Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Ткаченко Алла Михайлівна доктор екон.наук, професор завідувач кафедри
Бобровникова Раїса Григорівна канд.екон.наук,доцент доцент
Круглікова Валентина Володимирівна канд.екон.наук,доцент доцент
Богдан Юрій Миколайович канд.екон.наук, доцент доцент
Остапенко Василь Васильович канд.техн.наук, доцент доцент
Шитікова Лариса Віталіївна канд.екон.наук,доцент доцент
Борисенко Олена Євгенівна канд.екон.наук,доцент доцент
Лівошко Тетяна Володимирівна   доцент
Сердюк Євгенія Михайлівна   старший викладач
Онуфрієнко Наталія Леонідівна   старший викладач
Бобко Наталія Анатоліївна    старший викладач
Некрасова Ольга Олегівна    лаборант