Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Навчально-методична
1. Форма № Н-1.01.1 – ЗАЯВА (абітурієнта на основі повної загальної середньої освіти) (DOC, 48 KБ)
2. Форма № Н-1.01.2 – ЗАЯВА (абітурієнта на основі «молодший спеціаліст») (DOC, 56 KБ)
3. Форма № Н-1.01.3 – ЗАЯВА (абітурієнта на основі «спеціаліст», «магістр») (DOC, 44 KБ)
4. Форма № Н-1.02 – ЖУРНАЛ реєстрації вступників (DOC, 64 KБ)
5. Форма № Н-1.03.1 – ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ (DOC, 36 KБ)
6. Форма № Н-1.03.2 – РОЗПИСКА в отриманні документів (DOC, 40 KБ)
7. Форма № Н-1.04 – АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (DOC, 80 KБ)
8. Форма № Н-1.05 – ПОВІДОМЛЕННЯ (вступні випробування) (DOC, 36 KБ)
9. Форма № Н-1.06 – ВІДОМОСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (DOC, 60 KБ)
10. Форма № Н-1.07 – Аркуш усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні (DOC, 40 KБ)
11. Форма № Н-1.08,частина 1 – ТИТУЛЬНА СТОРІНКА ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ (DOC, 44 KБ)
12. Форма № Н-1.08,частина 2 – ВКЛАДКА (DOC, 36 KБ)
13. Форма № Н-1.09 – ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ (DOC, 36 KБ)
14. Форма № Н-1.10 – ПОВІДОМЛЕННЯ про зарахування (DOC, 40 KБ)
15. Форма № Н-1.11.1 – НАКАЗ про зарахування (DOC, 36 KБ)
16. Форма № Н-1.11.2 – Додаток до наказу про зарахування (XLS, 32 KБ)
17. Форма № Н-2.01 – ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ ДИПЛОМІВ (XLS, 52 KБ)
18. Форма № Н-3.01 – ЖУРНАЛ реєстрації видачі академічних довідок (DOC, 60 KБ)
19. Форма № Н-4.01 – ДОВІДКА-ВИКЛИК на сесію (DOC, 36 KБ)
20. Форма № Н-4.02 – ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЇ (DOC, 36 KБ)
21. Форма № Н-4.03 – ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) (DOC, 36 KБ)
22. Форма № Н-5.01 – НАКАЗ про завершення навчання (DOC, 36 KБ)
23. Форма № Н-5.02 – Додаток до наказу про завершення навчання (XLS, 40 KБ)
24. Форма № 1 – Журнал обліку направлень на роботу випускників (XLS, 36 KБ)
25. Форма № 2 – ВІДОМОСТІ про рух контингенту студентів (XLSX, 20 KБ)
26. Форма № 3 – ПРОГРАМА навчальної дисципліни (DOC, 52 KБ)
27. Форма № 4 – РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (DOC, 116 KБ)
28. Форма № 5 – ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ (XLS, 124 KБ)
29. Форма № 6 – Розподіл навчальної роботи (XLS, 84 KБ)
30. Форма № 7 – Розрахунок ставок (XLS, 184 KБ)
31. Форма № 8 – ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ (PDF, 276 KБ)
32. Форма № 9 – Звіт кафедри про виконання навчальної роботи (XLS, 44 KБ)
33. Форма № 10 – ІНДІВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН роботи викладача та її облік (PDF, 180 KБ)
34. Форма № 11 – ЖУРНАЛ ВЗАЄМНИХ І КОНТРОЛЬНИХ ВІДВІДУВАНЬ ЗАНЯТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ (DOC, 48 KБ)
35. Форма № 12 – ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА (DOC, 248 KБ)
36. Форма № 13 – ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РОБОТИ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ (PDF, 1,6 MБ)
37. Форма № 14 – ЖУРНАЛ реєстрації відомостей і аркушів успішності студентів (PDF, 392 KБ)
38. Форма № 15 – ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ (студента) (DOC, 60 KБ)
39. Форма № 16 – ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (DOC, 28 KБ)
40. Форма № 17 – КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) (DOC, 32 KБ)
41. Форма № 18 – ПОВІДОМЛЕННЯ (сесія) (DOC, 32 KБ)
42. Форма № 19 – ЖУРНАЛ реєстрації довідок-викликів та повідомлень (DOC, 72 KБ)
43. Форма № 20 – ЖУРНАЛ ОБЛІКУ РЕЦЕНЗУВАННЯ (DOC, 56 KБ)
44. Форма № 21 – НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (XLS, 108 KБ)
Форма № 21 – НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (титул) (XLS, 52 KБ)
45. Форма № 22 – Робочий навчальний план (XLS, 88 KБ)
46. Форма № 23 – ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ (PDF, 112 KБ)
47. Форма № 24 – Пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (DOC, 28 KБ)
48. Форма № 25 – ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТА (DOC, 56 KБ)
49. Форма № 26 – ПОДАННЯ ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) (DOC, 36 KБ)
50. Форма № 27 – ПРОТОКОЛ засідання екзаменаційної комісії (дипломний проект) (DOC, 52 KБ)
51. Форма № 28 – ЗВІТ Голови екзаменаційної комісії (дипломування) (DOC, 56 KБ)
52. Форма № 29 – ПРОТОКОЛ засідання екзаменаційної комісії (кваліфікаційний екзамен) (XLS, 60 KБ)
53. Форма № 30 – ЗВІТ Голови екзаменаційної комісії (кваліфікаційний екзамен) (DOCX, 28 KБ)
54. Форма № 31 – ЗАЯВА (погодинний фонд) (DOC, 40 KБ)
55. Форма № 32 – КАРТКА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ НА УМОВАХ ПОГОДИННОЇ ОПЛАТИ (XLS, 80 KБ)
56. Форма № 33 – ТАБЕЛЬ оплати навчальної роботи з погодинного фонду (XLS, 540 KБ)
57. Форма № 34 – АРКУШ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА (PDF, 88 KБ)
58. Форма № 35 – НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ (PDF, 88 KБ)
59. Форма № 36 – ДОГОВІР на проведення практики (DOC, 60 KБ)
60. Форма № 37 – ІНДІВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА (PDF, 516 KБ)
61. Форма № 38 – ПОВІДОМЛЕННЯ (практика) (DOC, 36 KБ)
62. Форма № 39 – ОСОБОВА СПРАВА СТУДЕНТА (XLS, 40 KБ)
63. Форма № 40 – ЗАЛІКОВА КНИЖКА (PDF, 112 KБ)
64. Форма № 41 – НАВЧАЛЬНА КАРТКА СТУДЕНТА (PDF, 196 KБ)