Ви є тут

Головна

2016-2017 н.р.

Розділ в монографії

 1. Borysenko O. Functional model of express diagnostics of management effectiveness of resource providing a production activity of the industrial enterprise: Monographs 5 / Katowice School of Technology. Part 4. Sustainable development of a company: information aspect. w Kotowicagh:Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, 2016. – С. 262-274(448р) – 65
 2. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.4 Комплексний підхід до планування фінансів підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] /Р.Г.Бобровникова, // Монографія. Sustainable Development: Social and Economic Changes. The academy of management and administration in opole. Publishing House WSZiA. Opole. 2016. – С.199-205
 3. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.1 Концептуальні підходи до визначення ефективності системи управління корпорацією [Текст] /Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко // Монографія. Інтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій. – Ніжин: ФОП, Лукяненко В.В. ТПК Орхідея, 2016 – С.71-76
 4.  

Навчальні посібники

 1. Остапенко В.В.Экономика предприятия. (Задачник) : учебное пособие / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровникова / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 138с.

Авторські свідоцтва

 1. А.с. 64808 Україна. Стаття «Оцінка проектів: на шляху інноваційного розвитку наукомістких підприємств» /В.В.Корольков, Т.М. Тіховська (Україна).Дата реєстрації 05.04.2016

Статті в фахових виданнях

  1. Ткаченко А.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційних ризиків./ А.М.Ткаченко, П.А..Гончарук // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки: ДонДУУ, ІЕП НАН України,ІЕПД НАН України, 2015 – Вип 1 (46) – С.130-134
  2. Ткаченко А.М. Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок [Текст] / А.М. Ткаченко, Є.В.Колєсніков // Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ., 2016 – №1 (3). – С. 36-41
  3. Ткаченко А.М. Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування енергозберігаючих заходів [Текст] / А.М. Ткаченко, Р.Г.Бобровникова // Вісник економічної науки України Інститут економіки промисловості України, Академія економічних наук України, Київ, 2016 – №1 (30). – С. 138-141
  4. Ткаченко А.М. Использование статистических методов управления качеством в логическом процессе.[Текст] / А.М.Ткаченко, М.И.Иванова // Траектория науки: электронный научный журнал – Т.2 №49 (9). – 2016 http://pahtofscience.org/index.php/ps/article/view/141
  5. Ткаченко А.М. Інвестиції гарант ефективного розвитку управління інвестиційною діяльністю суб’єкта господарювання / А.М. Ткаченко // Економічний вісник, Збірник наукових праць. Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ. -1(1). – 2015. - С. 115-119
  6. Ткаченко А.М.Поняття, види продуктових інновацій та запровадження їх у підприємство [Текст] / А.М.Ткаченко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №3 (84). – С. 130-133
  7. Ткаченко А.М.Управліня витратами – нагальне завдання сьогодення [Текст] / А.М.Ткаченко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал.Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №2 (83). – С. 70-74
  8. Ткаченко А.М. Імідж як формування успіху суб’єкта господарювання. Текст] / А.М.Ткаченко // Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ. - 1(3). – 2016. - С. 124-129
  9. Остапенко В.В. Концептуальний підхід до підвищення ефективності торгівлі патентними ліцензіями на інновації. [Текст] / В.В.Остапенко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №2 (89). – С. 17-12
  10. Остапенко В.В. Ефективність і результативність роботи з інтелектуальним капіталом на підприємствах запорізького регіону. [Текст] / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровнікова // Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №3 (90). – С. 53-57
  11. Ткаченко А.М. Влияние рисков на формирование экономической безопасности – основа антикризисного управления предприятием.[Текст] / Strategii si politici de management in economia contemporana. Conferenta nationala eu participare internationala. (editia a V-a) 25-26 martie 2016. - С.51-58
  12. Ткаченко А.М. Стратегічний контекст капіталоутворення на підприємстві. / Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. – К: КНЕУ, 2015. - №37. – С.92-101
  13. Ткаченко А.М. Антикризове управління – передумова попередження загроз і негативних наслідків кризових явищ. [Текст] /А.М.Ткаченко, М.І.Іванова. Економіка та підприємство. – Збірник наукових праць. К: КНЕУ, Ч.2, - №34-35, 2015. - С.233-243
  14.  

 

2015-2016 н.р.

Монографії

  1. Ткаченко А.М. Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством / Монографія / А.М.Ткаченко, Т.О. Дробецька /Дніпропетровськ: вид-во – 2015.

  Статті в фахових виданнях

   1. Ткаченко А.М.Поняття, види продуктових інновацій та запровадження їх у підприємство [Текст] / А.М.Ткаченко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №3 (84). – С. 130-133
   2. Ткаченко А.М. Управліня витратами – нагальне завдання сьогодення [Текст] / А.М.Ткаченко // Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №2 (83). – С. 70-74
   3. Ткаченко А.М. Імідж як формування успіху суб’єкта господарювання [Текст] / А.М.Ткаченко //Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2016 – №1 (3). – С. 124 - 129
   4. Ткаченко А.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційних ризиків./ А.М.Ткаченко, П.А..Гончарук // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки: ДонДУУ, ІЕП НАН України,ІЕПД НАН України, 2015 – Вип 1 (46) – С.130-134
   5. Ткаченко А.М. Інвестиції гарант ефективного розвитку управління інвестиційною діяльністю суб’єкта господарювання [Текст] / А.М. Ткаченко // Економічний вісник, Збірник наукових праць. Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2015. – 1 (1) – С.115-119
   6. Круглікова В.В. Збільшення конкурентоспроможності зварних конструкцій шлхом застосування захисних сумішів. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, І.І.Азаров // Науковий вісник ЛНЛУ.-Львів: РВВ НЛТУ України, 2015.- – Вип.21.08 – С. 218-224
   7. Шитікова Л.В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом агропромислового підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон, 2015 – Вип.9, ч.7 – С. 176-179
   8. Шитікова Л.В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. м. Хмельницький, 2015. – №1 (30). – С. 69-71
   9. Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво № 1. м. Запоріжжя, 2015– №1 (30). – С. 130-133
   10. Шитікова Л.В. Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. м. Львів, 2015. – Випуск 25.7 – С.126-130
   11. Шитікова Л.В. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задача управління. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Вип. 2(46) м. Ужгород, 2015 – №1 (30). – С. 138-141
   12. Шитікова Л.В. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задача управління. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Вип. 2(46) м. Ужгород, 2015– №1 (30). – С. 257-260
   13. Білоусенко М.В. Инновационная фирма и экономический рост / М.В.Білоусенко // Економічний простір. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури.- м. Дніпропетровськ, 2014 – №92 – С. 208-222
   14.  

  2014-2015 н.р.

  Розділ в монографії

  1. Тіховська Т.М.Розробка адаптивної системи управління наукоємним підприємством. Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / Під ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – Київ: ВД «Стилос», 2014. Розділ в монографії С. 58 – 65

  Авторські свідоцтва

  1. А.с. 59559 Україна. Стаття «Нечеткие множества: к вопросу оптимизации номенклатуры производства предприятия силовой электроники» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 10.03.2015 № 59988, дата реєстрації 07.05.2015
  2. А.с. 59558 Україна. Стаття «Моделі оцінки наукового проекту з урахуванням нечіткої інформації» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 10.03.2015 № 59987, дата реєстрації 07.05.2015
  3. А.с. 58930 Україна. Стаття «Ринок силової електроніки як похідна енергетики» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 19.01.2015 № 59320, дата реєстрації 16.03.2015.
  4. А.с. 59452 Україна. Стаття «Вдосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії» /О.Є.Борисенко, Елькаді Махмуд Мохамед Реда Ельсаєд, Н.Л.Онуфрієнко (Україна). Заявка 02.03.15р. № 59869, дата реєстрації 28.04.2015 

  Автореферат

  1. Борисенко О.Є. Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства. Автореферат. Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет. 2015р.

  Статті в фахових виданнях

  1. Ткаченко А.М. Бенчмаркетинг – альтернативний метод стратегічного плашгування [Текст] / А.М.Ткаченко, Т.О. Дробецька / Вісник Хмельницького національного університету.– м.Хмельницький: ХНУ, 2015. – №3, Т.2 (224) – С. 139-143
  2. Ткаченко А.М. Інноваційні підходи до управління трудовим потенціалом –основа формування антикризового менеджменту [Текст] / А.М.Ткаченко / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип 1 (11), Т.1. – С.53-59
  3. Круглікова В.В. Збільшення конкурентоспроможності зварних конструкцій шлхом застосування захисних сумішів. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, І.І.Азаров // Нові технології та метеріали.- Запоріжжя: ЗНТУ.- 2014.- Вип.1 – С. 79-81
  4. Шитікова Л.В. Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Випуск 25.7 м. Львів – 2015. С.126-130
  5. Шитікова Л.В. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задачауправління. [Текст]/ Л.В.Шитікова, С.С.Головатенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Випуск 2(46) м. Ужгород – 2015. С.257-260.
  6. Шитікова Л.В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом агропромислового підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9, частина 7. м.Херсон – 2015. С. 176-179
  7. Шитікова Л.В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. м. Хмельницький – 2015. С. 69-71.
  8. Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво № 1. м. Запоріжжя – 2015. С. 130-133.
  9. Тіховська Т.М. Рынок силовой электроники как производная энергетики. [Текст] / Т.М. Тіховська //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 316 –320
  10. Борисенко О.Є.Оценка эффективности управления ресурсами предприятия на основе построения динамического норматива. [Текст] / О.Є.Борисенко, І.А.Нечаєва //Менеджмент в России и за рубежом. Москва.ЗАО "Финпресс" – 2014. – №2. – С.100-108
  11.  

  2013-2014н.р.

  Посібники

   1. Варинська Л.О. Братковська К.О. Енергоринок. Організація. Планування та розразхунки в електроенергетиці: Електронний аналог навчально-методичного посібника для студентів ЗДІА спеціальності "Тідроенергетика" всіх форм навчання. Запорізька державна інженерна академія - Запоріжжя: ЗДІА. 2014.-126с

   Розділ в монографії

   1. Тіховська Т.М.Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники. // Інформаційні технології та моделювання в економіці : на шляху до міждисциплінарності : Монографія / За ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с. (С.376-388).
   2. Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе [Текст] Т.М.Тіховська // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Монографія / За аг. Ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013 – 218 с. (С. 82-90)

   Автореферат

   1. Шитікова Л.В. Удосконалення механізму управління персоналом агропромислових підприємств. Автореферат Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Спеціалізована вчена рада у Луганському Національному аграрному університеті 2014р.

   Статті в фахових виданнях

   1. Лютий С.В. Міжнародна інтеграція як система господарських зв’язків різних країн. // Вестник академии таможенной службы. Серия : Экономика №2 – 2013.- Днепропетровск.- С.94-112
   2. Лютий С.В. Європейської інтеграції України. Бизнес навігатор. Науково-виробничий журнал № 2 (33) – 2013.- Херсон.- С.35-47
   3. Р.Г. Оцінка ефективності використання енергозберігаючих технологій / В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.-С.35-37
   4. Лютий С.В. Міжнародна економічна інтеграція як система господарських зв’язків // Економіка Крима. Науково-виробничий журнал. Серія :Економіка -№1.-2013.-С.23-35
   5. Лютий С.В. Циклічність як ворма економічного розвитку // Економіка Крима. Науково-виробничий журнал. Серія :Економіка -№2.-2013.-С.75-89
   6. Тіховська Т.М.Проблемы применения производственной функции на предприятиях силовой электроники // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – 428 с. (С. 245 –252).
   7. Борисенко О.Є. Методика формування механізму управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.- С.46-50
   8. Борисенко О.Є. Аналіз та оцінка забезпечення основними ресурсами виробничої діяльності металургійних підприємств України // Економіка промисловості науково-практичний журнал. Донецьк.:ІЕП НАН України. №1-2(61-62)-2013.-С.28-39. www//economindustry.org
   9. Борисенко О.Є. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній /О.Є.Борисенко, Н.Л. Онуфриєнко, М. Елькади // Науковий журнал «Кримський економічний вісник» - Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №3 (4). – С. 27-30
   10. Шитікова Л.В. Методичні підходи до використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними можливостями підприємства. / Л.В.Шитікова, А.В.Череп//Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – C. 253–257. www//business-inform.net

   2012-2013н.р.

   Монографії

    1. Тіховська Т.М. Економіко-математичні моделі управління підприємством силової електроніки: теоретичні і прикладні аспекти / Т.М.Тіховська // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л. О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 208 с. (С.124 - 137)

    Патенти

    1. Пат. 51878 Україна, МПК (2009) G06F 17/00 . Система моделювання процеcів керування наукоємним підприємством / Корольков В.В., Тіховська Т.М., Іванов М.М. ; власник Запорізький національний технічний університет; заявл. 28.12.2009; публ. 10.08.2010 , Бюл. № 15.

    Автореферат

    1. Тіховська Т.М. Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки. / Т.М.Тіховська. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Запоріжжя.-КПУ.- 2012р

    Статті в фахових виданнях

    1. Бобровникова Р.Г. Концептуальні підходи до формування і розвитку структури управління корпорації./ В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського технічного університету ім. Ю.Кондратюка №4 (35).-2012.-с.220.-С.107-110
    2. Бобровникова Р.Г.Оцінка ефективності управління корпораціями машинобудування. / Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко, В.А.Бобровников // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.83-87
    3. Бобровникова Р.Г. Інформаційні комп’ютерні мережі та їх використання в управлінні підприємством. / Р.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 2 (27), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.184-188
    4. Бобровникова Р.Г. Оцінка ефективності використання енергозберігаючих технологій. / В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.-С.35-37
    5. Бобровникова Р.Г. Формування фінансових ресурсів підприємства. / Р.Г.Бобровникова В.А.Бобровников Г.І.Микитюк. //Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективі розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 лютого 2013., Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.- с.267. – С.245-249
    6. Тиховская Т.Н. Оценка научных проектов предприятий силовой электроники в условиях рыночной экономики./ Т.М.Тіховська // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / за ред. О.Ю. Чубукової, Л.І. Антошкіної, Н.В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 299 – 317.
    7. Тиховская Т.Н. Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники. /Т.М.Тіховська // Інформаційні технології та моделювання в економіці : на шляху до міждисциплінарності : Монографія / За ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с. Рос.мова, англ.мова, укр.мова. (С.376-388).
    8. Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе /Т.М.Тіховська // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Монографія / За аг. Ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013 – 218 с. : Англ. мова, рос мова, укр. мова : іл. (С. 82-90)
    9. Остапенко В.В.,Сердюк Є.М. Чи бути «Інноваційному портрету Запоріжжя»?//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.- Запоріжжя: КПУ, 2012.- № 4-С.201-203
    10. Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства / О.Є.Борисенко // Науковий журнал “Вісник ХНУ” – Хмельницький, 2012. №2. Т.3 (186) С.247-250
    11. Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства / О.Є.Борисенко // Вісник Донбаської машинобудівної академії: збірник наукових праць. –Краматорськ : ДДМА, 2012.– № 1 (26). – С.10-14
    12. Борисенко О.Є. Інформаційна система як інструмент механізму ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства / О.Є.Борисенко, П.В.Гудзь //Науковий вісник «Економіка і регіон» – ПолтНТУ. 2012. – №4(35). – С.52-56
    13. Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.10-14
    14. Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.247-250.
    15. Борисенко О.Є. Методика формування механізму управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.- С.46-50
    16. Борисенко О.Є. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній /О.Є.Борисенко, Н.Л. Онуфриєнко, М. Елькади // Науковий журнал «Кримський економічний вісник» - Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №3 (4). – С. 27-30
    17. Шитікова Л.В. Сутність, особливості та структура механізму управління трудовими ресурсами підприємства. / Л.В.Шитікова // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.250-254
    18. Шитікова Л.В.Особливості тарифної політики підприємств стільникового зв’язку України. / Л.В.Шитікова, Ю.А.Соколова.// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 5, Т.1 (192) – С.185-188
    19. Шитікова Л.В. Аналіз і оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агропромислового сектору. / Л.В.Шитікова. //Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2011, № 6, Т.2 (181) – С.308-311
    20. Шитікова Л.В. Формування ефективного механізму управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності агропромислового підприємства. / Л.В.Шитікова // Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України. Т-ХІІІ випуск 236. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2012.- С.127-136
    21. Шитікова Л.В. Розвитток механізму управління трудовими ресурсами – запорука ефективної діяльності агропідприємства. / Л.В.Шитікова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ:ДДМА, -2012.- 326с. – С.285-289
    22. Онуфрієнко Н.Л. Управління ефективністю інноваційної діяльності промислового підприємства. /Н.Л.Онуфрієнко// Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”.—В 2-х томах. mdash; .2.—Донецьк: ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2012.—С. 227-229.
    23. Онуфрієнко Н.Л. Формування організаційно-економічного механізму управління технічним розвитком машинобудівних підприємств Запорізького регіону./Н.Л.Онуфрієнко // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців / КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля.—Кременчук, 2012.—С. 168-170.
    24. Сердюк Є.М. Чи бути інноваційному портрету Запоріжжя? / Є.М.Сердюк, В.В.Остапенко // Держава та регіони.Серія: Економіка та підприємництво – 2012. – № 4 – C.201-203.