Ви є тут

Головна » Наш університет

Ліцензування та акредитація

У 2014/2015 навчальному році проведено ліцензування напряму 6.030104 Політологія та спеціальностей 8.05110202 Авіаційні двигуни та енергетичні установки, 8.03040101 Правознавство, 8.05070108 Енергетичний менеджмент. Проведено перерозподіл (збільшення) ліцензованого обсягу магістрів за рахунок спеціалістів спеціальностей 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення, 8.05090101 Радіотехніка, 8.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту).

Проведена первинна акредитація спеціальності 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво та повторна акредитація спеціальності 8.03050701 Маркетинг.

У поточному 2015/2016 навчальному році проведена первинна акредитація спеціальностей 8.06010101 Промислове і цивільне будівництво, 8.05010104 Системи штучного інтелекту, 8. 04030301 Системний аналіз і управління та повторна акредитація спеціальностей 8.05050304 Двигуни внутрішнього згорання, 8.05050305 Колісні та гусеничні транспортні засоби, 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання, 8.05010203 Спеціалізовані комп'ютерні системи, 8.050110203 Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок, 8.05070201 Електричні машини і апарати, 8.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки.

Постановою №1187 від 30 грудня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти ( http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248779880 ).

Постанова №1341 від 23 листопада 2011 року "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" ( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF ).

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (PDF, 240 КБ)

Сертифікат РД-IV 0849098 (PDF, 300 КБ)

Перелік сертифікатів ЗНТУ (PDF, 216 КБ)

Ліцензія АЕ 636806 (PDF, 7.1 МБ)

НАКАЗ 29.11.2011 №1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 №847» ( http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1448-11 )

НАКАЗ 29.11.2011 №1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 №847» (DOC)

 

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальністі 8.03040101 «Правознавство» (081 «Право») у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» напряму 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.05070201 «Електричні машини і апарати» напряму 6.050702 «Електромеханіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.050110203 «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» напряму 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.05010203 «Спеціалізовані комп'ютерні системи» напряму 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» напряму 6.050503 «Машинобудування» у Запорізькому національному технічному університеті

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» напряму 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050801 «Мікро-та наноелектроніка» у Запорізькому національному технічному університеті

 

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.018010013 «Управління проектами» у Запорізькому національному технічному університеті

 

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010001 «Управління соціальним закладом» у Запорізькому національному технічному університеті

 

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» у Запорізькому національному технічному університеті

 

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво» у Запорізькому національному технічному університеті