Ви є тут

Головна

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання:

6 42000

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 9900 10400 10700 11000 42000
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 9900 10400 10700 11000 42000
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 9900 10400 10700 11000 42000
4 075 Маркетинг Маркетинг 9900 10400 10700 11000 42000
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 9900 10400 10700 11000 42000
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 9900 10400 10700 11000 42000
7 281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 9900 10400 10700 11000 42000

1.2. Заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 6380 6930 7590 7900 28800
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 6380 6930 7590 7900 28800
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 6380 6930 7590 7900 28800
4 075 Маркетинг Маркетинг 6380 6930 7590 7900 28800
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 6380 6930 7590 7900 28800
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 6380 6930 7590 7900 28800
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 6380 6930 7590 7900 28800

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів, денної і заочної форми за семестр у грн.

Денна і заочна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Освітня програма Денна форма Заочна форма
1 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 6400 4450
2 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 6400 4450
3 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 6400 4450
4 075 Маркетинг Маркетинг 6400 4450
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 6400 4450
6 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 6400 4450
7 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 6400 4450