Ви є тут

Головна
(станом на 13.06.2017 р.)

Повний телефонний номер утворюється з міського додаванням префікса +380(61), а з місцевого — +380(61)7698.

Абонент № приміщення (корпус) Телефони
міські місцеві
1 2 3 4 5
РЕКТОРАТ
Ректор Бєліков Сергій Борисович 254 764-25-06 3-09
Перший проректор Прушківський Володимир Геннадійович 254 764-42-07 3-70
Приймальня ректорату Суліма Ольга Миколаївна 254 764-25-06
Факс:
764-21-41
3-09
Проректор з НР Наумик Валерій Владиленович 267 764-41-12 4-52
Приймальня  Корнієнко Алена Миколаївна 267   4-52
Проректор з НПР та ВС Яримбаш Сергій Тимофійович 260 764-15-19 2-18
Приймальня Махачашвілі Ірина Іванівна 260   2-18
Проректор з НПР та ППР Піза Дмитро Макарович 360-а 764-46-62 3-71
Приймальня Мінзак Наталія Вікторівна 360-а   3-71
Проректор з АГР Чечель Микола Володимирович 19/20 764-28-64 3-02
Приймальня Доля Ірина Генадіївна 19/20 Факс
764-13-11
3-02
Помічник ректора з режиму Шанін Сергій Іванович 13 адм.   4-82
Помічник ректора Беліков Микола Сенргійович 42 адм.   4-33
Рада ректорів (провідний фахівець) Кобзар Наталія Миколаївна 155   3-79
Провідний фахівець відділу ректорату, уповноважений з питань запобігання і виявлення корупції Дєвочкін Василь Федорович 42а адм.   5-82
Вчена рада університету
Вчений секретар Кузьмін Віктор Володимирович 263 764-22-07 4-75
МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ (МІ)
Директор Івщенко Леонід Йосипович 229-а 764-74-83 3-41
Транспортний факультет (ТФ)
Декан Кузькин Олексій Феликсович 238

764-46-56
0676865288

3-29
Заступник декана Каплуновська Алла Миколаївна 245  0669604225 3-17
Кафедра автомобілів (АМ)
Завідувач, в.о. Головчук Андрій Федорович 60, 59, 61 764-26-47 5-36
Черговий   вул. Гоголя, 64-а   3-51
Викладацька   61 764-26-47  
Лаб. експлуатації та ремонту колісних та гусеничних транспортних засобів Усенко Сергій Іванович 51    
Лаб. електричного та електронного обладнання автомобілів Карвацький Вячесл Васил 54    
Лаб. випробування та діагностики автомобілів Желізний Олекс Ігор 55 764-26-66  
Навчально-виробнича майстерня Логвін Олекс Федор      
Кафедра транспортних технологій (ТТ)
Завідувач Бабушкін Геннадій Федорович 104-а 764-40-25
0950090903
5-93
Викладацька   109 764-40-25 5-60
Лаб. шляхів сполучення Райда Ігор Михайлович 102    
Лаб. орг. руху авто та залізничного транспорту Калкасов Сергій Іванович 101 0964921134  
Лаб. рухомого складу транспорту Михайленко Наталя Анатоліївна 301   4-40
Кафедра механіки (М)
Завідувач Шевченко Володимир Григорович 172 764-44-55 4-85
Викладацька   168/170   2-57
Завідувач лабораторії Мазіна Ольга Василівна 179-а   2-58
Навчально-методична лабораторія Вінецький Вадим Володимирович 1-а (адм.)   3-62
Лабораторія   509   6-00
Комп'ютерний клас Кот Галина Андріївна 179   3-24
Кафедра двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ)
Завідувач Слинько Георгій Іванович 131 769-85-12 5-12
Викладацька   135   4-12
Завідувач лабораторії Алмаєв Віктор Іванович 133   2-41
Викладацька   137   4-12
Лабораторія гідравліки   2 корп   4-80
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (НГІКГ)
Завідувач Шаломєєв Вадим Анатолійович 333 769-83-42 3-42
Викладацька   341   2-60
Завідувач лабораторії Шугай Алла Петрівна 335   2-60
Машинобудівний факультет (МФ)
Декан Глушко Василь Іванович 378 764-44-23 5-50
Заступник декана Клименко Ганна Вікторівна 380   3-50
Кафедра технології машинобудування (ТМБ)
Завідувач, в.о. Гончар Наталія Вікторівна 345-а 764-24-29 3-87
Викладацька Волчанська Тетяна Володимирівна 349   3-16
Лабораторія Назаренко Костянтин Володимирович 14 (гол.)   2-70
Аспірантська   506-а   5-95
Завідувач лабораторії Паміров Володимир Миколайович 327   4-25
Лабораторія   4 (підвал гол.)   3-26
Лабораторія   3 (підвал гол.)   5-26
Кафедра технології авіаційних двигунів (ТАД)
Завідувач Качан Олексій Якович 356 769-83-90 3-90
Викладацька   16   2-69
Завідувач лабораторії Алексєєнко Людмила Володимирівна 15-в   5-30
Аспірантська   391   2-22
Кафедра металорізальних верстатів і інструментів (МВІ)
Завідувач Івщенко Леонід Йосипович 229-а 764-74-83 3-41
Викладацька Алмаєва Людмила Григорівна 151 769-82-37 2-37
Лабораторія «Металорізальні верстати та системи» Загородній Валерій Петрович 151-А   2-37
Лабораторія технічних вимірювань Тесленко Тетяна Василівна 534   4-30
Комп'ютерний клас ЗНТУ-Delcam Зав'язун Тетяна Василівна 229   2-88
Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів (ДМПТМ)
Завідувач Мартовицький Леонід Максимович 545-б 764-31-82 5-59
Викладацька   547   2-73
Методичний кабінет Алексєєв Олександр Анатолійович 545-а   2-02
Комп'ютерний клас Редько Ольга Борисівна 544   4-20
Кафедра обробки металів тиском (ОМТ)
Завідувач Чигиринський Валерій Вікторович 29 769-85-18 5-18
Викладацька   29   3-18
Завідувач лабораторії Орлов Геннадій Абрамович 191   3-89
2-50
5-76
Комп'ютерний клас Іванченко Тетяна Володимирівна 392   4-81
Кафедра вищої математики та загальної математики (ВЗМ)
Завідувач Чумаченко Віталій Павлович 203-а 764-67-13 4-87
Викладацька   216   4-46
Завідувач лабораторії Бондаренко Вікторія Миколаївна 213   2-43
Комп'ютерний клас Засовенко Андрій Володимирович 209   2-43
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ФТІ)
Директор Луньов Валентин Васильович 236 764-44-13 4-17
Інженерно-фізичний факультет (ІФФ)
Декан Климов Олександр Володимирович 338 764-46-74 5-55
Заступник декана Івахненко Євген Іванович 345 764-46-74 4-14
Комп'ютерний клас Васильєв Валентин Володимирович 134   5-03
Кафедра фізичного матеріалознавства (ФМ)
Завідувач Ольшанецький Вадим Юхимович 165 764-44-25 4-56
Викладацька   158   5-84
Методичний кабінет   177   2-82
Науково-дослідна лабораторія   190   4-42
Лабораторія електроматеріалів   166   4-92
Фізична лабораторія 2   164-а   2-84
Лабораторія рентгеноструктурного аналізу   169   4-35
Лабораторія металографії   531   5-44
Лабораторія механічних випробувань   04-8   5-33
Виробнича ділянка   Д-4   4-43
Науковий сектор   194 764-27-16  
Проблемна лабораторія   290-б 764-27-16 2-51
Клас ЕОМ   173   5-45
Кафедра машин і технологій ливарного виробництва (МТЛВ)
Завідувач Луньов Валентин Васильович 236 764-44-13 4-17
Викладацька, секретар кафедри   226   2-93
Викладацька   225   3-21
Викладацька   138   5-94
Лабораторія сплавів   214-а   4-29
Лабораторія автоматизації технологічних вимірювань та автоматизації ливарного виробництва   223   5-78
Лабораторія фінішної обробки художнього литва   389   5-81
Науково-дослідна лабораторія   500   5-42
Ливарний зал №1   Д-2   2-89
Ливарний зал №2   189   3-80
Радіаційна служба   227   2-87
Комп'ютерний клас   216   4-29
Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва (ОТЗВ)
Завідувач Овчинников Олександр Володимирович 257А-9   2-62
Заступник завідувача Савонов Юрій Миколайович 488   3-88
Вчений секретар кафедри Капустян Олексій Євгенович 257А-4   5-61
Методичний кабінет Аверченко Ірина Павлівна
Хохлова Лариса Олександрівна
257А-1   5-61
Лабораторія матеріалів та рентгенографії Андрущенко Михайло Іванович
Куликовський Руслан Анатолійович
Осіпов Михайло Юрійович
485   3-88
Лабораторія технології та обладнання електрозварювання плавленням Биковський Олег Григорович 185   4-94
Лабораторія автоматизації зварювальних процесів Шумілов Андрій Олександрович
Нетребко Валерій Володимирович
257А-8   2-62
Кафедра композиційних матеріалів та технологій (КМТ)
Завідувач Волчок Іван Петрович 17-а 764-13-51 3-91
Викладацька / кафедра   15   2-71
Аспірантська   25   5-77
Лабораторія механічної обробки Ковбаса Володимир Григорович Д-3   4-50
Лабораторія термічної обробки   505-б   3-25
Комп'ютерний клас   507-а   5-32
Кафедра охорони праці і навколишнього середовища (ОПНС)
Завідувач Нестеров Олександр Васильович 23 769-83-59 3-59
Викладацька   23   3-59
Кафедра хімії та екології (ХЕ)
Завідувач Капітан Олександр Віталійович 374 769-83-92 3-92
Викладацька   380-а   2-72
Лаборантська   375-а   5-90
Викладацька   377   5-31
Лаборантська   370   2-74
Кафедра будівельного виробництва та управління проектами (БВУП)
Завідувач Доненко Василь Іванович 165-А 270-95-07 5-62
Навчально-наукова лабораторія інженерно-технічного моніторингу Яценко Надія Леонідівна 547 769-85-63 5-63
Викладацька Щербина Лариса Володимирівна 531 701-42-32 5-63
Навчально-методичний кабінет Крюк Катерина Геннадіївна 530-А   5-63
Лабораторія комп’ютерного забезпечення будівельного виробництва Ромалійська Тамара Олександрівна 134   5-03
Електротехнічний факультет (ЕТФ)
Декан Метельський Володимир Петрович 266 764-46-25 3-99
Заступник декана Антонов Микола Леонідович 266 764-46-25 4-26
Комп'ютерний клас   264   5-43
Кафедра електропостачання промислових підприємств (ЕПП)
Завідувач, в.о. Орловський Ігор Анатолійович 292 764-36-01 3-64
Викладацька   296   2-80
Викладацька   290-а   2-81
Лабораторія електромереж і систем   387-а   4-51
Лабораторія електропостачання підприємств   283   3-11
Лабораторія математичного моделювання та оптимізації в електроенергетиці   288   4-98
Лабораторія технологічних установок   398   6-08
Кафедра електричних машин (ЕМ)
Завідувач, в.о. Савельєв Василь Григорович 230 769-84-11 4-11
Викладацька   230   4-11
Лабораторія спецмашин   234   5-64
Комп’ютерний клас   268   2-77
Лабораторія електричних машин   8/5   2-42
Аспірантська   57 адм.   4-28
Лаборантська   9-а   4-84
Кафедра електричних та електронних апаратів (ЕЕА)
Завідувач Андрієнко Петро Дмитрович 222 769-85-49 5-49
Викладацька   221   2-59
Кафедра   218   3-95
Лабораторія техніки низької напруги   520-а   2-75
Комп'ютерний клас   542   5-20
Кафедра електроприводу та автоматизації промустановок (ЕАПУ)
Завідувач Бондаренко Валерій Іванович 526 769-84-31 4-32
Викладацька   528   3-13
Лабораторія електропривода   198   5-85
Викладацька, аспірантська   526-а   2-79
Комп'ютерна лабораторія   524   5-57
Лаборантська   529-а   4-34
Кафедра теоретичної та загальної електротехніки (ТЗЕТ)
Завідувач Власенко Едуард Володимирович 233 769-83-94 3-94
Викладацька   239а
237
  2-76
3-94
Лабораторія теоретичних основ електротехніки   550   6-11
Кафедра фізики (Ф)
Завідувач Лоскутов Степан Васильович 324 769-83-55 3-55
Викладацька   326   5-91
Кафедра   328   4-90
Викладацька   325   2-91
Кафедра іноземних мов (ІМ)
Завідувач Соболь Юлія Олександрівна 330-а 769-85-22 5-22
Викладацька   348   2-48
Комп'ютерний клас   350   3-52
ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (РПФ)
Директор Піза Дмитро Макарович 360-а 764-46-62 3-71
Факультет радіоелектроніки та телекомунікації (ФРЕ та Т)
Декан Кабак Владислав Семенович 369 764-46-15 4-27
Заступник декана Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна 367   3-06
Кафедра радіотехніки та телекомунікації (РТТ)
Завідувач, в.о. Бондарев Борис Миколайович 31   5-96
Комп'ютерний клас Шуміліна Людмила Василівна 30   3-03
Кафедра   35 764-32-81 4-31
Викладацька   32-б   5-98
Кафедра інформаційних технологій електронних засобів (ІТЕЗ)
Завідувач Шило Галина Миколаївна 41 764-36-28 3-97
Викладацька   41-а   2-52
Лабораторія конструювання радіоелектронних засобів Щурова Лариса Семенівна 40   5-34
Навчальний центр комп'ютерних технологій Жила Володимир Дмитрович 47   4-24
Лабораторія комп'ютерних технологій проектування Гончар Віталій Васильович 48   4-78
Кафедра мікро- та наноелектроніки (МНЕ)
Завідувач Погосов Валентин Вальтерович 113 764-67-33 4-77
Викладацька   113   3-67
Кафедра захисту інформації (ЗІ)
Завідувач Карпуков Леонід Матвійович 33-а 769-82-68 2-68
Кафедра Цинько Дарина Костянтинівна 31-A   4-91
Лабораторія цифрових методів обробки та захисту інформації Савлучинська Людмила Миколаївна 36   4-21
Викладацька   32-а   5-97
Кафедра прикладної математики (ПМ)
Завідувач Мастиновський Юрій Вікторович 363 769-85-16 5-16
Викладацька   354   2-66
Методичний кабінет-аспірантська   376   4-39
Факультет комп'ютерних наук і технологій (ФКНТ)
Декан Касьян Микола Миколайович 373 764-33-61 3-86
Заступник декана Рибін Вадим Олегович 362 764-33-61 3-32
Кафедра програмних засобів (ПЗ)
Завідувач Субботін Сергій Олександрович 53-г (III корпус) 764-74-19 3-30
Викладацька, старший лаборант Костюк Валентина Григорівна 43 (III корпус) 769-82-67 2-67
Людвікевич Катерина Леонідівна
Лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії, завідувач лабораторії Андреєв Максим Олександрович 53-А (III корпус)    
Комп'ютерний клас, старший лаборант Головізнін Олександр Геннадійович 56 (III корпус)   4-09
Лабораторія CAD/CAM/CAE-систем, завідувач лабораторії Калініна Марина Володимирівна 57 (III корпус)   6-02
2-67
Лабораторія Інтернет-технологій, завідувач лабораторії Бєлова Алла Володимирівна 58 (III корпус)   4-09
Кафедра комп'ютерних систем та мереж (КСМ)
Завідувач Кудерметов Равіль Камілович 53 764-29-59 4-89
Викладацька   53-б   2-49
Завідувач лабораторії Бєдняк Олег Григорович 50   6-04
Лабораторія з інженерії програмного забезпечення Бельський Тимофій Володимирович 51/50   3-69
Лабораторія периферійних пристроїв та системної інтеграції ЕОМ Ільїна Ірина Владиславівна 52   4-49
Лабораторія паралельних та розподілених обчислень Нестеренко Ганна Сергіївна 146   3-73
Лабораторія грід-технологій та хмарних обчислень Петрова Ольга Анатоліївна 353   5-73
Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики (САОМ)
Завідувач Корніч Григорій Володимирович 231-а 769-85-14 5-14
Викладацька   361   2-47
Завідувач лабораторії Голубничий Віктор Вікторович 355-а   4-04
Обчислювальна лабораторія Кузьменко Алла Олександрівна 355-б   4-74
ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (ЕГІ)
Директор Ґудзь Петро Васильович 274 224-43-33 3-56
Факультет економіки та управління (ФЕУ)
Декан Корольков Владислав Васильович 278 764-34-16 4-07
Заступник декана Войтенко Світлана Володимирівна 278   2-33
Завідувач лабораторії ФЕУ Панчайкіна Вікторія Олександрівна 277-б 764-23-29 3-28
Комп'ютерний клас   275   5-74
Кафедра маркетингу (Маркет.)
Зав. кафедри Лифар Владислава Віталіївна 265    
Викладацька   281   5-79
Кафедра менеджменту (Менедж.)
Завідувач кафедри Ґудзь Петро Васильович 274 224-43-33 3-56
Викладацька   272   2-54
Кафедра фінансів та кредиту (ФК)
Завідувач   275-а 769-83-85 3-85
Викладацька   347-а   4-99
Кафедра обліку та аудиту (ОА)
Завідувач Левченко Наталія Михайлівна 371 769-82-86 6-01
Викладацька   277   2-86
Кафедра економічної теорії та підприємництва (ЕТП)
Завідувач, в.о. Губарь Олена Василівна 539   2-65
Викладацька 1   539   2-65
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБД)
Викладацька 2   368   3-93
Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту (ФКОНВС)
Завідувач Атаманюк Світлана Іванівна Спорт-корпус 769-85-65 5-65
Черговий   вул. Гоголя 70-б   2-09
Тир   06-2 764-29-78  
Гуманітарний факультет (ГФ)
Декан Дєдков Микола Васильович 269 764-23-14 3-36
Заступник декана Бондаренко Олена Миколаївна 273   3-07
Кафедра міжнародних економічних відносин (МЕВ)
Завідувач Гамов Микола Семенович 277-а 764-20-76 3-84
Викладацька   277-а   2-53
Кафедра українознавства (У)
Завідувач, в.о. Шаповалов Георгій Іванович 269 769-83-36 3-36
Викладацька   270   3-75
Кафедра філософії (Філ.)
Завідувач Бондаренко Ольга Валеріївна 549 769-84-08 4-08
Викладацька   547-а   2-85
Кафедра політології та права (ПП)
Завідувач Кириченко Віктор Миколайович 535-а 769-86-06 6-06
Викладацька   535   3-53
Кафедра теорії та практики перекладу (ТПП)
Завідувач Волощук Вікторія Іванівна 236-а 769-85-89 5-89
Викладацька   236-а   5-89
Навчальна аудиторія кафедри технічного перекладу Савеленко Сергій Миколайович 248   3-76
Кафедра дизайну (Д)
Завідувач Демиденко Олександр Іванович 500 769-85-10 5-10
Викладацька   500   5-09
Викладацька   285   3-60
Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри»
Директор Дегтярь Любов Іванівна 2.0 (7 корпус) 769-82-08
050-731-66-99
208
ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА (ІУП)
Директор Зайцева Валентина Миколаївна 388 764-10-90  
Комп'ютерний клас   394 (IV)   4-83
Комп'ютерний клас   1.1 (VII)   5-92
Факультет управління фізичною культурою та спортом (УФКС)
Декан Пущина Ірина Вікторівна 392-а 769-83-08 3-08
Заступник декана Чередниченко Інна Анатоліївна 392-а   3-08
Кафедра управління фізичною культурою та спортом (УФКС)
Завідувач Шамардіна Галина Миколаївна 392 769-85-75 5-75
Кафедра фізичної реабілітації та рекреації (ФРР)
Завідувач Клапчук Василь Васильович 398-в 769-85-72 5-72
Кафедра охоронної діяльності (ПОД)
Завідувач Крамаренко Юрій Миколайович 398-а 769-85-71 5-71
Факультет міжнародного туризму та управління персоналом (МТУ)
Декан Васильєва Олена Олексіївна 385 769-85-68 5-68
Заступник декана Гіль Людмила Анатоліївна 385   5-68
Кафедра міжнародного туризму (МТ)
Завідувач Зайцева Валентина Миколаївна 385-а 769-84-03 4-03
Кафедра управління персоналом та економіки праці (УПЕП)
Завідувач Соколов Андрій Васильович 487   4-54
Викладацька   487   4-54
Кафедра інформаційних технологій в туризмі (ІТТ)
Завідувач Морозов Денис Миколайович 396 769-85-04 5-04
Кафедра іноземних мов професійного спілкування (ІМПС)
Завідувач Брутман Анна Богданівна 12 764-45-92  
Викладацька   398-б   5-66
Юридичний факультет (ЮФ)
Декан Філей Юрій Володимирович 490-а (IV корпус)   6-21
Заступник декана Надієнко Олена Іванівна 490-а (IV корпус)   6-21
Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права(КЦМП)
Завідувач Леоненко Тетяна Євгенівна 390 (IV корпус)   5-37
Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права (КАТП)
Завідувач Максакова Руслана Миколаївна 390-б 769-86-10 6-10
Викладацька   390-а   6-09
Кафедру загальноправових та політичних наук (ЗПН)
Завідувач Арабаджиєв Дмитро Юрійович 493 (IV корпус)    
Факультет соціальних наук (ФСН)
Декан Гайворонська Таісія Олексіївна 485-а 769-85-67 6-03
Заступник декана Семенцова Оксана Миколаївна 491   5-67
Кафедра психології (Псих.)
Завідувач Бочелюк Віталій Йосипович 394-а 769-85-69 5-69
Кафедра соціальної роботи (СР)
Завідувач Агарков Олег Анатолійович 494 (IV корпус) 769-85-70 5-70
Викладацька   489   5-70
Кафедра журналістики (Ж)
Завідувач Погребна Вікторія Леонідівна 483-а 769-84-63 4-63
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (ІПП)
Директор Яримбаш Сергій Тимофійович 260 764-15-19 2-18
Загальнотехнічний факультет (ЗТФ)
Декан Соколов Євгеній Петрович 313 764-24-46 5-19
Методист   206 764-24-46  
Кафедра загальної математики (ЗМ)
Завідувач Онуфрієнко Володимир Михайлович 201 764-65-75  
Викладацька   306   3-98
Кафедра загальної фізики (ЗФ)
Завідувач, в.о. Гуляєва Людмила Володимирівна 313 769-83-98 5-19
Методист   306   3-98
Кафедра загальної мовної підготовки (ЗМП)
Завідувач Бондарчук Катерина Сергіївна 208 769-83-63 3-63
Викладацька   208   3-63
Лабораторія   338-а   4-95
Кафедра військової підготовки (КВП)
Завідувач Альохін Костянтин Васильович вул. Цимлянська, 23 769-00-01  
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи Коробов Олександр Валентинович 769-00-02  
Чергова частина КВП   769-00-00  
Навчально-науково-виробничий комплекс «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти»
Дирекція     764-24-46  
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Шипульський Едуард Едуардович м.Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59 533-40-51  
Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Рябенко Євген Миколайович м.Запоріжжя, пр. Леніна, 194 233-01-23  
Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету
Директор Баршай Ольга Костянтинівна м.Запоріжжя, пр. Леніна, 117 62-35-81  
Токмацький механічний технікум Запорізького національного технічного університету
Директор Ганус Володимир Миколайович м.Токмак, вул. Гоголя, 71 287-226-32  
Запорізький гуманітарний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Приходько Євгенія Теодорівна м.Запоріжжя, вул. Яценка, 3-а 224-66-46  
ПРОФКОМ СПІВРОБІТНИКІВ
Голова профкому Гамов Микола Семенович 277-а 764-20-76 3-84
Сектор викладачів і співробітників Петруша Юрій Петрович 257-а 764-46-54 3-83
Бухгалтерія профкому Конькова Тетяна Вікторівна 257-б 764-46-54 4-73
ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ
Голова профкому Іванченко Андрій Володимирович 368-а 224-42-35 5-07
Заступник голови Зінченко Марина Михайлівна 405 769-83-40 3-40
Головний бухгалтер Смольникова Маргарита Павлівна 368-а 224-42-35 5-07
Профспілкове Бюро ЕТФ   406   5-51
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Студентське самоврядування   329   6-07
Центр студентського самоврядування гуртожитку №4   411 (гуртожиток №4)   4-22
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ «МОЛОДІЖНИЙ СПЕЦПІДРОЗДІЛ «ЩИТ»
Командир Дєвочкін Василь Федорович 16-Б   2-39
ВИХОВНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Кізілова Аліна Олександрівна 196   5-86
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Директор Кучерук Раїса Іванівна 517 (V корпус) 769-84-72 4-72
Абонемент навчальної літератури студентів денного відділення Новицька Лариса Іванівна 17 (III корпус)   3-47
Зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів бібліотеки Федюн Світлана Вікторівна 25-а (III корпус)   4-65
Зал електронної інформації бібліотеки Скоробогатов Борис Володимирович 250 (Головний)   4-10
Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи Медведева Галина Володимирівна 518 (V корпус)   3-72
Відділ комплектації і наукової обробки документів Іпполітова Любов Вікторівна 149 (Головний)   2-12
Абонемент наукової літератури Єнікеєва Аіда Євгеніївна 251/5 (Головний)   3-82
Книгосховище Поліняко Олена Іванівна 251/3 (Головний)   3-82
Читальна зала періодичних видань МБА Таручкіна Тетяна Анатоліївна 248-а (Головний)   2-28
Відділ періодичних видань Таручкіна Тетяна Анатоліївна 501 (V корпус)  
Науково-методичний відділ бібліотеки Васецька Тетяна Іванівна 515 (V корпус)   4-68
Абонемент художньої літератури Муравйова Олена Пантеліївна 514 (V корпус)   4-66
Читальний зал навчальної літератури/економічних наук Мазур Світлана Олександрівна 512/
513 (V корпус)
  4-69
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (НДЧ)
Начальник Сажнев Володимир Миколайович 40 224-42-36 4-01
Науково-технічний відділ з організації виконання науково-дослідних робіт
Начальник Денисенко Людмила Михайлівна 34   2-34
Співробітники   35   4-41
Патентно-інформаційний відділ
Начальник Висоцька Наталя Іванівна 38   2-35
Співробітники   36   3-43
Відділ стандартизації, метрології і наукового обладнання
Начальник Іванов Валерій Григорович 39   2-78
Співробітники   37   2-78
Відділ аспірантури
Завідувач Третяк Валентина Іванівна 32 764-27-17 6-20
Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій
Вчений секретар Мітяєв Олександр Анатолійович 31   2-36
Відділ наукової роботи студентів
Керівник Нікітенко Аліна Олександрівна 41 (адм.)   4-93
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ та ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ЦІІТЗНП)
Начальник Савчук Андрій Євгенович 142 764-14-53 3-81
  Пирожок Олександр Федорович
Сектор комп'ютерних мереж та WEB-технологій Заверюха Наталія Іванівна,
Кошта Лариса Миколаївна,
Коваль Роман Олександрович,
Крись Тетяна Георгіївна
148   2-14
Сектор копіювально-розмножувальних і мультимедійних технологій Беляєв Іван Васильович,
Петров Андрій Миколайович,
Мозговий Сергій Вікторович,
Ляшевський Вадим Валерійович
2.18 (VII)   5-17
Серверна   1 (підвал гол.кор.)   2-38
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Грешта Віктор Леонідович 259 764-22-13 2-83
Заступник начальника Пархоменко Андрій Валентинович 259 764-24-63 2-83
Заступник начальника з блоку інженерно-технічних та комп'ютерних спеціальностей Коваленко Олександр Васильович 235   2-97
Заступник начальника з блоку економіко-гуманітарних спеціальностей Шило Сергій Іванович 259   2-83
Лабораторія з розподілу навантаження викладачів та обліку контингенту студентів навчально-методичного відділу Лапкіна Олена Валентинівна 259   2-83
Лабораторія забезпечення графіку навчального процесу навчально-методичного відділу Писарський Андрій Олексійович 261   3-35
Інформаційно-аналітичний сектор Каплієнко Олександр Олегович 140   3-48
Лабораторія ліцензування та акредитації Мінзак Наталія Вікторівна 360-а   3-71
Відділ активних методів та технічних засобів навчання Симонова Алевтина Григорівна 150 764-26-37 3-65
Лабораторія якості та моніторингу навчального процесу Тирса Сергій Васильович 138   5-94
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Начальник, співробітники Сидорченко Світлана Геннадіївна 340 224-42-37 2-23
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Відповідальний секретар Грешта Віктор Леонідович 2.2 (VII) 764-24-63 2-26
Технічна служба   2.6 (VII)   2-29
Комп'ютерна обробка документів   2.1 (VII)   2-26
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Начальник Дмитренко Андрій Анатолійович 136 769-82-96 2-96
Друкарня М'ясников Микола Миколайович 132 769-83-77 3-77
Редакція газети «Інженер-машинобудівник»
Редактор Мировська Ганна Михайлівна 515   4-68
ВІДДІЛ КАДРІВ
Начальник Сорокін Євген Олександрович 21 адм 769-83-78
764-45-82
3-78
Заступник начальника відділу кадрів з викладацького складу Закапко Тетяна Миколаївна 24 адм 769-84-71  
Заступник начальника відділу кадрів по студ. відділу Сівер Валентина Іванівна 22 адм 769-84-38 4-38
Відділ студентів Цибуля Олена Олександрівна 22 адм   4-38
Сектор співробітників та викладачів Петрова Галина Олексіївна 23 адм 769-82-21 2-21
Білостоцька Валентина Дмитрівна
Ляшенко Раїса Миколаївна
Відділ співробітників і викладачів Медвідь Галина Вікторівна 24 адм   4-71
Каряка Катерина Василівна
Сектор студентів:
  • бакалаврів
  • інститут управління і права
Шестернін Юрій Анатолійович 6 адм 769-82-56 2-56
Рамазанова Нейля Раїловна,
Ємельянова Лариса Володимирівна
ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ
Начальник Ігнашова Анастасія Вікторівна 329-а 764-45-92 5-99
Співробітники   329-а 764-45-92 5-99
ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА
Начальник Прийменко Олег Борисович 5 адм 769-82-27 2-27
Розмножувальне бюро   9 адм   5-52
Канцелярія   7 адм   2-40
Архів Харитонова Людмила Олександрівна 51 адм   3-74
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Петрова Тетяна Миколаївна 2.17 (VII) 764-17-26 5-58
Співробітники   2.16 (VII)   3-23
СЛУЖБА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ
Головний бухгалтер Силенко Ольга Михайлівна 17-18 764-45-45 3-45
Приймальня Велика Наталя Павлівна 17-18   3-68
Заступник головного бухгалтера з обліку та звітності Федотова Олена Василівна 33 764-67-22 4-45
Заступник головного бухгалтера з контролю Леженко Любов Миколаївна 1 764-22-90 4-55
2-13
Заступник головного бухгалтера з планово-економічної роботи Тонієвич Жанна Іванівна 45 764-17-15 2-98
Заступник головного бухгалтера з фінансової роботи казначейського обслуговування, та банками Власова Інна Юріївна 28 764-22-90 2-16
Бюро з обліку фінансів та роботи з ДКСУ та банками
Нач.бюро пров. бухг. Работягова Тетяна Іванівна 28 764-22-90 2-16
Провідний бухгалтер з обліку доходів та видатків, коштів за дорученням, грантів, та НДЧ Нікулочкіна Лариса Петрівна 33   4-45
Бюро обліку податків, розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами й кредиторами
Начальник бюро Канцеляріст Тамара Петрівна 3   2-24
Провідний бухгалтер Внукова Олена Петрівна     5-24
Бухгалтер 1 кат. по роботі з ДКСУ, банками та КГХ Ловчикова Вікторія Валеріївна 4   3-54
Група обліку розрахунків за гуртожитки та аренди
Провідний бухгалтер Бухгалтер 1 кат. Барановська Вікторія Ярославівна 2   2-15
Провідний бухгалтер Бухгалтер 1 кат. Смолянська Юлія Олександрівна     4-00
Бюро розрахунків із заробітної плати
Начальник бюро Кравчук Марина Василівна 16 769-82-17 2-17
Бюро обліку матеріальних цінностей
Начальник бюро Леміш Антоніна Павловна 47   2-44
Начальник бюро Фоміна Наталя Віталіївна     5-08
Група обліку стипендіальних виплат
Провідний бухгалтер Коренькова Наталя Вікторівна 33-a   4-18
Бюро обліку розрахунків за освітні послуги
Начальник бюро Білецька Олена Вікторівна 14   4-70
3-20
Бюро з планово-економічної роботи
Провідний економіст Кузіна Тетяна Леонідівна 44 764-17-15 2-98
Центр обчислювального програмного забезпечення
Начальник ВОПЗ Стрельченко Валерій Михайлович 55   3-39
2-46
Провідний інженер-програміст Погорєлов Юрій Михайлович 44   5-38
Каса Велика Наталя Павлівна 175   2-45
СПЕЦВІДДІЛ
Начальник Зайцев Валентин Костянтинович 8 адм 764-29-62 4-76
ВІДДІЛ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЕКСПЕДУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ
Начальник Малюхов Олег Миколайович 3 агб 764-46-64 4-60
Співробітники Конькова Олена,
Феклістова Ольга,
Харитонова Ольга
1 агб 764-46-64 3-33
ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Начальник відділу   4 агб 764-54-60 2-20
Співробітники   1 агб 769-83-33 3-33
Центральний склад Живило Ольга Іванівна Р-12 769-84-23 4-23
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Начальник Єльманов Станіслав Олександрович 54 адм 764-15-91 3-58
Співробітники   52 адм   2-25
ШТАБ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
Начальник Мещан Віктор Олексійович 43 адм 764-44-42 5-05
Сховище штабу ЦЗ   04-15 764-44-42 5-06
Сховище-склад штабу ЦЗ   01-52   3-24
СЛУЖБА РЕЖИМУ ТА ОХОРОНИ
Начальник Шанін Сергій Іванович 13 адм   4-82
Відділ охорони
Начальник Пругло Андрій Іванович 508 764-19-21 2-05
Чергова частина   163-а 764-19-21 3-10
Пост № 1   Корп. № 1   2-06
Пост № 2   Корп. № 2   2-07
Пост № 3   Корп. № 3   4-16
Пост № 4   Корп. № 4   2-55
Пост № 5   авто-корпус   3-51
Пост № 6   спорт-корпус   2-09
Пост № 7   Корп. № 7   4-96
Пост № 8   Г-1   4-19
Оперативна група з режиму Дєвочкін Василь Федорович 16-Б   2-39
Відділ зв'язку
Начальник Партеса Олексій Анатолійович 347 764-47-83  
Довідкове бюро   347   3-00
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА ЧАСТИНА
Головний інженер Карвіліс Олександр Іванович 9 агб 764-17-62 4-37
Енергомеханічна служба
Головний енергетик Патюпкін Володимир Васильович 6 агб 764-47-44 3-57
Головний механік Масейко Віктор Васильович 2 агб 764-47-44 3-37
Бойлерна, черговий сантехнік   04-3   2-94
Черговий електрик   Г-18   2-04
Майстерні   Д-9   4-64
Побутівки слюсарів-сантехніків   Г-17   4-59
Експлуатаційно-технічний відділ
Начальник Синюкова Людмила Миколаївна 5 агб   2-19
Співробітники Коноваленко Світлана Яківна 5 агб   2-03
Ремонтно-будівельна дільниця
Начальник Тропешко Павло Вікторович Д-6 769-84-58 4-58
Майстер Проштика Євген Борисович Д-6 769-84-58 4-58
Господарський відділ
Начальник Манюта Тетяна Пилипівна 7 агб 769-82-10 2-10
Комендант 5 і адм. корпусів Рибалко Тамара Геннадіївна 7 агб 769-82-10 2-10
Комендант 2 корпусу Гирич Олена Олександрівна 103   3-96
Комендант 3 і 4 корпусів Пойденко Марина Тимофіївна 186-а   3-38
Тесля   16   4-67
Автогосподарство
Завідувач Подчасов Віталій Миколайович 11 агб 769-84-44 4-44
Диспетчер Долгополова Лілія Вікторівна Г-2 769-83-34 3-34
Майстерня   Р-12,13   4-15
Автобокс   Г-14   5-56
ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЗНТУ–DELCAM»
Начальник Клименко Віталій Юрійович 166-а 769-85-88 5-88
ПІДРОЗДІЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Студмістечко
Директор Дубина Вадим Миколайович Дирекція студмістечка (гурт. №5) 769-82-11 2-11
Заступник директора Кеда Вадим Сергійович Дирекція студмістечка (гурт. №5) 769-82-11 2-11
Гуртожиток № 2, завідувач Коміссаров Євген Вікторович   769-86-05 6-05
Гуртожиток № 2, вахта     769-82-30 2-30
Гуртожиток № 3 Плахтій-Ткаченко Раїса Іванівна   787-45-58  
Гуртожиток № 4, завідувач Ігнашов Валерій Валерійович   769-85-83 5-83
Гуртожиток № 4, вахта     769-82-31 2-31
Гуртожиток № 5, завідувач Яковлєва Віра Євгенівна   769-85-21 5-21
Гуртожиток № 5, вахта     769-82-32 2-32
Оздоровчий центр
Завідувач Орда Михайло Іванович Гурт. № 6   3-61
Медичний пункт
Завідувач Важнича Марія Степанівна 157   5-56
Спортивно-оздоровчі табори
«Алтагір» Петенко Валентина Олексіївна   0231-93-555  
«Сосновий бір» Соловйова Людмила Григорівна   764-14-66  
Цацура Олександр Йосипович   787-45-56  
Молодіжний центр культури і дозвілля студентів
Директор Комінова Вікторія Володимирівна 402 769-83-49 3-49
Комбінат громадського харчування
Директор Мадай Олена Степанівна 126 769-84-06 4-06
Бухгалтерія Ситорська Ірина Олександрівна 4 адм   3-54
Буфет   145   5-54
Кафе «Молодіжне»   15   4-88
Б А Н К И
«Ощадбанк», каса   4-й корп. 764-16-70  
СЛУЖБОВІ ТЕЛЕФОНИ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ
Бюро ремонту ПАТ «Укртелеком»     0-800-506-800  
Бюро ремонту «Алтагір»     0231-91-012  
Довідкова послуга з надання номерів     109