Ви є тут

Головна
Фахове видання:
 
2018 рік
 1. Андрющенко І. Є. Проблеми стратегічного планування на підприємстві / І. Є. Андрющенко, В. І. Колєснік // Сталий розвиток України. - № 2(39), 2018. – С. 64-72.
 2. Бабенко-Левада В. Г. Проблеми та напрямки розвитку стахування автотранспортних засобів в Україні / В. Г. Бабенко-Левада, А. В. Удовіченко // Ефективна економіка. - 2018. - № 10. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 3. Бабенко-Левада В. Г. Аналіз фінансового стану страхової компанії (на прикладі прат «СК «ЮНІВЕС/ В. Г. Бабенко-Левада, К. О. Шлендер // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, №3 (39) 2018. – C. 112-117.
 4. Боргова безпека України : стан та її оцінка / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки : зб. наук. пр., 2018. – № 2.
 5. Фатюха Н. Г. Подолання бідності в Україні / Н. Г. Фатюха, К. О. Здорова // Економічний простір : зб. наук. пр. / ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2018. - № 132.
 6. Теоретичні основи формування транспортно-логістичних кластерів / Н. Г. Фатюха // International Scieentific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility, Part I, June 29th, 2018. Lisbon, Portugal. – P. 56-58.
 7. Статистичний аналіз експорту та імпорту товарів і послуг підприємств Запорізької області за 2013-2017 роки / Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2018. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 8. Шарова С. В Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив функціонування ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю в Україні / С. В. Шарова, Г. О. Кузьменко // Ефективна економіка, № 11, 2018.

Нефахове видання:

 1. Андросова О. Ф. Формування та розвиток механізму корпоративної культури підприємств машинобудування / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тезидоповідейнауково-практичноїконференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Стратегічні та тактичні цілі, завдання розвитку банківської системи в Україні / О. Ф. Андросова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Андрющенко І. Є. Фактори управління фінансовим станом машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 4. Бабенко-Левада В. Г. RMA як можливий шлях розвитку агрострахування в Україні / В. Г. Бабенко-Левада // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 5. Коваль О. А Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення / О. А.Коваль // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 6. Набатова Ю. О. Економічний вплив державного бюджету 2018 року на фінансові показники добробуту України / Ю.О.Набатова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 7. Набатова Ю. О. Податковий тиск на економіку держави у 2015-2017 роках / Ю. О.Набатова, Т. О.Осьмуха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/ Набатова Ю. О. 
 8. Олійник Т. О. Аналіз фінансового стану підприємства щодо безперервності діяльності у майбутньому / Т. О.Олійник // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 9. Пахомова І. Г. Удосконалення державного регулювання фінансової посередницької діяльності / І. Г.Пахомова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 10. Пахомова І. Г. Удосконалення формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку / І. Г. Пахомова, О. П. Величко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 11. Чередниченко Н. О. Аналіз основних показників автотранспортного страхування в Україні / Н. О.Чередниченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 12. Фатюха Н. Г. Основні зміни Бюджетного Кодексу України в контексті місцевого бюджету 2018 року / Н. Г. Фатюха // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 13. Фатюха Н. Г. Кореляційно-регресійний аналіз доходів та витрат домогосподарств / Н. Г. Фатюха, K. О. Здорова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / pедкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 14. Фатюха Н. Г., Колодяжна Т. М. Інформаційна база статистичних досліджень зовнішньо економічної діяльності / Н. Г. Фатюха, Т. М. Колодяжна // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com
 15. Фатюха Н. Г., Наливайко К. В. Використання регресійно-кореляційного аналізу при оцінці боргової безпеки України / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів». Тези доповідей Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених, Запоріжжя, 27 квітня 2018 р. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: zntu.conf@gmail.com
 16. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Роль прямих іноземних інвестицій в економіці України / ІІ international scientific conference anti-crisis management: state, region, enterprise: Conference Proceedings, Part I, November 23th, 2018. Le Mans, France: Baltja Publishing. P. 62-64.
 17. Шарова С. В. Оптимізація оподаткування як пріоритетний напрям стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності / С. В Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 18. Шарова С. В. Напрями використання інвестиційніх проектів у спеціальних(вільних) економічних зонах / С. В. Шарова, О. О. Черкасова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 19. Шарова С. В. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи / С. В, Шарова, Кузьменко Г. О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 20. Шарова С. В. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив розвитку страхування туристів / С. В, Шарова, Г. О. Кузьменко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя. - C.181-184.
 21. Шарова С. В. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств / С. В, Шарова, В. М. Косарева // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя : Мокшанов В.В., 2017. - C. 174-176.
 22. Шарова С. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / С. В, Шарова, Т. Д. Ніколаєнко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2017. - C. 218-221.
 23. Шарова С. В. Аналіз стану малого та середнього підприємництва в україні за 2012-2016 рр. / С. В, Шарова, О. С. Черкасова // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017.-C.117-118.
 24. Шарова С. В. Переваги досудової санації / С. В,Шарова, Н. Ю. Тарасюк // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017. - C. 250-252.
 25. Шестопалова О. В. Проблеми та перспективи кредитування в Україні / О. В. Шестопалова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 26. Шестопалова О. В. Розвиток споживчого кредитування в Україні / О.В.Шестопалова, А.М.Лащенкова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 
 
Фахове видання:
 
2017 рік
 1. Андросова О. Ф., Шестопалова О. В. Оцінка ефективності використання оборотних активів ПАТ «Мотор Січ» / О. Ф. Андросова ,О. В. Шестопалова // Збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету» - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 2. Андросова О. Ф Визначення і сутність корпоративної культури в сучасному управлінні / О. Ф. Андросова.// .// Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" 2017 р. – Вип. 6(11). - C. 224-233.
 3. Андросова О. Ф. Сучасний науковий підхід до формування структури, видів і функцій корпоративної культури на підприємствах / О. Ф. Андросова.// Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління" 2017 р. – Вип.5(10). - C. 22-34.
 4. Андрющенко І. Є. Фактори формування життєздатності з позиції функціонування та розвитку промислових підприємств/ Андрющенко І. Є. // електроний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» - 2017. - № 4 – Режим доступу :http://www.marketinfr.od.ua/journals/2017/4_2017_ukr/1.pdf
 5. Андрющенко І. Є. Прогнозування рівня життєздатності промислових іпдприємств / І. Є. Андрющенко : науково-практичний журнал «Економіка та держава» № 2, лютий 2017 р. - Київ. – С. 28-31. Вкл. До наук.бази: Index Copernicus, SIS, Google Scholar
 6. Андрющенко І. Є. Оптимальна стратегія розвитку життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua
 7. Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід – 2017. – № 3 – С. 38-41.
 8. Андрющенко І. Є. Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України / І. Є. Андрющенко // Науковий журнал « Бізнес Інформ» №1 (468), НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузниця. – 2017. – С. 101-107.
 9. Андрющенко І. Є. Обґрунтування сценаріїв розвитку життєздатності промислових підприємств / І.Є. Андрющенко / Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978- 83-62683-96-3; pp.348, illus., tabs., bibls.
 10. Бабенко-Левада В. Г. Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП “Пенсія” [Електронний ресурс] / В. Г. Бабенко-Левада, А. А. Попадю // Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 11. Набатова Ю. О. Фактори впливу на обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів / А. О. Богуславська, Ю. О. Набатова // Ефективна економіка. – 2017. - № 9. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 12. Набатова Ю. О. Проблеми незбалансованості державного бюджету на основі аналізу доходів та видатків бюджетної системи України [Електронний ресурс] / Ю. О. Набатова, А. П. Шостак // Ефективна економіка. - 2017. - № 11. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 13. Олійник Т. О. Дослідження факторів впливу на формування податкового потенціалу регіону / В. Ю. Сліпко, Т. О. Олійник // Ефективна економіка. – 2017. - № 6. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 14. Пахомова І. Г. Сучасний стан фондових бірж України / Є. О.Ващенко, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - №11 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua
 15. Пахомова І. Г. Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні / Л. М. Ляшова, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - № 6 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua
 16. Аналіз боргової безпеки України / Н. Г. Фатюха, Т. І. Журавльова // Ефективна економіка. 2017. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5816
 17. Фатюха Н. Г. Автомобільний транспорт Запорізької області: статистична оцінка та проблеми розвитку / Н. Г. Фатюха / Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами Євроінтеграції : монографія за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко ; М – во освіти і науки України ; Запор. нац. техн. ун – т. – Запоріжжя : СТАТУС, - C. 215-228.
 18. Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2017. – 22. – С. 39 - 41.
 19. Статистичний аналіз використання паливно енергетичних ресурсів Запорізької області за 2012-2016рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Ефективнаекономіка. 2017. - № 11. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5857
 20. Транспортно-логістичні кластери: теоретичний аспект / Н. Г. Фатюха // Економічний вісник ЗНТУ, 2017. № 1. - С. 174- 177.
 21. Шарова С. В. Основні проблеми будівельного ринку в Україні та шляхи їх подолання / С. В. Шарова, В. Виноградчий // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т.- Запоріжжя : СТАТУС, 2017. - С. 229-238
 22. Шарова С.В. Доцільність використання банківських гарантій у розрахунках по зовнішньоторговельних контрактах /С.В.Шарова, Г.О.Кузьменко//Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 23. Шарова С. В. Проблеми та шляхи удосконалення управління кредитним портфелем комерційних банків / С. В.Шарова, В. В. Сокур // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 24. Шарова С. В. Проблеми ринку корпоративних цінних паперів як ефективного інструменту залучення фінансових ресурсів / С. В.Шарова // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету, №2 - 2017. C. 46-52.
 25. Шарова С. В. Специфіка роботи залізничного транспорту та її вплив на фінансовий стан підприємства / К. М. Лайкова,С. В. Шарова // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції : монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 264с.: іл.., табл.

Нефахове видання:

 1. Гараба С. С, Арешина І. О. Фінансові ризики використання бюджетних коштів у 2017 року / С. С.Гараба, І. О. Арешина // Сучасна економічна наука: теорія і практика. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 194-196.
 2. Гараба С. С, Патяка К. О. Заходи щодо фінансової безпеки у 2017 році / С. С. Гараба, К. О. Патяка // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 185-187.
 3. Гараба С. С, Прищенко І. Р. Аналіз управління державним боргом та збалансування видатків Пенсійного фонду України 2017 року / С. С.Гараба, І. Р. Прищенко // Сучасна економічна наука: теорія і практика. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 196-198.
 4. Гараба С. С, Купрін Р. В. Ризики формування доходів бюджету у 2017 року / С. С. Гараба, Р. В. Купрін // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С.198-200.
 5. Гараба С. С, Новікова К. Є. Націоналізація ПАТ «Приватбанк» в контексті оздоровлення банківської системи України / С. С.Гараба, К. Є.Новікова // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 202-204.
 6. Гараба С. С, Тертиця О. А. Аналіз реформи бюджетної децентралізації 2017 року / С. С.Гараба, О. А. Тертиця // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 200-202.
 7. Гараба С. С, Овсянік А. П. Ризики та ключові напрями посткризового відновлення банківскої системи Украни / С. С.Гараба, А. П. Овсянік // Сучасна економічна наука: теорія і практика Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 15 листопада 2017р. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - С. 206-208.
 8. Богуславська А. О., Набатова Ю. О. Вплив змін податкового законодавства України на формування місцевих бюджетів в умовах децентралізаціі влади. / Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні» 6-7 квітня 2017. : тези докл. ЗНТУ – Запоріжжя, 2017.
 9. Фатюха, Н. Г. Аналіз валютного курсу України в умовах кризису / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 10. Фатюха, Н. Г. Поняття енергетичних ресурсів та їх значення для економіки України: статистичний аспект / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 11. Фатюха, Н. Г. Бюджетний дефіцит в сучасних умовах / Н. Г. Фатюха, Т. І. Журавльова // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні". - 6 квітня 2017, Запоріжжя, Україна
 12. Фатюха, Н. Г. Зарубіжний досвід бюджетного процесу на місцевому рівні / Н. Г. Фатюха, І. О. Безродна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. -Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 13. Фатюха, Н. Г. Напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом / Н. Г. Фатюха, К. О. Шлендер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 14. Фатюха Н. Г. Основні проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування у Європі / Н. Г. Фатюха, В. І. Колєснік // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 15. Шарова С. В. Оборотні активи та їх місце в фінансово- економічному механізмі управління підприємством / С. В. Шарова, Т. О. Бойко. Сучасна економічна наука: теорія і практика : матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15 листопада 2017 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 209 с.
 16. Шарова С.В. Доцільність використання банківських гарантій у розрахунках по зовнішньоторговельних контрактах /С.В.Шарова, Г.О.Кузьменко//Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 17. Шестопалова О. В. Проблеми офршоризації банківського бізнесу в Україні / О. В. Шестопалова, А. І. Стеблюк // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. – 2017. – С. 852–854.
 18. Шестопалова О. В.,Давиденко К. В. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / О. В.Шестопалова ,К. В.Давиденко // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. – 2017. – С. 854–856.
Фахове видання:
2016 рік
 
 1. Андросова О. Ф. Трансформаційна економічна система та її вплив на ефективність інноваційної інфраструктури України / О. Ф. Андросова, Т. В. Волощук // Інтеграція освіти, науки і бізнесу. Монографія .Том 4 . / за ред.. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2016,- С. 65-76.
 2. Андрющенко І. Є. Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства / Андрющенко І. Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності:Збірник наукових праць. - Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ», 2016.- Вип.14. - С. 219-225.
 3. Андрющенко І. Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : збірник наукових праць. - Вип. 23. Ч 1.- Одеса. - С. 86-90.
 4. Андрющенко І. Є. Сучасні тенденції показників надійності функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство – 2016.- № 7.- Мукачівський державний університет. - С.181-188.
 5. Андрющенко І. Є. Теоретико-методологічні засади життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2016, № 4-5. - С. 37-42.
 6. Андрющенко І. Є. Оцінювання живучості машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Інтелект XXI. – Національний університет харчових технологій ГО «Інститут проблем конкуренції»: Київ. - №6, 2016. – С. 198-208.
 7. Андрющенко І. Є. Аналіз показників стійкості функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка – 2016 - № 12. – Режим доступу до журналу : http//www.economy.nayka.com.ua
 8. Андрющенко І. Є. Науково-методологічний підхід оцінювання життєздатності машинобудівного підприємства / І.Є. Андрющенко / Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 3. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 348 р.
 9. Олійник Т.О. Особливості організації обліку зобов'язань та їх звітування / Т.О.Олійник, А.П.Каракулова //Економічний вісник. - 2016. - №1. – C.154-160
 10. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010-2015 роки [Текст] / Н. Г. Фатюха // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2016. –№7. – С. 22 – 26.
 11. Статистична оцінка розвитку автомобільного транспорту Запорізької області / Н. Г. Фатюха // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 4. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka..com.ua/?op=1&z=4885
 12. Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 13. Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.
 14. Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4792
 15. Шарова С. В. Визначення проблем іпотечного кредитування в період економічної кризи / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2016. - № 1.
 16. Шестопалова О.В. Особливості управління оборотними коштами на підприємствах машинобудування / О.В.Шестопалова // Сталий розвиток економіки – 2016.

Нефахове видання:

 1. Андрющенко І. Є. Семантичні характеристики понять "здатність" і "життєздатність"/ І. Є. Андрющенко // Актуальные научные исследования в современном мире: XVII Междунар. Научн. Конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий // Сб. научных трудов – Переяслав – Хмельницкий , 2016. – Вып. 9 (17),ч. 5 – С. 44-46.
 2. Андрющенко І. Є. Взаємозв’язок між економічними теоріями та теорією життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Материалы за 12-а международна научна практична конференция, «Послдените постижения на европейска та наука – 2016», Том 3. Икономика. - София. - «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 79-82.
 3. Фатюха, Н. Г. Шляхи вирішення проблем іпотечного кредитування в Україні [Текст]/Н. Г.Фатюха, Р. В. Кривошей // Тиждень науки. Тези доп. наук.-практ. конф., 18–12 квітня, Том.ІІ., 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –С.278-280. – 97.
 4. Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.
 5. Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 6. Шестопалова О. В. Сучасна інфляція в Україні та шляхи її подолання / О. В. Шестопалова, К. О. Єськов // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті Євроінтеграційних процесів в Україні 6-7квітня 2016 року – 2016. – C. 312-314.

Фахове видання:

 
2015 рік
 
 1. Андросова О.Ф. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / О. Ф. Андросова, Д.С. Пекарський // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць /гол. ред. А. В. Череп.- № 1 (25), 2015.-С.139-145
 2. Андросова О. Ф. Аналіз ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві та шляхи її вдосконалення / О. Ф. Андросова // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп .-Запоріжжя :Запорізький національний університет, - 2015.- С. 103-135.
 3. Андросова О. Ф. Сучасний стан активних операцій комерційного банку: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ф. Андросова, А. О. Лащенко // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В.Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015, - С. 15-45.
 4. Андросова О. Ф. Особливості операцій банків з формування власного капіталу як основного компонента ресурсної бази / О. Ф. Андросова, Д. В. Ковальова Д.В. // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015. - C. 55-68.
 5. Андросова О. Ф. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в економіку / О. Ф. Андросова, О. А. Єльманова // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія/за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Д. : НГУ, - 2015. - С. 43-52.
 6. Андрющенко І. Є. Концептуальні положення щодо життєздатності підприємств промислового сектору економіки України / І. Є. Андрющенко, М. Г. Белопольський / Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю, Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 432 с.
 7. Андрющенко І.Є. Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України /І.Є. Андрющенко // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. - №3(19), 2015. – С.12-17.
 8. Андрющенко І. Є. Аналіз фінансової стійкості підприємства в межах концепції оцінювання його життєздатності / І.Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2015, № 6. - С. 44-47.
 9. Андрющенко І. Є. Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент» : збірник наукових праць. – Одеса. Випуск № 14, 2015. – С. 116-118.
 10. Бабенко-Левада В.Г. Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності /В.Г. Бабенко-Левада// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com..ua
 11. Гараба С. С. Створення нових технологій як нематеріальних активів / С. С. Гараба // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів. – 2015. - С.384-388.
 12. Олійник Т.О., Сергеев В.Ю. Доцільність застосування податкових соціальних пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб / Т.О. Олійник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 806-809.
 13. Олійник Т.О. Механізм комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування / Т.О. Олійник // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4(29). – С. 232–239.
 14. Чередниченко, Наталія Олександрівна. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів [Колективна монографія / за ред. д.е.н., доц. М.С. Пашкевич, к.е.н., проф. Ж. К. Нестеренко] – Дніпропетровськ: ЗНТУ, НГУ, 2015. – 455 с. С.186-196.
 15. Фатюха, Н. Г. Аналіз динаміки ВВП України [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2015. - № 12.; Режим доступу: http://www.economy.nayka.com..ua../?op=1&z=4634
 16. Фатюха, Н. Г. Аналіз та прогнозування обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області [Електронний ресурс] / Н.Г.Фатюха, Ю.О.Сірик (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)// Ефективна економіка. ДДАЕУ.- Дніпропетровськ: 2015, №9.- Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy.nayka.com...ua
 17. Фатюха, Н. Г. Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал., 2009. - № 1 (44) -С. 81 - 86.
 18. Фатюха Н. Г. Стан децентралізації місцевого самоврядування в Україні на сучасному етап / Н. Г. Фатюха // Розвиток економіки України під впливом економічних,соціальних,технологічних та екологічних трендів : монографія за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко; М-во освіти і науки України,Запор.нац.техн.ун-т, Нац. гірн.ун-т.-Д.: НГУ, - 2015.
 19. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В. Шарова // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. - № 12.
 20. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект) / С. В. Шарова // Журнал «Економіка та держава» - наукове фахове видання України з питань економіки . - 2015 . - № 7. - С. 63-66.
 21. Шарова С. В. Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015. - № 11.
 22. Шарова С. В. Фінансові аспекти ринку цінних паперів: проблеми та перспективи розвитку / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015 - № 5. - С. 84-87.
 23. Шарова С. В. Економіко-статистичний аналіз ефективності господарської діяльності регіону на початку економічної кризи / С. В. Шарова //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", ДДАЕУ. - Дніпропетровськ. - 2015. - № 4.
 24. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В,Шарова, Д. О. Рудьковський // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" № 12, 2015.
 25. Шарова С. В. Фінансово-правові аспекти впливу розвитку ринку нерухомості на національну економіку / С. В. Шарова // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія / за ред.. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко ; М-во освіти і науки України, Запор.нац.техн.ун-т, Нац.гірн.ун-т.-Д.: НГУ, 2015 - C. 359-372.
 26. Шестопалова О.В. Конкурентоспроможність вітчизняних комерційних банків шляхи її досягнення / О.В.Шестопалова //монографія «Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів» – 2015. – С. 196-208

Нефахове видання:

2015 рік
 1. Андросова О. Ф. Аналіз ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві та шляхи її вдосконалення / О. Ф. Андросова // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп .-Запоріжжя :Запорізький національний університет, - 2015.- С. 103-135.
 2. Андрющенко І. Є. Сутність «життєздатності підприємств» як економічної категорії / І. Є. Андрющенко // Materialy XI mezinarodni vedecko- prakticka onference «Veda a vznik – 2015» - Dil 3.Ekonomicke vedy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 26-28.
 3. Фатюха, Н. Г. Доходи місцевих бюджетів України та їх формування [Текст] / Н. Г.Фатюха // Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 трав. 2015 р., м. Запоріжжя / ред.кол. Ж. К. Нестеренко [та ін.] ; М – во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015.- С. 96 – 99.
 4. Фатюха, Н. Г. Сутність тіньового сектору економіки України [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Modern European science : XI іnternat. scient. and pract. conf., 30 june – 7 july 2015 r. : theses of lect. Volume 3.- on Economic science. Governance. Political science. Science and education LTD, 2015. - Р.51 – 53.
 5. Фатюха, Н. Г. Аналіз ВВП України за 2010-2014рр. [Текст]/ Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Материали за 11-а междун. наук.-практ. конф. «Achievement of high school», 17-25 novem. 2015р. Том 4. Икономики, Болгарія, 2015. – С.93-95.
 6. Чередниченко, Наталія Олександрівна. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів [Колективна монографія / за ред. д.е.н., доц. М.С. Пашкевич, к.е.н., проф. Ж. К. Нестеренко] – Дніпропетровськ: ЗНТУ, НГУ, 2015. – 455 с. С.186-196.
 7. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В. Шарова // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. - № 12.
 8. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект) / С. В. Шарова // Журнал «Економіка та держава» - наукове фахове видання України з питань економіки . - 2015 . - № 7. - С. 63-66.
 9. Шарова С. В. Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015. - № 11.
 10. Шарова С. В. Фінансові аспекти ринку цінних паперів: проблеми та перспективи розвитку / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015 - № 5. - С. 84-87.
 11. Шарова С. В. Економіко-статистичний аналіз ефективності господарської діяльності регіону на початку економічної кризи / С. В. Шарова //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", ДДАЕУ. - Дніпропетровськ. - 2015. - № 4.
 12. Олійник Т.О. Механізм комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування / Т.О. Олійник // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4(29). – С. 232–239.
 13. Бабенко-Левада В.Г. Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності /В.Г. Бабенко-Левада// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com..ua
 14. Шестопалова О.В. Конкурентоспроможність вітчизняних комерційних банків шляхи її досягнення / О.В.Шестопалова //монографія «Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів» – 2015. – С. 196-208
 15. Шарова С. В. Вплив бюджетного дефіциту на формування бюджету та фінансову безпеку держави / С. В. Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 275-276
 16. Шарова С. В. Грошово-кредитний ринок України: кризові явища та шляхи їх подолання / С. В. Шарова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 214-215.

Фахове видання:

2014 рік
 1. Андросова О.Ф., Олійник О.І. Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності [Текст] / О. Ф. Андросова, О.І. Олійник // Вісник Запорізького національного університету. / Зб. Наукових праць / Гол. Ред. – А. В. Череп 2014 р. - №4 (24) с. 126-135.
 2. Андросова О. Ф. Управління ліквідністю банківської системи / О. Ф. Андросова, О. І. Мамонова // Теоретико-методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб’єктів господарювання і суспільства: монографія / за заг. ред. О. Г. Череп. -Запоріжжя : Запорізький національний університет,- 2014. - С. 103-124.
 3. Андросова О. Ф. Тенденції розвитку інноваційної діяльності на підприємствах промисловості / О. Ф. Андросова, І. В. Сажинська //Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання,регіонів та держави: монографія / за ред.. О. Г. Черепа. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2014. - С. 9-24.
 4. Андросова О. Ф. Аналіз перспектив і фінансових аспектів безготівкових платежів / О. Ф. Андросова, А. Ю. Ярковой // Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи:[колективна монографія / за ред.. Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко, ЗНТУ. -Запоріжжя : Акцент- Інвест-трейд– 2014 р. С. 126-155.
 5. Андросова О. Ф. Ефективність управління активами і пасивами на підприємстві і енергетичного машинобудування / О. Ф. Андросова // Стратегічні напрямки забезпечення сталого розвитку економіки : [монографія за ред. О. Г. Череп]. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. - С. 142-166.
 6. Андрющенко І.Є. Вплив інновацій та інвестицій на стратегічний розвиток промислового підприємства /Андрющенко І.Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 288-294.
 7. Андрющенко І.Є. Управління витратами за видами діяльності підприємства / Андрющенко І.Є. // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua
 8. Бабенко-Левада В.Г. , Скирко М.А. Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг [Електронне видання] /В.Г.Бабенко-Левада, М.А.Скирко// Ефективна економіка. – 2014. - No. 5. –http://www.economy.nayka.com..ua
 9. Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Дослідження факторів формування інноваційного процесу / С. С.Гараба, Ж. К.Нестеренко // Колективна монографія «Тенденції змін фінансово - кредитних відносин під впливом світової кризи». – 2014. - С. 5-40.
 10. Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Максимізація чистого прибутку в інноваційних перетвореннях на підприємстві машинобудування / С. С.Гараба, Ж. К.Нестеренко // «Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення». – 2014. - С.107-114.
 11. Гараба С. С., Нестеренко Ж. К. Моделювання управління інноваційним розвитком продукту за наявності виробничої програми / С.С. Гараба, Ж. К. Нестеренко // Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн. – 2014. - C. 92-101.
 12. Олійник Т. О. Основні напрямки підвищення ефективності управління активами / Т. О. Олійник, О. В. Мірошніченко // Інвестиці: практика та досвід. - 2014. - № 21. - С. 73-77.
 13. Олійник Т. О. Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану / Т. О. Олійник, Т. В. Шеремет // Інвестиції: практика та досвід № 23, 2014. – С. 168-173.
 14. Пахомова І.Г., Сирия Н.Т. Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України / І.Г.Пахомова, Н.Т.Сирия // Ефективна економіка: електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014р. - №6. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua..
 15. Пахомова І. Г., Фатєєва Л. А. Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив фондового ринку України / І. Г. Пахомова, Л. А. Фатєєва // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 7. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua
 16. Пахомова І. Г., Лежніна О. А. Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі / І. Г. Пахомова, О. А. Лежніна // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 5. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.u
 17. Фатюха Н.Г. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України [Текст] / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // Сталий розвиток економіки : між народ. наук. – вироб. журнал, 2014. - № 3.- С. 54 - 59
 18. Фатюха, Н. Г. Сучасний стан тіньової економіки у ВВП України [Текст] / Н. Г. Фатюха, К. В. Шумакова // Економічний простір : зб. наук. пр. ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2014. - № 82. - С. 125 – 135
 19. Фатюха Н.Г. Аналіз наукової та науково – технічної діяльності підприємств Запорізької області за 2012-2013рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, В. О. Шевченко // Ефективна економіка. 2014. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka..com..ua///?op=1&z=3455
 20. Сучасний стан наукової та науково-технічної діяльності Запорізької області та її значення для економіки країни / Н. Г. Фатюха, В. О. Шевченко : [колективна монографія / за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд,- 2014. – С. 50-70.
 21. Фатюха Н. Г. . Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: стан і перспективи сталого розвитку / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // [колективна монографія за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест–Трейд, - 2014.
 22. Шарова С. В. Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону: монографія / С. В.Шарова, П. В. Гудзь / ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 246 c. : іл., табл.
 23. Шарова С. В. Методичні засади формування комплексної системи оподаткування нерухомості / С. В.Шарова // Тенденції змін фінансово- кредитних відносин під впливом світової кризи : колективна монографія / за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М.Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест- Трейд, 2014.- 432 с.
 24. Шестопалова О.В. Шляхи удосконалення планування оборотних коштів підприємств та ефективності їх використання / О.В.Шестопалова // колективна монографія «Тенденції змін фінансово- кредитних відносин під впливом світової кризи» – 2014. – С. 399-415

Нефахове видання:

2014 рік
 1. Фатюха, Н. Г. Використання світового досвіду у формуванні доходів місцевих бюджетів [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Conduct of modern science : X іnternat. scien. and prakt. conf., 30 novem. – 7 decem. 2014. r. : theses of lect. Volume 6. Economic science and education LTD - P. 94 – 97.
 2. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Запорізькій області / С. В. Шарова // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково- практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 337-341.

Фахове видання:

2013 рік
 1. Андросова О. Ф. Особливості формування та управління оборотними ресурсами підприємства / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова // Соціально–економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин [Колективна монографія/за ред. О. Г. Череп]. - Запоріжжя : Запорізький національний університет. - С. 7-18.
 2. Андросова О. Ф. Аспекти економіко-математичного поточного й перспективного фінансового планування / О. Ф. Андросова // Креативне управління фінансами: теорія і практика [монографія за ред.О. Г. Черепа ] /- Запоріжжя : Запорізький національний університет.- 2013. - С. 34-52.
 3. Андросова О.Ф., Седченко С.Ю. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку [Текст] / О.Ф. Андросова, С.Ю. Седченко // Вісник Запорізького національного університету. / Зб. Наукових праць / Гол. Ред. – А. В. Череп 2013 р. - №2 (18) с. 185-191
 4. Андросова О.Ф. Динаміка ринку платіжних карток та його розвиток на сучасному етапі в Україні / О. Ф. Андросова, Ю.В. Лапа // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А. В. Череп -№1(17), 2013.-С.161-167
 5. Андросова О.Ф. Роль іноземного капіталу у банківському секторі України / О. Ф. Андросова, Ю. О. Ганнич, Я. Ю. Дем’яненко // Вісник Хмельницького національного університету / 2013, № 1.-С.162-165
 6. Андросова О.Ф. Проблеми прогнозування фінансових звітів на промислових підприємствах України/ О. Ф. Андросова, К.Г. Черномаз // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А. В. Череп. -№4(20), 2013.-С.5-11
 7. Андросова О.Ф. Вексель як безготівкова форма розрахунку / О. Ф. Андросова, К.О.Гриценко, І.В. Ковтуненко // Сталий розвиток економіки – 2013. - № 2 (19).- С. 147-151
 8. Андросова О.Ф. Стандартизація аудиторської діяльності в країнах ЄС та Україні / О.Ф.Андросова, Ю.В.Аркатова// Сталий розвиток економіки – 2013. - № 3 (20).- С. 256-259
 9. Гараба С. С., Прушковский В. Г. Модели процесса управления свойствами инновационного продукта / С.С. Гараба, В. Г. Прушковский // Journal L’Association «SEPIKE». – 2013. - С. 87-90.
 10. Гараба С.С, Багрова І.В. Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств машинобудування України / С. С. Гараба, І. В. Багрова // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища : монографія / гол. ред. – В. Я. Швець. - 2013 р. – С. 29-47.
 11. Гараба С. С., Багрова И..В. Модели процесса управления свойствами инновационного продукта / С. С. Гараба, И. В. Багрова // Journal L’Association 1901 «SEPIKE». – 2013. - С.151-154.
 12. Набатова Ю. О. Теоретико-методичні засади ресурсозбереження підприємств машинобудування / Ю. О. Набатова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8.(147) - С. 135-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_8_35.
 13. Набатова Ю. О. Класифікація видів ресурсозбереження на підприємствах машинобудування / Ю. О. Набатова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10.(149) - С. 153-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_8_35.
 14. Набатова Ю.О. Критерії оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах машиинобудування / Ю. О. Набатова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - Вип. 1(3). - С. 357-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1%283%29__79
 15. Олійник Т. О. Формування первісної вартості виробничих запасів / Т. О. Олійник, Р. М. Музичук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково – виробничий журнал. – Вип. 3/2013(120). – С. 59-66
 16. Пахомова І. Г., Жадан М. І. Удосконалення монетарних важелів стимулювання інвестиційних процесів в Україні / І. Г. Пахомова, М. І. Жадан // Сталий розвиток економіки. – 2013. - Вип. 2(19). - С. 56-60.
 17. Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства / Н. Г. Фатюха, О. Є. Карлюга// Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2013. – № 4. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 18. Шестопалова О.В. Економічно-кризові ситуації на підприємстві та механізми їх подолання / О.В.Шестопалова // Сталий розвиток економіки – 2013. – №18. – С. 119–122.
 19. Шестопалова О.В. Особливості формування та управління оборотними ресурсами підприємства / О.В.Шестопалова, О.Ф. Андросова // колективна монографія «Соціально – економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин»– 2013. – С. 7-18.

Нефахове видання:

 1. Шарова С. В. Ринок нерухомого майна як економічна категорія та об’єкт статистичного дослідження / С.В.Шарова, Фінансово-кредитні відносини в Укураїні: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., м.Запоріжжя 22-23 лютого 2013 р./редкол.: Ж. К. Нестеренко (відпов. ред.) та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - C. 68-76
 2. Шарова С. В. Перспективи переходу України до плаваючого валютного курсу / С. В. Шарова, Хорунжий О. І С.//Фінансово-кредитні відносини в Укураїні: стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. м. Запоріжжя 22-23 лютого 2013 р./ редкол.: Ж. К. Нестеренко (відпов.ред.)та ін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - C. 77-83.
Фахове видання:
2012 рік
 1. Андросова О. Ф. Бізнес-планування на промислових підприємствах / О. Ф. Андросова // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання , регіонів і держави та шляхи їх вирішення : [монографія / за ред. О. Г. Черепа].-Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2012. - C. 116-148.
 2. Андросова О.Ф. Основні елементи обліку та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства / О.Ф. Андросова, І.В. Христофорова // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. – А.В. Череп 2012р. - №1(13).
 3. Андросова О.Ф. Аналіз собівартості продукції металургійних підприємств Запоріжжя / О. Ф. Андросова, А.В. Смирнова, О.О. Смирнов // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред.А. В. Череп, 2012р. -№4(16).
 4. Андросова О.Ф. Особливості та етапи впровадження інноваційного продукту в комерційному банку / О. Ф. Андросова, Т.В. Яковлева // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А.В. Череп, 2012р. - №3(15).
 5. Прогнозування доходної частини місцевих бюджетів Запорізької області. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха // Ефективнаекономіка : зб. наук. праць, 2012. – № 12. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 6. Чередниченко, Н.О. Сучасні напрями оцінки та обліку людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5. – С. 218-221.

Нефахове видання:

 1. Чередниченко Н. О. Формування облікової політики, її загальна мета Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХI века» Болгарія, Софія 17-25 жовтня 2012. – т. 5 «Руснаука», Економіка. - С. 3-5.
 2. Чередниченко Н. О. Організація обліку : нематеріальні активи. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу - 2012». - Болгарія, Софія 17-25 вересня.- 2012. - т. 2, «Руснаука», Економіка. С. 73-76.
 3. Фатюха, Н. Г. Аналіз виконання бюджету Запорізької області за доходами та видатками за 2010-2011рр. [Текст]/ Н. Г. Фатюха // Perspektywiczne opracowania sa nauka і technikami : YIII miedzynar. nauk.-prakt. konf., 7-15 listop. 2012 r. : theses of lect. Volume 5. Ekonomiezne nauka i studia, 2012. – P. 71 – 74.

Фахове видання:

2011 рік
 1. Олійник Т. О. Проблеми організації обліку виробничих запасів на складах підприємств / Т. О. Олійник, Н. В. Резніченко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». - 2011. - № 3(6). - С. 204-207.
 2. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Шляхи підвищення частки заробітної плати в собівартості продукції / І. Г. Пахомова, О. Л. Недощак // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2011. - № 5. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua.
 3. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах / І. Г. Пахомова, К. В. Лобанова // Ефективна економіка. – 2011. - № 4.
 4. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Автоматизація обліку використання коштів на оплату праці / І. Г. Пахомова, О. Л. Недощак // Вісник Хмельницького Національного Університету. – 2011. - № 3. - Т. 3. - С. 94-98.
 5. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Концептуальні засади реформування оплати праці в бюджетних установах України / І. Г. Пахомова, К. В. Жадан // Вісник Хмельницького Національного Університету. – 2011. - № 3. - Т. 3. - С. 73-76.
 6. Андросова О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудиту / О.Ф. Андросова, К.А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 3, T.3.-С.250-255
 7. Андросова О.Ф. Особливості класифікації груп основних засобів та методи нарахування амортизації згідно з новим Податковим Кодексом України / О. Ф. Андросова, К.А.Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 5, T.2.-С.102-106
 8. Авіаційний транспорт як об’єкт статистичного дослідження [Текст] / Н. Г. Фатюха // Прикладна статистика : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 8 / Держ. акад.. статистики, обліку та аудиту / [ ред. кол. : І. І. Пилипенко (голов. ред..) та ін.]. – К. : ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2011. - С. 95 – 104.
 9. Шарова С. В., Гудзь П. В. Ціновий фактор розподілу регіонального ринку житла / Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» Хмельницького університету економіки і підприємництва: ПВНЗ «УЕП», 2011. - № 4. - С. 104-109.

Нефахове видання:

 1. Шарова С. В Аналіз регіону як соціально-економічної системи / С. В.Шарова // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XIX Міжнар.наук.конф.студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 21-22квітня 2011р.: у 3т. / Класичний приватний університет - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. - Т. 1. – C. 23-24.
Фахове видання:
2010 рік
 1. Пахомова І. Г., Арап Г. В. Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці / І. Г. Пахомова, Г .В. Арап // Вісник Дніпропетровьского університету. Cерія «Економіка». - Вип. 4(2). - 2010. - С. 149-155.
 2. Пахомова І. Г., Загорська О. О. Особливості бухгалтерського та податкового обліку збору на обовязкове державне пенсійне страхування при придбанні нерухомого майна / І. Г. Пахомова, О. О. Загорська // Економічний простір : збірник наукових праць. - ? Дніпропетровськ : ПДАБА. - 2010.? - Вип. 36. - С.150-155.
 3. Андросова О. Ф. Проблеми дохідності комерційних банків України / О. Ф. Андросова, А. І. Дядченко // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2010 р. - № 44 /2. - C. 152-158.
 4. Андросова О. Ф. Проблеми фінансового лізингу в комерційних банках України / О. Ф. Андросова, О. А. Каменщик // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2010 р. - № 44 /2. - C.159-164.
 5. Фатюха, Н. Г. Автомобільний транспорт як об’єкт статистичного дослідження [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал., 2010. - № 1 (48). -С. 53 - 58.
 6. Фатюха, Н. Г. Використання системного підходу під час статистичних досліджень ринку транспортних послуг [Текст] / Н. Г. Фатюха // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту, 2010. - № 2 (27) - С. 26 - 29
 7. Шарова С. В. Маркетингові дослідження регіонального управління нерухомістю / С. В. Шарова / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». - 2010. - № 8. - С. 209-215.
 8. Олійник Т.О. Фінансова криза і ціновий шок, як негативна дія на вітчизняну економіку. / Т.О. Олійник // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, ДНУ, Випуск  260   том 3, 2010 лютий
 9. Шарова С. В. Комерційна нерухомість: проблеми і перспективи розвитку / С. В. Шарова. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2010 р.

Нефахове видання:

 1. Шестопалова О.В. Антикризове управління трудовими ресурсами на підприємстві / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова // Тиждень науки – 2010. – Т. 2. - С. 159-160.
Фахове видання:
2009 рік
 1. Андросова О. Ф. Проблеми обліку та аудиту кредитних операцій комерційних банків України / О. Ф. Андросова, І. В. Михайлова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2009 р. – Вип. 256. - C. 539-545.
 2. Андросова О. Ф. Облік і аналіз собівартості продукції на промисловому підприємстві / О. Ф. Андросова, Г. В. Бойченко // Економічний простір. - 2009 – № 25 - С. 269-274.
 3. Андросова О. Ф. Облік і аналіз кредитних операцій / О. Ф. Андросова, Г. В. Нестеренко // Економічний простір. - 2009. – № 23/2 - С. 172-178.
 4. Олійник Т.О. Проблеми обліку імпортних та експортних операцій. / Т.О. Олійник  , О.С. Дмитрюк //. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. - Дн-ськ : ДНУ, 2009. - Вип. 246. В 5т.- С. 976-984.
 5. Олійник Т.О. Експорт згідно договору комісії/ Т.О. Олійник, О.С. Дмитрюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. : в 3 т.– Дн-ськ: ДНУ, 2009.- Вип. 249 – С.641-647
 6. Олійник Т.О. Активні операції банківських установ на фінансовому ринку України. / Т.О. Олійник // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, ДНУ, Випуск  257 том 6, 2009- с.1502-1511
 7. Олійник Т.О. Особливості процедури обліку статутного капіталу підприємств – господарських товариств акціонерного типу / Т.О. Олійник, О.М.Глушко // Економічний простір №31,м. Дніпропетровськ 2009р., стор.253-265
 8. Фатюха, Н. Г. Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал., 2009. - № 1 (44) -С. 81 - 86
 9. Фатюха, Н. Г. Статистичний аналіз транспортного комплексу Запорізької області [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал, 2009. - № 3 (46). -С. 99 - 107.
 10. Фатюха, Н. Г. Система показників ринку транспортних послуг [Текст] / Н. Г. Фатюха // Економічний простір: зб. наук. пр. / ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2009. - № 32. - С. 140 – 150.
 11. Шарова С. В. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку будівельного комплексу регіону / С. В. Шарова / Економічний простір: Науковий журнал. Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. - № 23/1. - С. 223-229.

Нефахове видання:

2008 рік 
 1. Андросова О. Ф. Зростання рівня капіталізації банківської системи як перспектива її надійності / О. Ф. Андросова // Економічний простір. - 2008. – Вип. 15. - C. 144-149.
 2. Андросова О. Ф. Побудова сучасної моделі промислового комплексу України / О. Ф. Андросова.// Економічний простір. - 2008 – № 16 - С. 5-11.
 3. Фатюха, Н. Г. Статистика інфраструктури автомобільного транспорту [Текст] / Н. Г. Фатюха // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки: наук. журнал / ЖДТУ. – Житомир, 2008. - № 2 (44). - С. 140 – 150.
 4. Шестопалова О.В. Амортизація як джерело фінансових ресурсів на підприємствах / О.В.Шестопалова //Економіка: проблеми теорії та практики – 2008. –Вип.239 Т.IV – С. 879-884
2007 рік 
 1. Андросова О. Ф. Інтернет-технології комерційних банків та їх використання при наданні послуг / О. Ф. Андросова // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2007 р. – Вип. № 6.- С. 54-60.
Фахове видання:
2005 рік 
 1. Андросова О. Ф. Причини створення технополісів, їх економічна природа / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2005 р. – Вип. 200. - C. 211-216.
 2. Шестопалова О.В. Історичний аспект формування фінансових ресурсів на підприємствах / О.В.Шестопалова //Економіка: проблеми теорії та практики – 2005. –Вип.2000 Т.II – С. 608-614
Нефахове видання:
 1. Шестопалова О.В. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємств / О.В.Шестопалова // Збірник тез доповідей другой міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених « Економічний і соціальний розвиток України в 21ст.:національна ідентичність та тенденції глобалізації»–Ч2- 2005. – С. 210-212
2003 рік 
 1. Андросова О. Ф. Стратегічні й тактичні інновації - в розвиток світової авіаційної промисловості / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2003 р. – Випуск 174. - C. 520-524.
 2. Андросова О. Ф. Проблеми ефективності інновацій у виробництві / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2009 р. – Вип. 177. - C. 436-441.
2002 рік 
 1. Андросова О. Ф. Ринок інтелектуальної продукції та його особливості в авіодвигунобудуванні. Оцінка ефективності промислових інновацій / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2002 р. – Вип. 165. - C. 8-12.