Ви є тут

Головна

Монографії

  1. Ткаченко А.М. Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах. Монографія. / А.М.Ткаченко - Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2002.- 504 с.
  2. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Монографія / А.М.Ткаченко., М.Г.Чумаченко, С.С.Апеткар, М.Г.Білопольський та ін.; Відпов. ред. Чумаченко М.Г.; АЕН України, ІЕП НАН України. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 292 с.
  3. Методические основы разработки программ повышения эффективности инвестиционных проектов. Монография. / А.М.Ткаченко, Г.А.Семенов, В.М. Порохня - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2003 – 330с.
  4. Организация управления активами предприятия и их источниками. Монография. / А.М.Ткаченко, Г.А.Семенов - Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2004.- 346с.
  5. Ткаченко А.М. Контролінг в системі управління промисловим підприємством. Монографія. / А.М.Ткаченко – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2006. – 194 с.
  6. Ткаченко А.М. Економічна інформація та її вплив на планування господарської діяльності промислового підприємства. Монографія. /А.М.Ткаченко, Т.В.Лівошко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2007. – 182 с.
  7. Ткаченко А.М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом. Монографія./ А.М.Ткаченко Морщенок Т.С.– Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. - 234с.
  8. Ткаченко А.М. Сучасний підхід до антикризового управління машинобудівним підприємством. Монографія. / А.М.Ткаченко, О.П.Єлець - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 277 с.
  9. Ткаченко А.М. Логістичне управління вантажоперевезеннями. Монографія. /А.М.Ткаченко, А.М.Шевчук - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 248 с.
  10. Ткаченко А.М. Концептуальні підходи до антикризового управління в сучасних умовах господарювання. Монографія. / А.М.Ткаченко, О.В.Коваленко, О.П.Єлець - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – 354 с.
  11. Ткаченко А.М. Управління машинобудівними підприємствами на основі реструктуризації. Монографія /А.М.Ткаченко, О.Ю.Бугрім - Запоріжжя: вид-во ЗДІА, 2011. – 178 с
  12. Ткаченко А.М. Філософія економіки. Монографія / А.М.Ткаченко, В.Г.Воронкова - Запоріжжя: вид-во ЗДІА, 2011. – 282 с
  13. Ткаченко А.М. Концептуальні засади формування економічної безпеки металургійного підприємства. Монографія / А.М.Ткаченко - Запоріжжя: вид-во ЗДІА, 2012. – 210 с
  14. Ткаченко А.М. Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємствомМонографія / А.М.Ткаченко, Т.О.Дробецька - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ (вид-во Український державний хіміко-технологічний університет), 2015. – 188 с

  Розділи  монографій

  1. Borysenko O. Functional model of express diagnostics of management effectiveness of resource providing a production activity of the industrial enterprise: Monographs 5 / Katowice School of Technology. Part 4. Sustainable development of a company: information aspect. w Kotowicagh:Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, 2016. – С. 262-274(448р) – 65
  2. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.4 Комплексний підхід до планування фінансів підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] /Р.Г.Бобровникова, // Монографія. Sustainable Development: Social and Economic Changes. The academy of management and administration in opole. Publishing House WSZiA. Opole. 2016. – С.199-205
  3. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.1 Концептуальні підходи до визначення ефективності системи управління корпорацією [Текст] /Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко // Монографія. Інтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій. – Ніжин: ФОП, Лукяненко В.В. ТПК Орхідея, 2016 – С.71-76
  1. Остапенко В.В.Экономика предприятия. (Задачник) : учебное пособие / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровникова / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 138с.