Ви є тут

Головна
(станом на 11.04.2017 р.)

Повний телефонний номер утворюється з міського додаванням префікса +380(61), а з місцевого — +380(61)7698.

Абонент № приміщення (корпус) Телефони
міські місцеві
1 2 3 4 5
РЕКТОРАТ
Ректор Бєліков Сергій Борисович 254 764-25-06 3-09
Перший проректор Прушківський Володимир Геннадійович 254 764-42-07 3-70
Приймальня ректорату Суліма Ольга Миколаївна 254 764-25-06
Факс:
764-21-41
3-09
Проректор з НР Наумик Валерій Владиленович 267 764-41-12 4-52
Приймальня Рябикіна Віра Михайлівна 267   4-52
Проректор з НПР та ВС Яримбаш Сергій Тимофійович 260 764-15-19 2-18
Приймальня Махачашвілі Ірина Іванівна 260   2-18
Проректор з НПР та ППР Піза Дмитро Макарович 360-а 764-46-62 3-71
Приймальня Мінзак Наталія Вікторівна 360-а   3-71
Помічник ректора з питань міжнародного співробітництва Андрієнко Олександр Миколайович 365 224-42-37 4-33
Проректор з АГР Чечель Микола Володимирович 19/20 764-28-64 3-02
Приймальня Доля Ірина Генадіївна 19/20 Факс
764-13-11
3-02
Помічник ректора з режиму Шанін Сергій Іванович 13 адм.   4-82
Рада ректорів (провідний фахівець) Кобзар Наталія Миколаївна 155   3-79
Вчена рада університету
Вчений секретар Кузьмін Віктор Володимирович 263 764-22-07 4-75
МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ (МІ)
Директор Івщенко Леонід Йосипович 229-а 764-74-83 3-41
Транспортний факультет (ТФ)
Декан Козирєв Володимир Хомич 238 764-46-56 3-29
Заступник декана Каплуновська Алла Миколаївна 245   3-17
Методист в/к Бібіна Наталія Петрівна 245   3-17
Кафедра автомобілів (АМ)
Завідувач Головчук Андрій Федорович 60 764-26-47 5-36
Черговий   вул. Гоголя, 64-а   3-51
Викладацька   61 764-26-47  
Автошкола   55 764-26-66  
Кафедра транспортних технологій (ТТ)
Завідувач Бабушкін Геннадій Федорович 104-а 764-40-25 5-93
Викладацька   109   5-60
Викладацька   301   4-40
Кафедра механіки (М)
Завідувач Шевченко Володимир Григорович 172 764-44-55 4-85
Викладацька   168/170   2-57
Завідувач лабораторії Мазіна Ольга Василівна 179-а   2-58
Навчально-методична лабораторія Вінецький Вадим Володимирович 1-а (адм.)   3-62
Лабораторія   509   6-00
Комп'ютерний клас Кот Галина Андріївна 179   3-24
Кафедра двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ)
Завідувач Слинько Георгій Іванович 131 769-85-12 5-12
Викладацька   135   4-12
Завідувач лабораторії Алмаєв Віктор Іванович 133   2-41
Викладацька   137   4-12
Лабораторія гідравліки   2 корп   4-80
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (НГІКГ)
Завідувач Шаломєєв Вадим Анатолійович 333 769-83-42 3-42
Викладацька   341   2-60
Завідувач лабораторії Шугай Алла Петрівна 335   2-60
Машинобудівний факультет (МФ)
Декан Глушко Василь Іванович 378 764-44-23 5-50
Заступник декана Клименко Ганна Вікторівна 380   3-50
Кафедра технології машинобудування (ТМБ)
Завідувач, в.о. Гончар Наталія Вікторівна 345-а 764-24-29 3-87
Викладацька Волчанська Тетяна Володимирівна 349   3-16
Лабораторія Назаренко Костянтин Володимирович 14 (гол.)   2-70
Аспірантська   506-а   5-95
Завідувач лабораторії Паміров Володимир Миколайович 327   4-25
Лабораторія   4 (підвал гол.)   3-26
Лабораторія   3 (підвал гол.)   5-26
Кафедра технології авіаційних двигунів (ТАД)
Завідувач Качан Олексій Якович 356 769-83-90 3-90
Викладацька   16   2-69
Завідувач лабораторії Алексєєнко Людмила Володимирівна 15-в   5-30
Аспірантська   391   2-22
Кафедра металорізальних верстатів і інструментів (МВІ)
Завідувач Івщенко Леонід Йосипович 229-а 764-74-83 3-41
Викладацька Алмаєва Людмила Григорівна 151 769-82-37 2-37
Лабораторія «Металорізальні верстати та системи» Загородній Валерій Петрович 151-А   2-37
Лабораторія технічних вимірювань Тесленко Тетяна Василівна 534   4-30
Комп'ютерний клас ЗНТУ-Delcam Зав'язун Тетяна Василівна 229   2-88
Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів (ДМПТМ)
Завідувач Мартовицький Леонід Максимович 545-б 764-31-82 5-59
Викладацька   547   2-73
Методичний кабінет Алексєєв Олександр Анатолійович 545-а   2-02
Комп'ютерний клас Редько Ольга Борисівна 544   4-20
Кафедра обробки металів тиском (ОМТ)
Завідувач Чигиринський Валерій Вікторович 29 769-85-18 5-18
Викладацька   29   3-18
Завідувач лабораторії Орлов Геннадій Абрамович 191   3-89
2-50
5-76
Комп'ютерний клас Іванченко Тетяна Володимирівна 392   4-81
Кафедра вищої математики та загальної математики (ВЗМ)
Завідувач Чумаченко Віталій Павлович 203-а 764-67-13 4-87
Викладацька   216   4-46
Завідувач лабораторії Бондаренко Вікторія Миколаївна 213   2-43
Комп'ютерний клас Засовенко Андрій Володимирович 209   2-43
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ФТІ)
Директор Луньов Валентин Васильович 236 764-44-13 4-17
Інженерно-фізичний факультет (ІФФ)
Декан Климов Олександр Володимирович 338 764-46-74 5-55
Заступник декана Івахненко Євген Іванович 345 764-46-74 4-14
Комп'ютерний клас Васильєв Валентин Володимирович 134   5-03
Кафедра фізичного матеріалознавства (ФМ)
Завідувач Ольшанецький Вадим Юхимович 165 764-44-25 4-56
Викладацька   158   5-84
Методичний кабінет   177   2-82
Науково-дослідна лабораторія   190   4-42
Лабораторія електроматеріалів   166   4-92
Фізична лабораторія 2   164-а   2-84
Лабораторія рентгеноструктурного аналізу   169   4-35
Лабораторія металографії   531   5-44
Лабораторія механічних випробувань   04-8   5-33
Виробнича ділянка   Д-4   4-43
Науковий сектор   194 764-27-16  
Проблемна лабораторія   290-б 764-27-16 2-51
Клас ЕОМ   173   5-45
Кафедра машин і технологій ливарного виробництва (МТЛВ)
Завідувач Луньов Валентин Васильович 236 764-44-13 4-17
Викладацька, секретар кафедри   226   2-93
Викладацька   225   3-21
Викладацька   138   5-94
Лабораторія сплавів   214-а   4-29
Лабораторія автоматизації технологічних вимірювань та автоматизації ливарного виробництва   223   5-78
Лабораторія фінішної обробки художнього литва   389   5-81
Науково-дослідна лабораторія   500   5-42
Ливарний зал №1   Д-2   2-89
Ливарний зал №2   189   3-80
Радіаційна служба   227   2-87
Комп'ютерний клас   216   4-29
Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва (ОТЗВ)
Завідувач Овчинников Олександр Володимирович 257А-9   2-62
Заступник завідувача Савонов Юрій Миколайович 488   3-88
Вчений секретар кафедри Капустян Олексій Євгенович 257А-4   5-61
Методичний кабінет Аверченко Ірина Павлівна
Хохлова Лариса Олександрівна
257А-1   5-61
Лабораторія матеріалів та рентгенографії Андрущенко Михайло Іванович
Куликовський Руслан Анатолійович
Осіпов Михайло Юрійович
485   3-88
Лабораторія технології та обладнання електрозварювання плавленням Биковський Олег Григорович 185   4-94
Лабораторія автоматизації зварювальних процесів Шумілов Андрій Олександрович
Нетребко Валерій Володимирович
257А-8   2-62
Кафедра композиційних матеріалів та технологій (КМТ)
Завідувач Волчок Іван Петрович 17-а 764-13-51 3-91
Викладацька / кафедра   15   2-71
Аспірантська   25   5-77
Лабораторія механічної обробки Ковбаса Володимир Григорович Д-3   4-50
Лабораторія термічної обробки   505-б   3-25
Комп'ютерний клас   507-а   5-32
Кафедра охорони праці і навколишнього середовища (ОПНС)
Завідувач Нестеров Олександр Васильович 23 769-83-59 3-59
Викладацька   23   3-59
Кафедра хімії та екології (ХЕ)
Завідувач Капітан Олександр Віталійович 374 769-83-92 3-92
Викладацька   380-а   2-72
Лаборантська   375-а   5-90
Викладацька   377   5-31
Лаборантська   370   2-74
Кафедра будівельного виробництва та управління проектами (БВУП)
Завідувач Доненко Василь Іванович 165-А 270-95-07 5-62
Навчально-наукова лабораторія інженерно-технічного моніторингу Меланко Анжеліка Миколаївна 547 769-85-63 5-63
Викладацька Щербина Лариса Володимирівна 531 701-42-32 5-63
Навчально-методичний кабінет Крюк Катерина Геннадіївна 530-А   5-63
Лабораторія комп’ютерного забезпечення будівельного виробництва Ромалійська Тамара Олександрівна 134   5-03
Електротехнічний факультет (ЕТФ)
Декан Метельський Володимир Петрович 266 764-46-25 3-99
Заступник декана Антонов Микола Леонідович 266 764-46-25 4-26
Комп'ютерний клас   264   5-43
Кафедра електропостачання промислових підприємств (ЕПП)
Завідувач, в.о. Орловський Ігор Анатолійович 292 764-36-01 3-64
Викладацька   296   2-80
Викладацька   290-а   2-81
Лабораторія електромереж і систем   387-а   4-51
Лабораторія електропостачання підприємств   283   3-11
Лабораторія математичного моделювання та оптимізації в електроенергетиці   288   4-98
Лабораторія технологічних установок   398   6-08
Кафедра електричних машин (ЕМ)
Завідувач, в.о. Савельєв Василь Григорович 230 769-84-11 4-11
Викладацька   230   4-11
Лабораторія спецмашин   234   5-64
Комп’ютерний клас   268   2-77
Лабораторія електричних машин   8/5   2-42
Аспірантська   57 адм.   4-28
Лаборантська   9-а   4-84
Кафедра електричних та електронних апаратів (ЕЕА)
Завідувач Андрієнко Петро Дмитрович 222 769-85-49 5-49
Викладацька   221   2-59
Кафедра   218   3-95
Лабораторія техніки низької напруги   520-а   2-75
Комп'ютерний клас   542   5-20
Кафедра електроприводу та автоматизації промустановок (ЕАПУ)
Завідувач Бондаренко Валерій Іванович 526 769-84-31 4-32
Викладацька   528   3-13
Лабораторія електропривода   198   5-85
Викладацька, аспірантська   526-а   2-79
Комп'ютерна лабораторія   524   5-57
Лаборантська   529-а   4-34
Кафедра теоретичної та загальної електротехніки (ТЗЕТ)
Завідувач Власенко Едуард Володимирович 233 769-83-94 3-94
Викладацька   239а
237
  2-76
3-94
Лабораторія теоретичних основ електротехніки   550   6-11
Кафедра фізики (Ф)
Завідувач Лоскутов Степан Васильович 324 769-83-55 3-55
Викладацька   326   5-91
Кафедра   328   4-90
Викладацька   325   2-91
Кафедра іноземних мов (ІМ)
Завідувач Соболь Юлія Олександрівна 330-а 769-85-22 5-22
Викладацька   348   2-48
Комп'ютерний клас   350   3-52
ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (РПФ)
Директор Піза Дмитро Макарович 360-а 764-46-62 3-71
Факультет радіоелектроніки та телекомунікації (ФРЕ та Т)
Декан Кабак Владислав Семенович 369 764-46-15 4-27
Заступник декана Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна 367   3-06
Кафедра радіотехніки та телекомунікації (РТТ)
Завідувач, в.о. Бондарев Борис Миколайович 31   5-96
Комп'ютерний клас Шуміліна Людмила Василівна 30   3-03
Кафедра   35 764-32-81 4-31
Викладацька   32-б   5-98
Кафедра інформаційних технологій електронних засобів (ІТЕЗ)
Завідувач Шило Галина Миколаївна 41 764-36-28 3-97
Викладацька   41-а   2-52
Лабораторія конструювання радіоелектронних засобів Щурова Лариса Семенівна 40   5-34
Навчальний центр комп'ютерних технологій Жила Володимир Дмитрович 47   4-24
Лабораторія комп'ютерних технологій проектування Гончар Віталій Васильович 48   4-78
Кафедра мікро- та наноелектроніки (МНЕ)
Завідувач Погосов Валентин Вальтерович 113 764-67-33 4-77
Викладацька   113   3-67
Кафедра захисту інформації (ЗІ)
Завідувач Карпуков Леонід Матвійович 33-а 769-82-68 2-68
Кафедра Цинько Дарина Костянтинівна 31-A   4-91
Лабораторія цифрових методів обробки та захисту інформації Савлучинська Людмила Миколаївна 36   4-21
Викладацька   32-а   5-97
Кафедра прикладної математики (ПМ)
Завідувач Мастиновський Юрій Вікторович 363 769-85-16 5-16
Викладацька   354   2-66
Методичний кабінет-аспірантська   376   4-39
Факультет комп'ютерних наук і технологій (ФКНТ)
Декан Касьян Микола Миколайович 373 764-33-61 3-86
Заступник декана Рибін Вадим Олегович 362 764-33-61 3-32
Кафедра програмних засобів (ПЗ)
Завідувач Субботін Сергій Олександрович 53-г (III корпус) 764-74-19 3-30
Викладацька, старший лаборант Костюк Валентина Григорівна 43 (III корпус) 769-82-67 2-67
Людвікевич Катерина Леонідівна
Лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії, завідувач лабораторії Андреєв Максим Олександрович 53-А (III корпус)    
Комп'ютерний клас, старший лаборант Головізнін Олександр Геннадійович 56 (III корпус)   4-09
Лабораторія CAD/CAM/CAE-систем, завідувач лабораторії Калініна Марина Володимирівна 57 (III корпус)   6-02
2-67
Лабораторія Інтернет-технологій, завідувач лабораторії Бєлова Алла Володимирівна 58 (III корпус)   4-09
Кафедра комп'ютерних систем та мереж (КСМ)
Завідувач Кудерметов Равіль Камілович 53 764-29-59 4-89
Викладацька   53-б   2-49
Завідувач лабораторії Бєдняк Олег Григорович 50   6-04
Лабораторія з інженерії програмного забезпечення Бельський Тимофій Володимирович 51/50   3-69
Лабораторія периферійних пристроїв та системної інтеграції ЕОМ Ільїна Ірина Владиславівна 52   4-49
Лабораторія паралельних та розподілених обчислень Нестеренко Ганна Сергіївна 146   3-73
Лабораторія грід-технологій та хмарних обчислень Петрова Ольга Анатоліївна 353   5-73
Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики (САОМ)
Завідувач Корніч Григорій Володимирович 231-а 769-85-14 5-14
Викладацька   361   2-47
Завідувач лабораторії Голубничий Віктор Вікторович 355-а   4-04
Обчислювальна лабораторія Кузьменко Алла Олександрівна 355-б   4-74
ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ (ЕГІ)
Директор Ґудзь Петро Васильович 274 224-43-33 3-56
Факультет економіки та управління (ФЕУ)
Декан Корольков Владислав Васильович 278 764-34-16 4-07
Заступник декана Войтенко Світлана Володимирівна 278   2-33
Завідувач лабораторії ФЕУ Панчайкіна Вікторія Олександрівна 277-б 764-23-29 3-28
Комп'ютерний клас   275   5-74
Кафедра маркетингу (Маркет.)
Зав. кафедри Лифар Владислава Віталіївна 265    
Викладацька   281   5-79
Кафедра менеджменту (Менедж.)
Завідувач кафедри Ґудзь Петро Васильович 274 224-43-33 3-56
Викладацька   272   2-54
Кафедра фінансів та кредиту (ФК)
Завідувач   275-а 769-83-85 3-85
Викладацька   347-а   4-99
Кафедра обліку та аудиту (ОА)
Завідувач Левченко Наталія Михайлівна 371 769-82-86 6-01
Викладацька   277   2-86
Кафедра економічної теорії та підприємництва (ЕТП)
Завідувач, в.о. Губарь Олена Василівна 539   2-65
Викладацька 1   539   2-65
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБД)
Викладацька 2   368   3-93
Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту (ФКОНВС)
Завідувач Атаманюк Світлана Іванівна Спорт-корпус 769-85-65 5-65
Черговий   вул. Гоголя 70-б   2-09
Тир   06-2 764-29-78  
Гуманітарний факультет (ГФ)
Декан Дєдков Микола Васильович 269 764-23-14 3-36
Заступник декана Бондаренко Олена Миколаївна 273   3-07
Кафедра міжнародних економічних відносин (МЕВ)
Завідувач Гамов Микола Семенович 277-а 764-20-76 3-84
Викладацька   277-а   2-53
Кафедра українознавства (У)
Завідувач, в.о. Шаповалов Георгій Іванович 269 769-83-36 3-36
Викладацька   270   3-75
Кафедра філософії (Філ.)
Завідувач Бондаренко Ольга Валеріївна 549 769-84-08 4-08
Викладацька   547-а   2-85
Кафедра політології та права (ПП)
Завідувач Кириченко Віктор Миколайович 535-а 769-86-06 6-06
Викладацька   535   3-53
Кафедра теорії та практики перекладу (ТПП)
Завідувач Волощук Вікторія Іванівна 236-а 769-85-89 5-89
Викладацька   236-а   5-89
Навчальна аудиторія кафедри технічного перекладу Савеленко Сергій Миколайович 248   3-76
Кафедра дизайну (Д)
Завідувач Демиденко Олександр Іванович 500 769-85-10 5-10
Викладацька   500   5-09
Викладацька   285   3-60
Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри»
Директор Дегтярь Любов Іванівна 2.0 (7 корпус) 769-82-08
050-731-66-99
208
ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА (ІУП)
Директор Зайцева Валентина Миколаївна 388 764-10-90  
Комп'ютерний клас   394 (IV)   4-83
Комп'ютерний клас   1.1 (VII)   5-92
Факультет управління фізичною культурою та спортом (УФКС)
Декан Пущина Ірина Вікторівна 392-а 769-83-08 3-08
Заступник декана Чередниченко Інна Анатоліївна 392-а   3-08
Кафедра управління фізичною культурою та спортом (УФКС)
Завідувач Шамардіна Галина Миколаївна 392 769-85-75 5-75
Кафедра фізичної реабілітації та рекреації (ФРР)
Завідувач Клапчук Василь Васильович 398-в 769-85-72 5-72
Кафедра охоронної діяльності (ПОД)
Завідувач Крамаренко Юрій Миколайович 398-а 769-85-71 5-71
Факультет міжнародного туризму та управління персоналом (МТУ)
Декан Васильєва Олена Олексіївна 385 769-85-68 5-68
Заступник декана Гіль Людмила Анатоліївна 385   5-68
Кафедра міжнародного туризму (МТ)
Завідувач Зайцева Валентина Миколаївна 385-а 769-84-03 4-03
Кафедра управління персоналом та економіки праці (УПЕП)
Завідувач Соколов Андрій Васильович 487   4-54
Викладацька   487   4-54
Кафедра інформаційних технологій в туризмі (ІТТ)
Завідувач Морозов Денис Миколайович 396 769-85-04 5-04
Кафедра іноземних мов професійного спілкування (ІМПС)
Завідувач Брутман Анна Богданівна 12 764-45-92  
Викладацька   398-б   5-66
Юридичний факультет (ЮФ)
Декан Філей Юрій Володимирович 490-а (IV корпус)   6-21
Заступник декана Надієнко Олена Іванівна 490-а (IV корпус)   6-21
Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права(КЦМП)
Завідувач Леоненко Тетяна Євгенівна 390 (IV корпус)   5-37
Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права (КАТП)
Завідувач Максакова Руслана Миколаївна 390-б 769-86-10 6-10
Викладацька   390-а   6-09
Кафедру загальноправових та політичних наук (ЗПН)
Завідувач Арабаджиєв Дмитро Юрійович 493 (IV корпус)    
Факультет соціальних наук (ФСН)
Декан Гайворонська Таісія Олексіївна 485-а 769-85-67 6-03
Заступник декана Семенцова Оксана Миколаївна 491   5-67
Кафедра психології (Псих.)
Завідувач Бочелюк Віталій Йосипович 394-а 769-85-69 5-69
Кафедра соціальної роботи (СР)
Завідувач Агарков Олег Анатолійович 494 (IV корпус) 769-85-70 5-70
Викладацька   489   5-70
Кафедра журналістики (Ж)
Завідувач Погребна Вікторія Леонідівна 483-а 769-84-63 4-63
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (ІПП)
Директор Яримбаш Сергій Тимофійович 260 764-15-19 2-18
Загальнотехнічний факультет (ЗТФ)
Декан Соколов Євгеній Петрович 313 764-24-46 5-19
Методист   206 764-24-46  
Кафедра загальної математики (ЗМ)
Завідувач Онуфрієнко Володимир Михайлович 201 764-65-75  
Викладацька   306   3-98
Кафедра загальної фізики (ЗФ)
Завідувач, в.о. Гуляєва Людмила Володимирівна 313 769-83-98 5-19
Методист   306   3-98
Кафедра загальної мовної підготовки (ЗМП)
Завідувач Бондарчук Катерина Сергіївна 208 769-83-63 3-63
Викладацька   208   3-63
Лабораторія   338-а   4-95
Кафедра військової підготовки (КВП)
Завідувач Альохін Костянтин Васильович вул. Цимлянська, 23 769-00-01  
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи Коробов Олександр Валентинович 769-00-02  
Чергова частина КВП   769-00-00  
Навчально-науково-виробничий комплекс «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти»
Дирекція     764-24-46  
ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Шипульський Едуард Едуардович м.Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59 533-40-51  
Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Рябенко Євген Миколайович м.Запоріжжя, пр. Леніна, 194 233-01-23  
Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету
Директор Баршай Ольга Костянтинівна м.Запоріжжя, пр. Леніна, 117 62-35-81  
Токмацький механічний технікум Запорізького національного технічного університету
Директор Ганус Володимир Миколайович м.Токмак, вул. Гоголя, 71 287-226-32  
Запорізький гуманітарний коледж Запорізького національного технічного університету
Директор Приходько Євгенія Теодорівна м.Запоріжжя, вул. Яценка, 3-а 224-66-46  
ПРОФКОМ СПІВРОБІТНИКІВ
Голова профкому Гамов Микола Семенович 277-а 764-20-76 3-84
Сектор викладачів і співробітників Петруша Юрій Петрович 257-а 764-46-54 3-83
Бухгалтерія профкому Конькова Тетяна Вікторівна 257-б 764-46-54 4-73
ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ
Голова профкому Іванченко Андрій Володимирович 368-а 224-42-35 5-07
Заступник голови Зінченко Марина Михайлівна 405 769-83-40 3-40
Головний бухгалтер Смольникова Маргарита Павлівна 368-а 224-42-35 5-07
Профспілкове Бюро ЕТФ   406   5-51
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Студентське самоврядування   329   6-07
Центр студентського самоврядування гуртожитку №4   411 (гуртожиток №4)   4-22
ВИХОВНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Кізілова Аліна Олександрівна 196   5-86
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Директор Кучерук Раїса Іванівна 517 (V корпус) 769-84-72 4-72
Абонемент навчальної літератури студентів денного відділення Новицька Лариса Іванівна 17 (III корпус)   3-47
Зал комп'ютерної літератури та електронних ресурсів бібліотеки Федюн Світлана Вікторівна 25-а (III корпус)   4-65
Зал електронної інформації бібліотеки Скоробогатов Борис Володимирович 250 (Головний)   4-10
Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи Медведева Галина Володимирівна 518 (V корпус)   3-72
Відділ комплектації і наукової обробки документів Іпполітова Любов Вікторівна 149 (Головний)   2-12
Абонемент наукової літератури Єнікеєва Аіда Євгеніївна 251/5 (Головний)   3-82
Книгосховище Поліняко Олена Іванівна 251/3 (Головний)   3-82
Читальна зала періодичних видань МБА Таручкіна Тетяна Анатоліївна 248-а (Головний)   2-28
Відділ періодичних видань Таручкіна Тетяна Анатоліївна 501 (V корпус)  
Науково-методичний відділ бібліотеки Васецька Тетяна Іванівна 515 (V корпус)   4-68
Абонемент художньої літератури Муравйова Олена Пантеліївна 514 (V корпус)   4-66
Читальний зал навчальної літератури/економічних наук Мазур Світлана Олександрівна 512/
513 (V корпус)
  4-69
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (НДЧ)
Начальник Сажнев Володимир Миколайович 40 224-42-36 4-01
Науково-технічний відділ з організації виконання науково-дослідних робіт
Начальник Денисенко Людмила Михайлівна 34   2-34
Співробітники   35   4-41
Патентно-інформаційний відділ
Начальник Висоцька Наталя Іванівна 38   2-35
Співробітники   36   3-43
Відділ стандартизації, метрології і наукового обладнання
Начальник Іванов Валерій Григорович 39   2-78
Співробітники   37   2-78
Відділ аспірантури
Завідувач Третяк Валентина Іванівна 32 764-27-17 6-20
Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій
Вчений секретар Мітяєв Олександр Анатолійович 31   2-36
Відділ наукової роботи студентів
Керівник Лазунько Аліна Олександрівна 41 (адм.)   4-93
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ та ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ЦІІТЗНП)
Начальник Савчук Андрій Євгенович 142 764-14-53 3-81
  Пирожок Олександр Федорович
Сектор комп'ютерних мереж та WEB-технологій Заверюха Наталія Іванівна,
Кошта Лариса Миколаївна,
Коваль Роман Олександрович,
Крись Тетяна Георгіївна
148   2-14
Сектор копіювально-розмножувальних і мультимедійних технологій Беляєв Іван Васильович,
Петров Андрій Миколайович,
Мозговий Сергій Вікторович,
Ляшевський Вадим Валерійович
2.18 (VII)   5-17
Серверна   1 (підвал гол.кор.)   2-38
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Грешта Віктор Леонідович 259 764-22-13 2-83
Заступник начальника Пархоменко Андрій Валентинович 259 764-24-63 2-83
Заступник начальника з блоку інженерно-технічних та комп'ютерних спеціальностей Коваленко Олександр Васильович 235   2-97
Заступник начальника з блоку економіко-гуманітарних спеціальностей Шило Сергій Іванович 259   2-83
Лабораторія з розподілу навантаження викладачів та обліку контингенту студентів навчально-методичного відділу Лапкіна Олена Валентинівна 259   2-83
Лабораторія забезпечення графіку навчального процесу навчально-методичного відділу Писарський Андрій Олексійович 261   3-35
Інформаційно-аналітичний сектор Каплієнко Олександр Олегович 140   3-48
Лабораторія ліцензування та акредитації Мінзак Наталія Вікторівна 360-а   3-71
Відділ активних методів та технічних засобів навчання Симонова Алевтина Григорівна 150 764-26-37 3-65
Лабораторія якості та моніторингу навчального процесу Тирса Сергій Васильович 138   5-94
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Начальник, співробітники Сидорченко Світлана Геннадіївна 340 224-42-37 2-23
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
Відповідальний секретар Грешта Віктор Леонідович 2.2 (VII) 764-24-63 2-26
Технічна служба   2.6 (VII)   2-29
Комп'ютерна обробка документів   2.1 (VII)   2-26
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Начальник Дмитренко Андрій Анатолійович 136 769-82-96 2-96
Друкарня М'ясников Микола Миколайович 132 769-83-77 3-77
Редакція газети «Інженер-машинобудівник»
Редактор Мировська Ганна Михайлівна 515   4-68
ВІДДІЛ КАДРІВ
Начальник Сорокін Євген Олександрович 21 адм 769-83-78
764-45-82
3-78
Заступник начальника відділу кадрів з викладацького складу Закапко Тетяна Миколаївна 24 адм 769-84-71  
Заступник начальника відділу кадрів по студ. відділу Сівер Валентина Іванівна 22 адм 769-84-38 4-38
Відділ студентів Цибуля Олена Олександрівна 22 адм   4-38
Сектор співробітників та викладачів Петрова Галина Олексіївна 23 адм 769-82-21 2-21
Білостоцька Валентина Дмитрівна
Ляшенко Раїса Миколаївна
Відділ співробітників і викладачів Медвідь Галина Вікторівна 24 адм   4-71
Каряка Катерина Василівна
Сектор студентів:
  • бакалаврів
  • інститут управління і права
Шестернін Юрій Анатолійович 6 адм 769-82-56 2-56
Рамазанова Нейля Раїловна,
Ємельянова Лариса Володимирівна
ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ
Начальник Ігнашова Анастасія Вікторівна 329-а 764-45-92 5-99
Співробітники   329-а 764-45-92 5-99
ВІДДІЛ ДІЛОВОДСТВА
Начальник Прийменко Олег Борисович 5 адм 769-82-27 2-27
Розмножувальне бюро   9 адм   5-52
Канцелярія   7 адм   2-40
Архів Харитонова Людмила Олександрівна 51 адм   3-74
ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Начальник Петрова Тетяна Миколаївна 2.17 (VII) 764-17-26 5-58
Співробітники   2.16 (VII)   3-23
СЛУЖБА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ
Головний бухгалтер Силенко Ольга Михайлівна 17-18 764-45-45 3-45
Приймальня Велика Наталя Павлівна 17-18   3-68
Заступник головного бухгалтера з обліку та звітності Федотова Олена Василівна 33 764-67-22 4-45
Заступник головного бухгалтера з контролю Леженко Любов Миколаївна 1 764-22-90 4-55
2-13
Заступник головного бухгалтера з планово-економічної роботи Тонієвич Жанна Іванівна 45 764-17-15 2-98
Заступник головного бухгалтера з фінансової роботи казначейського обслуговування, та банками Власова Інна Юріївна 28 764-22-90 2-16
Бюро з обліку фінансів та роботи з ДКСУ та банками
Нач.бюро пров. бухг. Работягова Тетяна Іванівна 28 764-22-90 2-16
Провідний бухгалтер з обліку доходів та видатків, коштів за дорученням, грантів, та НДЧ Нікулочкіна Лариса Петрівна 33   4-45
Бюро обліку податків, розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами й кредиторами
Начальник бюро Канцеляріст Тамара Петрівна 3   2-24
Провідний бухгалтер Внукова Олена Петрівна     5-24
Бухгалтер 1 кат. по роботі з ДКСУ, банками та КГХ Ловчикова Вікторія Валеріївна 4   3-54
Група обліку розрахунків за гуртожитки та аренди
Провідний бухгалтер Бухгалтер 1 кат. Барановська Вікторія Ярославівна 2   2-15
Провідний бухгалтер Бухгалтер 1 кат. Смолянська Юлія Олександрівна     4-00
Бюро розрахунків із заробітної плати
Начальник бюро Кравчук Марина Василівна 16 769-82-17 2-17
Бюро обліку матеріальних цінностей
Начальник бюро Леміш Антоніна Павловна 47   2-44
Начальник бюро Фоміна Наталя Віталіївна     5-08
Група обліку стипендіальних виплат
Провідний бухгалтер Коренькова Наталя Вікторівна 33-a   4-18
Бюро обліку розрахунків за освітні послуги
Начальник бюро Білецька Олена Вікторівна 14   4-70
3-20
Бюро з планово-економічної роботи
Провідний економіст Кузіна Тетяна Леонідівна 44 764-17-15 2-98
Центр обчислювального програмного забезпечення
Начальник ВОПЗ Стрельченко Валерій Михайлович 55   3-39
2-46
Провідний інженер-програміст Погорєлов Юрій Михайлович 44   5-38
Каса Велика Наталя Павлівна 175   2-45
СПЕЦВІДДІЛ
Начальник Зайцев Валентин Костянтинович 8 адм 764-29-62 4-76
ВІДДІЛ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЕКСПЕДУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ
Начальник Малюхов Олег Миколайович 3 агб 764-46-64 4-60
Співробітники Конькова Олена,
Феклістова Ольга,
Харитонова Ольга
1 агб 764-46-64 3-33
ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Начальник відділу   4 агб 764-54-60 2-20
Співробітники   1 агб 769-83-33 3-33
Центральний склад Живило Ольга Іванівна Р-12 769-84-23 4-23
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Начальник Єльманов Станіслав Олександрович 54 адм 764-15-91 3-58
Співробітники   52 адм   2-25
ШТАБ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
Начальник Мещан Віктор Олексійович 43 адм 764-44-42 5-05
Сховище штабу ЦЗ   04-15 764-44-42 5-06
Сховище-склад штабу ЦЗ   01-52   3-24
СЛУЖБА РЕЖИМУ ТА ОХОРОНИ
Начальник Шанін Сергій Іванович 13 адм   4-82
Відділ охорони
Начальник Пругло Андрій Іванович 508 764-19-21 2-05
Чергова частина   163-а 764-19-21 3-10
Пост № 1   Корп. № 1   2-06
Пост № 2   Корп. № 2   2-07
Пост № 3   Корп. № 3   4-16
Пост № 4   Корп. № 4   2-55
Пост № 5   авто-корпус   3-51
Пост № 6   спорт-корпус   2-09
Пост № 7   Корп. № 7   4-96
Пост № 8   Г-1   4-19
Оперативна група з режиму Дєвочкін Василь Федорович 403   2-39
Відділ зв'язку
Начальник Партеса Олексій Анатолійович 347 764-47-83  
Довідкове бюро   347   3-00
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА ЧАСТИНА
Головний інженер Карвіліс Олександр Іванович 9 агб 764-17-62 4-37
Енергомеханічна служба
Головний енергетик Патюпкін Володимир Васильович 6 агб 764-47-44 3-57
Головний механік Масейко Віктор Васильович 2 агб 764-47-44 3-37
Бойлерна, черговий сантехнік   04-3   2-94
Черговий електрик   Г-18   2-04
Майстерні   Д-9   4-64
Побутівки слюсарів-сантехніків   Г-17   4-59
Експлуатаційно-технічний відділ
Начальник Синюкова Людмила Миколаївна 5 агб   2-19
Співробітники Коноваленко Світлана Яківна 5 агб   2-03
Ремонтно-будівельна дільниця
Начальник Тропешко Павло Вікторович Д-6 769-84-58 4-58
Майстер Проштика Євген Борисович Д-6 769-84-58 4-58
Господарський відділ
Начальник Манюта Тетяна Пилипівна 7 агб 769-82-10 2-10
Комендант 5 і адм. корпусів Рибалко Тамара Геннадіївна 7 агб 769-82-10 2-10
Комендант 2 корпусу Гирич Олена Олександрівна 103   3-96
Комендант 3 і 4 корпусів Пойденко Марина Тимофіївна 186-а   3-38
Тесля   16   4-67
Автогосподарство
Завідувач Подчасов Віталій Миколайович 11 агб 769-84-44 4-44
Диспетчер Долгополова Лілія Вікторівна Г-2 769-83-34 3-34
Майстерня   Р-12,13   4-15
Автобокс   Г-14   5-56
ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЗНТУ–DELCAM»
Начальник Клименко Віталій Юрійович 166-а 769-85-88 5-88
ПІДРОЗДІЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Студмістечко
Директор Дубина Вадим Миколайович Дирекція студмістечка (гурт. №5) 769-82-11 2-11
Заступник директора Кеда Вадим Сергійович Дирекція студмістечка (гурт. №5) 769-82-11 2-11
Гуртожиток № 2, завідувач Коміссаров Євген Вікторович   769-86-05 6-05
Гуртожиток № 2, вахта     769-82-30 2-30
Гуртожиток № 3 Плахтій-Ткаченко Раїса Іванівна   787-45-58  
Гуртожиток № 4, завідувач Ігнашов Валерій Валерійович   769-85-83 5-83
Гуртожиток № 4, вахта     769-82-31 2-31
Гуртожиток № 5, завідувач Яковлєва Віра Євгенівна   769-85-21 5-21
Гуртожиток № 5, вахта     769-82-32 2-32
Оздоровчий центр
Завідувач Орда Михайло Іванович Гурт. № 6   3-61
Медичний пункт
Завідувач Важнича Марія Степанівна 157   5-56
Спортивно-оздоровчі табори
«Алтагір» Петенко Валентина Олексіївна   0231-93-555  
«Сосновий бір» Соловйова Людмила Григорівна   764-14-66  
Цацура Олександр Йосипович   787-45-56  
Молодіжний центр культури і дозвілля студентів
Директор Комінова Вікторія Володимирівна 402 769-83-49 3-49
ГФ «ЩИТ» Дєвочкін Василь Федорович 403   2-39
Комбінат громадського харчування
Директор Мадай Олена Степанівна 126 769-84-06 4-06
Бухгалтерія Ситорська Ірина Олександрівна 4 адм   3-54
Буфет   145   5-54
Кафе «Молодіжне»   15   4-88
Б А Н К И
«Ощадбанк», каса   4-й корп. 764-16-70  
СЛУЖБОВІ ТЕЛЕФОНИ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ
Бюро ремонту ПАТ «Укртелеком»     0-800-506-800  
Бюро ремонту «Алтагір»     0231-91-012  
Довідкова послуга з надання номерів     109