Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Юридичний факультет

Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права

Емблема кафедри «Правознавство» ЗНТУ

Кафедра «Кримінальне, цивільне та міжнародне право» (КЦМП)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.ю.н., професор Леоненко Тетяна Євгенівна

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

081 – «Право», освітні програми:

«Правознавство»

262 – «Правоохоронна діяльність», освітні програми:

«Правоохоронна діяльність»

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 390
тел.: +38(061)7698537
e-mail: kafedra_pravo@zntu.edu.ua

Відівідування студентами юридичного факультету виставки військової техніки.

 Детальніше

21 жовтня 2016 р. в ЗНТУ відбувся концерт присвячений святкуванню Дня юриста.

 Детальніше

Відвідування музею техніки Богуслаєва.

 Детальніше

У 2014 році в результаті реорганізації кафедри правознавства була створена кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права як структурний підрозділ Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету.  На сьогоднішній день кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права продовжує свою діяльність у складі юридичного факультету, який було створено у 2016 році  в результаті реорганізації Інституту управління та права. 

Кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права заснована з метою організації та здійснення навчальної і навчально-методичної роботи з кримінально-правових, цивільно-правових, господарсько-правових дисциплін, наукових досліджень з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, цивільного та цивільно-процесуального, господарського та господарсько-процесуального, кримінально-виконавчого, міжнародного права та законодавства, а також права та законодавства Європейського Союзу, підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, виховної роботи серед студентів та подальшого розвитку юридичної освіти.

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає 30 провідних юридичних дисципліни з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», які забезпечують студентам юридичного факультету  фундаментальні правові знання та з галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», які забезпечують студентам фундаментальні  знання у галузі «Правоохоронна діяльність» (професіонали у галузі правоохоронної діяльності та професіонали кримінально-виконавчої служби).

На підставі укладених двосторонніх договорів кафедра здійснює організацію проходження студентами юридичної практики  на підприємствах та установах усіх форм власності, в судових органах та органах правопорядку.

З метою закріплення отриманих студентами теоретичних знань практичними навичками при кафедрі створений криміналістичний гурток, заняття в якому  допомагають студентам у оволодінні юридичною професією та удосконаленні професійних навичок з дисциплін  кримінально-правової направленості.

Кафедра розвиває  наукові стосунки зі спорідненими кафедрами  ВНЗ України (Академія державної пенітенціарної служби України (м. Чернігів); Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро);  Класичний приватний університет (м. Запоріжжя); Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), Херсонський державний університет (м. Херсон); Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Чернівці)) та ВНЗ  зарубіжних країн відповідно укладеним угодам про міжвузівське наукове співробітництво (Тбіліський технічний університет (м. Тбілісі)).

З 2014 по 2016 роки кафедру очолював кандидат юридичних наук, доцент Філей Юрій Володимирович.

З 2016 року кафедру кримінального, цивільного та міжнародного права очолює доктор юридичних наук, професор  Леоненко Тетяна Євгенівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

1.                Градецький Андрій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент;

2.                Леоненко Максим Іванович, кандидат юридичних наук, доцент;

3.                Надієнко Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент;

4.                Назаренко Павло Григорович, кандидат юридичних наук, доцент;

5.                Тимчук Олексій Леонідович, кандидат юридичних наук, доцент;

6.                Філей Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент;

7.                Шиян Дмитро Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент;

8.                Шиян Ольга Юріївна, кандидат юридичних наук.

9.                Лаборант кафедри – Неумивакіна Вікторія Сергіївна

10.              Лаборант кафедри – Тіхіх  Вікторія Ігорівна

11.             Асистент кафедри – Сокур  Тетяна Анатоліївна

Високий рівень підготовки випускників забезпечує сильний професорсько-викладацький склад кафедри: завідувач кафедри д.ю.н., професор Леоненко Т.Є., доцент кафедри Філей Ю.В., доцент кафедри Градецький А.В., доцент кафедри Леоненко М.І., доцент кафедри Надієнко О.І., доцент кафедри Назаренко П.Г., доцент кафедри Тимчук О.Л., доцент кафедри Шиян Д.С., старший викладач кафедри Шиян О.Ю., які плідно працюють із студентами у доброзичливій атмосфері співдружності, взаємоповаги та розуміння. Викладачі застосовують у навчальному процесі як традиційні, так і інноваційні методи. Всі співробітники кафедри постійно підвищують кваліфікацію, проходять перепідготовку в провідних юридичних вузах України.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Леоненко Тетяна Євгенівна доктор юридичних наук, доцент завідувач кафедри
Філей Юрій Володимирович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Градецький Андрій Вікторович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Леоненко Максим Іванович кандидат юридичних наук, доцент професор кафедри
Надієнко Олена Іванівна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Назаренко Павло Григорович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Тимчук Олексій Леонідович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Дмитро Сергійович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Шиян Ольга Юріївна кандидат юридичних наук доцент кафедри
Неумивакіна Вікторія Сергіївна   лаборант кафедри
Сокур Тетяна Анатоліївна   асистент кафедри

 

Навчальні плани, програми та інші методичні матеріали повністю узгоджено з керівними документами й навчально-методичним забезпеченням Міністерства освіти і науки України. Кафедра має повне методичне забезпечення з усіх дисциплін, що викладаються. За ці роки співробітниками кафедри було видано численні навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України та монографії.

081 «Право»
Підготовка за освітнім ступенем – бакалавр
Кваліфікація: бакалавр з правознавства

081 «Право»
Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з права

262 «Правоохоронна діяльність»
Підготовка за ступенем – магістр
Кваліфікація: магістр з правоохоронної діяльності

 

Забезпечення дисциплін зі спеціальності 081 "Право", освітній ступінь "магістр":

Забезпечення дисциплін зі спеціальності 081 "Право", освітній ступінь "бакалавр":

  • Леоненко Т.Є. Злочинність та релігія: кримінологічне дослідження. Монографія. / Т.Є. Леоненко. - Запоріжжя: Кругозор, 2015. - 700с.
  • Алфьоров С.М. Особливості провадження досудового слідства у кримінальних справах за участю іноземців : монографія / С. М. Алфьоров, П. Г. Назаренко. - Запоріжжя : Юридичний інститут ДДУВС, 2010. - 200с.
  • Покарання та його карально-виправний вплив на засуджених, колишніх співробітників правоохоронних органів: монографія / За заг. ред. Т.А. Денисової. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 270 с.
  • Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання за кримінальним законодавством України: [монографія] / Шиян Д. С. – Запоріжжя, 2010. – 221 с.