Ви є тут

Головна

Прізвище: Бровко

Ім'я: Борис

По батькові: Аркадійович

Посада: доцент кафедри українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

Запорізький державний педагогічний інститут, рік закінчення – 1983, спеціальність за дипломом – 0303 «історія», кваліфікація за дипломом – «вчитель історії та суспільствознавства».

Дисертації:

Кандидатська дисертація: Спеціальність «Історія України», шифр - 07.00.01

«Я.П. Новицький в громадському і науковому житті Катеринославської губернії», рік захисту – 1997, Запорізький державний університет.

Наукові інтереси:

Дослідження родоводу, життя і творчості Я.П. Новицького.

Дисципліни, які викладає:

Історія України

Історія української культури

Основні наукові роботи (публікації)

1. Турченко Ф.Г., Бровко Б.А. Я.П.Новицький – людина і краєзнавець // Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки).- К.: “Рідний край”, 1991.- С.56-59.

2. Бровко Б.А. Яків Новицький – людина та науковий діяч // Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ.- Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1996.- Вип.2.-С.156-160.

3. Бровко А.С., Бровко Б.А. Я.П.Новицкий как этимолог топонимов Нижнего Приднепровья // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 1999.- №1.- С.20-30.

4. Бровко Б. Г.І.Новицький та його етнографічна праця “Краткое описание о народе остяцком” / Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів.- Т.6.- К., 2001.- С.296-305.

5. Бровко Б. Внесок Я.П.Новицького у розвиток спеціальних історичних знань / Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів.- Т.7.- К., 2001.- С.338-348.

6. Бровко Б.А. Войнаровский Андрій / Українське козацтво. Мала енциклопедія.- Київ: “Генеза”; Запоріжжя: “Прем’єр”, 2002.- С. 83.

7. Бровко Б.А. “Запорожець за Дунеєм” / Українське козацтво. Мала енциклопедія.- Київ: “Генеза”; Запоріжжя: “Прем’єр”, 2002.- С. 160-161.

8. Бровко Б.А. Новицький Яків Павлович / Українське козацтво. Мала енциклопедія.- Київ: “Генеза”; Запоріжжя: “Прем’єр”, 2002.- С. 350.

9. Бровко Б., Кириченко В. Зв’язки Я.П.Новицького з відомими діячами науки і культури / Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск XIV.- Запоріжжя:”Просвіта”, 2002.- С. 41-45.

10. Бровко Б. Педагогічні погляди і громадська діяльність Я.П.Новицького // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск XV.- Запоріжжя:”Просвіта”, 2002.- С. 185-190.

11. Бровко Б., Бровко О. Дослідження Я.П.Новицьким острова Хортиці / Мій рідний край Запоріжжя. Матеріали відкритої обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді (м. Запоріжжя, 17-19 листопада 2005 р.).- Запоріжжя: Полиграф, 2006.- С.73-77.

12. Бровко Б.А. Звичаєві й моральні норми українського населення Запорозького краю за фольклорно-етнографічними працями (історичної тематики) Я.П.Новицького. / Культурно-історичні особливості Запорізького регіону як фактор формування світоглядних і професійних орієнтацій майбутніх правоохоронців.- Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут ДДУВС, 2007.- С. 68-80.

13. Бойко А., Бровко А., Бровко Б., Іваннікова Л. Яків Новицький – видатний дослідник і громадський діяч Запорізького краю / Яків Новицький. Твори.- Запоріжжя: АА Тандем, 2007.- С.10-47.

14. Бровко Б.А. Методичний посібник з професійної етики для співробітників ОВС в Запорізькій області. – Запоріжжя, 2009. – 51 с.

Участь у конференціях

1. Регіональна наукова конференція “Культура Придніпровського регіону в контексті загальноукраїнської культури”. – Дніпропетровськ, 1991.

2. Областная историко-краеведческая конференции 16 апреля 1991 г. – Запорожье, 1991.

3. Юбилейный круглый стол. К 190-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля.- Луганск, 1991.

4. Всеукраїнська ювілейна конференція, присвячена 145-річчю з дня народження Я.П.Новицького.- Запоріжжя, 1992.

5. VIII Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство і культура” (Наукові доповіді та повідомлення). - Київ-Харків, 1997.

6. 7. Всеукраїнська наукова конференція “Чортолицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району”.- Нікополь-Запоріжжя-Херсон, 2002.

7. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників органів внутрішніх справ та забезпечення прав і свобод людини». - Запоріжжя, 2003.

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Влада і суспільство: проблеми взаємодії». - Запоріжжя, 2005.

9. Всеукраїнська науково-практична конференція. 25 травня 2007 р.- Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2007.- С.125-127.

10. X Міжнародна науково-практична конференція “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, Запоріжжя, ЗНТУ, 10-11 жовтня 2013 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2013.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником).

Контакти: адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, аудиторія (кабінет): 270

тел.: 769-83-75

e-mail:

Наукові праці Бровка Бориса Аркадійовича

1. Турченко Ф.Г., Бровко Б.А. Я.П.Новицький – людина і краєзнавець // Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки).- К.: “Рідний край”, 1991.- С.56-59.

2. Бровко А.С., Бровко Б.А. Из малоизвестных биографических страниц Я.П.Новицкого // Етнографічні дослідження Південної України. Збірник наукових праць Всеукраїнської ювілейної конференції, присвяченій 145-річчю з дня народження Я.П.Новицького.- Запоріжжя, 1992.- С.3-4.

3. Бровко Б.А. Яків Новицький – людина та науковий діяч // Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ.- Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1996.- Вип.2.-С.156-160.

4. Бровко Б.А., Злобина Л.Г., Князьков Ю.П., Кокошинский О.М. Так сколько же лет городу Александровску? // Из прошлого Запорожья.- Вып.3.- Запорожье, 1996.- С.29-36.

5. Бровко А.С., Бровко Б.А. Яків Новицький та його імениті предки.- Запорозька спадщина.- Вип.3.- Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997.- 60 с.

6. Бровко А.С., Бровко Б.А. Я.П.Новицкий как этимолог топонимов Нижнего Приднепровья // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 1999.- №1.- С.20-30.

7. Бровко Б.А. Фальц-Фейн В. “Аскания-Нова”.- К.:Аграрная наука, 1997.- 347 с. // Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ.- Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1999.- Вип.4(5).- С.266-270.

8. Карагодін А.І., Бровко Б.А. Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін / Ювілейна книга. Історичний факультет Запорізького державного університету.- Запоріжжя: “Просвіта”, 2001.- С.26-30.

9. Бровко Б. Г.І.Новицький та його етнографічна праця “Краткое описание о народе остяцком” / Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів.- Т.6.- К., 2001.- С.296-305.

10. Бровко Б. Внесок Я.П.Новицького у розвиток спеціальних історичних знань / Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів.- Т.7.- К., 2001.- С.338-348.

11. Бровко Б.А. Войнаровский Андрій / Українське козацтво. Мала енциклопедія.- Київ: “Генеза”; Запоріжжя: “Прем’єр”, 2002.- С. 83.

12. Бровко Б.А. “Запорожець за Дунеєм” / Українське козацтво. Мала енциклопедія.- Київ: “Генеза”; Запоріжжя: “Прем’єр”, 2002.- С. 160-161.

13. Бровко Б.А. Новицький Яків Павлович / Українське козацтво. Мала енциклопедія.- Київ: “Генеза”; Запоріжжя: “Прем’єр”, 2002.- С. 350.

14. Бровко Б., Кириченко В. Зв’язки Я.П.Новицького з відомими діячами науки і культури / Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск XIV.- Запоріжжя:”Просвіта”, 2002.- С. 41-45.

15. Бровко Б. Педагогічні погляди і громадська діяльність Я.П.Новицького // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск XV.- Запоріжжя:”Просвіта”, 2002.- С. 185-190.

16. Бровко Б.А. Звичаєві й моральні норми українського населення Запорозького краю за фольклорно-етнографічними працями (історичної тематики) Я.П.Новицького. / Культурно-історичні особливості Запорізького регіону як фактор формування світоглядних і професійних орієнтацій майбутніх правоохоронців.- Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут ДДУВС, 2007.- С. 68-80.

17. Бойко А., Бровко А., Бровко Б., Іваннікова Л. Яків Новицький – видатний дослідник і громадський діяч Запорізького краю / Яків Новицький. Твори.- Запоріжжя: АА Тандем, 2007.- С.10-47.

18. Бровко Б.А. Методичний посібник з професійної етики для співробітників ОВС в Запорізькій області. – Запоріжжя, 2009. – 51 с. 21.

Тези доповідей Бровка Бориса Аркадійовича на конференціях

1. Бровко А.С., Бровко Б.А. Культурно-познавательное значение историко-этнографических работ Я.П.Новицкого // Регіональна наукова конференція “Культура Придніпровського регіону в контексті загальноукраїнської культури”. – Дніпропетровськ, 1991.- С.26-28.

2. Бровко А.С., Бровко Б.А. Исследовательские основы краеведческих трудов Я.П.Новицкого // Запорожжя в історії та культурі. Тези доповідей і повідомлень республіканської наукової конференції.- Запоріжжя, 1991.- С.29-30.

3. Бровко А.С., Бровко Б.А. Я.П.Новицкий как личность и как учёный // История Запорожского края в дооктябрьский период. Тезисы областной историко-краеведческой конференции 16 апреля 1991 г. – Запорожье, 1991.- С.53-54.

4. Бровко А.С., Бровко Б.А. От “Казака луганского” до запорожского “козаченька” // К 190-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Материалы юбилейного “круглого стола”.- Луганск, 1991.- С.14-16.

5. Бровко Б.А. Старійшина роду Новицьких // Актуальні проблеми історії України та методика їх вивчення у ВУЗі. Тези науково-методичної конференції.- Запоріжжя, 1992.- С.47-49.

6. Бровко А.С., Бровко Б.А. Из малоизвестных биографических страниц Я.П.Новицкого // Етнографічні дослідження Південної України. Збірник наукових праць Всеукраїнської ювілейної конференції, присвяченій 145-річчю з дня народження Я.П.Новицького.- Запоріжжя, 1992.- С.3-4.

7. Бровко А.С., Бровко Б.А. Во храм науки – босиком (к 150-летию со дня рождения Я.П.Новицкого) // VIII Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство і культура” (Наукові доповіді та повідомлення) Частина І.- Київ-Харків: Рідний край, 1997.- С.154-156.

8. Брово Б.А. Ілля Федорович Новицький / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Чортолицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району”.- Нікополь-Запоріжжя-Херсон: РА “Тандем-У”, 2002.- С.158-166.

9. Бровко А., Бровко Б. Козацькі ватажки у фольклорно-етнографічній спадщині Я.П.Новицького // Матеріали перших Новицьких читань.- Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002.- С.42-49.

10. Бровко Б.А. Формування позитивного іміджу українських силових структур на прикладі охочекомонного полковника І.Ф.Новицького та його підрозділу / Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників органів внутрішніх справ та забезпечення прав і свобод людини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2.- Запоріжжя: Юридичний інститутМВС України, 2003.- С.38-44.

11. Бровко Б.А. Регулятивна функція моралі в суспільстві / Влада і суспільство: проблеми взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Запоріжжя, 2005.- С.173-175.

12. Бровко Б., Бровко О. Дослідження Я.П.Новицьким острова Хортиці / Мій рідний край Запоріжжя. Матеріали відкритої обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді (м. Запоріжжя, 17-19 листопада 2005 р.).- Запоріжжя: Полиграф, 2006.- С.73-77.

13. Брокво Б.А. Впровадження кредитно-модульної системи на заняттях з професійної етики та естетии у курсантів І курсу Запорізького юридичного інституту ДДУВС / Реалізація положень Болонської угоди в процесі реформування галузевої освіти системи МВС України: проблеми і перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2007 р.- Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2007.- С.125-127.

14. Бровко Б.А. Логічні засади психологічного знання / Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. 21 – 25 квітня 2008 року. Том 3.- Запоріжжя, 2008.- С. 142-143.