Ви є тут

Головна

Тези доповідей за 2017 рік

Тези доповідей за 2016 рік

Тези доповідей за 2015 рік

Тези доповідей за 2014 рік

Тези доповідей за 2013 рік

Тези доповідей за 2012 рік

 1. Korotunova, O.V. Algorithm of the numerical solution of dynamic problems of the theory of elasticity by the method of spatial characteristics [Текст]  / O.V. Korotunova, N.O. Nechiporenko  // Материали за XV международна научна практична конференция БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019, 15-22 февруари, 2019. – София, "Бял ГРАД-БГ ОДД", 2019. – V.7. – P. 91-93.
 2. Зайцева, Т.А. Компьютерное моделирование пространственных контактных задач [Текст] / Т.А. Зайцева, А.Д. Фридман, Г.А. Шишканова // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем: XVI міжнар. наук.- практ. конф., 21-23 листопада 2018 р.: тези доп. – Днепр : ДНУ, 2018. – C. 79-80.
 3. Нечипоренко, Н.О. Про відновлення функції, що має задане число екстремумів [Текст] / Н.О. Нечипоренко // Aktualni vymozenosti vedy-2018: XIV mezinarodna vedecko-prakticka konference, July 3-12, 2018: conference materials. – Praha, Czech: Publishing House “Education and science”, 2018. – V.9. – P. 68.
 4. Мастиновський, Ю.В. Розповсюдження хвиль у шаруватих в’язко-пружних конструкціях [Електронний ресурс] / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947.
 5. Нечипоренко, Н.О. Про один алгоритм побудови кривої зносу [Електронний ресурс] / Н.О. Нечипоренко, О.В. Коротунова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947-949.
 6. Анпілогов, Д.І.  Аналіз розмірностей в рівняннях Мусхелішвілі [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 950-952.
 7. Левицька, Т.І. Модифікований матричний метод реалізації нечітких арифметичних операцій до економічних моделей [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 953-954.
 8. Шишканова, Г. А.  Керування ризиками у технічному аналізі ВНЗ [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 949-950.
 9. Тронькіна, О.Е. Інтелектуальні технології розпізнавання користувача у смартфонах [Електронний ресурс] / О.Е.Тронькіна, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 955.
 10. Зуб, А.Н. Біткоін. Особливості та принципи роботи [Електронний ресурс] / А.Н.Зуб, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 956.
 11. Романенко, А.А. Види і моделі електронної комерції  [Електронний ресурс] / А.А.Романенко, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 957.
 12. Кучеренко, М.А. Використання статистичних методів у інтернет-маркетингу [Електронний ресурс] / М.А.Кучеренко, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 958.
 13. Чуб, Т.А. Економіко-математичні моделі у маркетингу малого бізнесу [Електронний ресурс] / Т.А.Чуб, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 959.
 14. Лиходід, А.А. Застосування програм-ботів у сучасному житті  [Електронний ресурс] / А.А.Лиходід, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 960.
 15. Татаринова, О.Р. Застосування циклоїди у сучасних технологіях [Електронний ресурс] / О.Р.Татаринова, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 961.
 16. Мельник, К.А. Математичні методи у мережевому маркетингу [Електронний ресурс] / К.А.Мельник, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 962.
 17. Грекало, Н.А. Моделювання поведінки учасників біржі [Електронний ресурс] / Н.А.Грекало, А.А.Вороніна, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 963.
 18. Діденко, А.Є. Можливості і застосування нейронних мереж [Електронний ресурс] / А.Є.Діденко, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 964.
 19. Кострикін, М.М. Хмарні технології [Електронний ресурс] / М.М.Кострикін, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 965.
 20. Мошинець, Д.Д. Цифрові окуляри для людей з вадами зору [Електронний ресурс] / Д.Д.Мошинець, О.Л. Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 966.