Ви є тут

Головна
 1. Зайцева, Т.А. Компьютерное моделирование пространственных контактных задач [Текст] / Т.А. Зайцева, А.Д. Фридман, Г.А. Шишканова // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем: XVI міжнар. наук.- практ. конф., 21-23 листопада 2018 р.: тези доп. – Днепр : ДНУ, 2018. – C. 79-80.
 2. Нечипоренко, Н.О. Про відновлення функції, що має задане число екстремумів [Текст] / Н.О. Нечипоренко // Aktualni vymozenosti vedy-2018: XIV mezinarodna vedecko-prakticka konference, July 3-12, 2018: conference materials. – Praha, Czech: Publishing House “Education and science”, 2018. – V.9. – P. 68.
 3. Мастиновський, Ю.В. Розповсюдження хвиль у шаруватих в’язко-пружних конструкціях [Електронний ресурс] / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947.
 4. Нечипоренко, Н.О. Про один алгоритм побудови кривої зносу [Електронний ресурс] / Н.О. Нечипоренко, О.В. Коротунова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947-949.
 5. Анпілогов, Д.І.  Аналіз розмірностей в рівняннях Мусхелішвілі [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 950-952.
 6. Левицька, Т.І. Модифікований матричний метод реалізації нечітких арифметичних операцій до економічних моделей [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 953-954.
 7. Шишканова, Г. А.  Керування ризиками у технічному аналізі ВНЗ [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 949-950.
 8. Тронькіна, О.Е. Інтелектуальні технології розпізнавання користувача у смартфонах [Електронний ресурс] / О.Е.Тронькіна, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 955.
 9. Зуб, А.Н. Біткоін. Особливості та принципи роботи [Електронний ресурс] / А.Н.Зуб, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 956.
 10. Романенко, А.А. Види і моделі електронної комерції  [Електронний ресурс] / А.А.Романенко, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 957.
 11. Кучеренко, М.А. Використання статистичних методів у інтернет-маркетингу [Електронний ресурс] / М.А.Кучеренко, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 958.
 12. Чуб, Т.А. Економіко-математичні моделі у маркетингу малого бізнесу [Електронний ресурс] / Т.А.Чуб, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 959.
 13. Лиходід, А.А. Застосування програм-ботів у сучасному житті  [Електронний ресурс] / А.А.Лиходід, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 960.
 14. Татаринова, О.Р. Застосування циклоїди у сучасних технологіях [Електронний ресурс] / О.Р.Татаринова, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 961.
 15. Мельник, К.А. Математичні методи у мережевому маркетингу [Електронний ресурс] / К.А.Мельник, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 962.
 16. Грекало, Н.А. Моделювання поведінки учасників біржі [Електронний ресурс] / Н.А.Грекало, А.А.Вороніна, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 963.
 17. Діденко, А.Є. Можливості і застосування нейронних мереж [Електронний ресурс] / А.Є.Діденко, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 964.
 18. Кострикін, М.М. Хмарні технології [Електронний ресурс] / М.М.Кострикін, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 965.
 19. Мошинець, Д.Д. Цифрові окуляри для людей з вадами зору [Електронний ресурс] / Д.Д.Мошинець, О.Л. Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 966.