, Р. Ф. Сухонос – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с. (№5901е)
 • Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Теорія ДВЗ» для студентів спеціальності 7(8).05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» всіх форм навчання / Укл.: Г.І. Слинько, Я.О. Єгоров. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 50 с. (№5902е)
 • Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Машини з ДВЗ» та виконання контрольних завдань для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння» / Укладачі: В.І. Кубіч, Г.І. Слинько // - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с. (№5904е)
 • Методичні вказівки. Питання щодо складання тестових завдань з дисципліни «Машини з ДВЗ» для студентів всіх форм навчання. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальність «Двигуни внутрішнього згорання» /Укл. В.І. Кубіч, Г.І. Слинько// Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 41 с. (№5903е)
 • (№7805е) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни "Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах" для студентів, що навчаються за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", усіх форм навчання [Текст] / Уклад. : С. О. Беженов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 18 с.
 • (№7804е) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах" для студентів, що навчаються за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", усіх форм навчання [Текст] / Уклад. : С. О. Беженов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 74 с.
 • (№7803е) Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу "Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах" для студентів, що навчаються за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", усіх форм навчання [Текст] / Уклад. : С. О. Беженов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 30 с.
 • (№7927е) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Тепломасообмін" для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання [Текст] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. двигунів внутрішнього згоряння ; уклад. : Н. Є. Рябошапка, П. В. Цокотун. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 101 с.
 • (№7277е) Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» та розділу «Гідравліка» дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки» для студентів, що навчаються за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка», усіх форм навчання /Укл. Н.О.Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 62 с.
 • Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки» для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» (освітні програми «Обладнання та технології ливарного виробництва», «Технології машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання») всіх форм навчання / Укл.: Н. О. Євсєєва, Р. Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 65 с. (№7210е)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» при вивченні дисципліни «Системи виробництва та розподілу теплової енергії» /Укл. П.В. Цокотун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 38 c. (№7223е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Технічна механіка рідини і газу” для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с. (№6891е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Основи газової динаміки” для студентів, що навчаються за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 18 с. (№ 6890е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теплопостачання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Енергетичний менеджмент»), усіх форм навчання / Укл.: Н.О. Євсєєва, Н.Є. Рябошапка, Р.Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 29 с. (№6924е)
 • Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Енергетичні установки» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. / кл. П.В. Цокотун, Н.Є. Рябошапка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 40 с. (№6805е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу “Основи газової динаміки” для студентів, що навчаються за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с. (№6454е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу “Технічна механіка рідини і газу” для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 22 с. (№6455е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів, що навчаються за спеціальностями 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 58 с. (№6548е)
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи газової динаміки” для студентів, що навчаються за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с. (№6456е)
 • Методичні вказівки до виконання самостійних та індивідуальних завдань з дисципліни «Основи теплотехніки і гідравліки» для студентів спеціальностей спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування». Розділ «Основи теплотехніки» / Укл.: Н.О. Євсєєва, Р.Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 18 с. (№6579е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів, що навчаються за спеціальностями 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 42 с. (№6580е)
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів, що навчаються за спеціальностями 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”, усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с. (№6581е)
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерні комунікації в будівництві» для студентів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» (спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво») всіх форм навчання / Укл.: Н.О. Євсєєва, Р.Ф. Сухонос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с. (№6743е)
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічна термодинаміка” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є.Рябошапка. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 46 с. (№6745е)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технічна термодинаміка” для студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є.Рябошапка – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 75 с. (№6746е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма “Енергетичний менеджмент”), усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с. (№6751е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни “Гідрогазодинаміка” для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма “Енергетичний менеджмент”), усіх форм навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 18 с. (№6752е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань (контрольних робіт) за розділами курсу “Гідрогазодинаміка” для студентів, що навчаються за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (освітня програма “Енергетичний менеджмент”), усіх форм навчання /Укл.: С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 26 с. (№6753е)
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів спеціальності 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є.Рябошапка – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 59 с. (№6768е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань з дисципліни “Основи теплотехніки та гідравліки” для студентів спеціальності 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є. Рябошапка. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 47 с. (№6769е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань з теплотехнічних дисциплін для студентів спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування”, 136 “Металургія” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.Є. Рябошапка. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 31 с. (№6770е)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з теплотехнічних дисциплін для студентів спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування”, 136 “Металургія” денної та заочної форм навчання /Укл.: Н.О. Євсєєва, Н.Є. Рябошапка – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 44 с. (№6771е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технічна механіка рідини і газу" - для студентів, що навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (спеціалізація "Промислове і цивільне будівництво") для денної та заочної форм навчання /Укл. С.О.Беженов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 34 с. (№6002е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Теорія тепло- і масоперенесення в матеріалах» – для студентів, що навчаються за напрямом 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» для денної та заочної форм навчання /Укл. С.О.Беженов, Н.О.Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 18 с. (№ 5674е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія тепло і масоперенесення в матеріалах» для студентів, що навчаються за напрямком 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» (спеціальність 7.05040301 «Прикладне матеріалознавство») для денної та заочної форм навчання / Укл. С.О. Беженов, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с. (№ 5283е)
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Теоретичні основи теплотехніки», «Термодинаміка та теплопередача», «Технічна термодинаміка» для студентів денної та заочної форм навчання / Укл. : Рябошапка Н. Є., Євсєєва Н. О., Сухонос Р. Ф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с. (№ 5208е)
 • Методичні вказівки до практичних занять за розділами курсу «Термодинаміка та теплопередача» для студентів, що навчаються за напрямом 6.051102 «Авіа- та ракетобудування» для денної та заочної форм навчання / Укладачі: Рябошапка Н. Є., Лапотко В. М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с. (№ 5254е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних завдань за розділами курсу «Теорія тепло- і масоперенесення в матеріалах» – для студентів, що навчаються за напрямом 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» для денної форми навчання /Укл. С.О.Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с. (№ 5550е)
 • Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань (контрольної роботи) за розділами курсу «Теорія тепло- і масоперенесення в матеріалах» для студентів, що навчаються за напрямком 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» для заочної форми навчання / Укл. С.О.Беженов. – 2014. – 38 с. (№ 5431е)
 • Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Основи теплопостачання» для студентів, які навчаються за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання /Укл.: Рябошапка Н.Є., Євсєєва Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 34 с. (№ 4661е)
 • Методичні вказівки (довідковий матеріал) до самостійного розв’язання інженерних задач з технічної термодинаміки для студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарне виробництво». Частина 1 /Уклад. Г.І. Слинько, О.М. Улітенко, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с. (№ 3512)
 • Методичні вказівки (довідковий матеріал) до самостійного розв’язання інженерних задач з технічної термодинаміки для студентів, які навчаються за напрямами 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050402 «Ливарне виробництво». Частина 2 /Уклад. Г.І. Слинько, О.М. Улітенко, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с. (№ 3513)
 • Методичні вказівки до самостійного розв’язання інженерних задач (контрольних робіт і розрахунково-графічних завдань) з дисципліни «Енергетичні установки промислових підприємств» для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» /Уклад. О.В, Єгоров, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 102 с. (№ 3871е, № 3872е)
 • Методичні вказівки до самостійного розв’язання інженерних задач (контрольних робіт і розрахунково-графічних завдань) з дисципліни «Енергетичні установки промислових підприємств» для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» Частина 1 /Уклад. О.В, Єгоров, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 58 с. (№ 3871е)
 • Методичні вказівки до самостійного розв’язання інженерних задач (контрольних робіт і розрахунково-графічних завдань) з дисципліни «Енергетичні установки промислових підприємств» для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» Частина 2 /Уклад. О.В, Єгоров, Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 46 с. (№ 3872е)
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, денної форми навчання, за напрямком 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», при вивченні дисципліни «Високотехнологічні процеси та установки»/ Укл. П.В. Цокотун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 24 с. (№ 3874е)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Гідравліка, ГПП» – для студентів, що навчаються за напрямками 6.050502 «інженерна механіка », 6.050504 «зварювання», 6.051102 «авіа та ракетобудування» для денної та заочної форм навчання /Укл. С.О. Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 20 с. (№ 4130е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань за розділами курсу «Термодинаміка та теплопередача» для студентів, що навчаються за напрямом 6.051102 «Авіа- та ракетобудування» для денної та заочної форм навчання. / Укладачі Н.Є. Рябошапка, Н.О. Євсєєва. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 26с. (№ 4169е)
 • Методичні вказівки до індивідуальних розрахунково-графічних завдань за розділами курсу «Гідравліка, ГПП» – для студентів, що навчаються за напрямками 6.050502 «інженерна механіка», 6.050504 «зварювання», 6.051102 «авіа та ракетобудування» для денної та заочної форм навчання /Укл. С.О. Беженов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с. (№ 3558)