Ви є тут

Головна » Наш університет » Вчена рада

План роботи вченої ради Національного університету «Запорізька політехніка» на 2019-2020 н.р. (PDF, 1,5 MБ)

Наказ №266 від 05.09.2019 про проведення виборів до складу ВР та КТК Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 1,1 MБ)


Положенння про порядок призначення на посаду та звільнення з посади проректорів ЗНТУ [PDF, 100 KБ]

Положенння про загальні збори та вчену раду факультету (інституту) ЗНТУ [PDF, 64 КБ]


Наказ №207 від 12.07.2019 «Про введення в дію положення» (PDF, 516 KБ)

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) Національним університетом «Запорізька політехніка» (PDF, 3,4 MБ)


Положення про раду деканів ЗНТУ (PDF, 4,0 MБ)

Положення про факультет ЗНТУ (Типове) (PDF, 384 KБ)


Положення про конференцію трудового колективу (PDF, 1,6 MБ)

Положення про вчену раду (PDF, 1,9 MБ)