Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра інформаційних технологій електронних засобів

Емблема кафедри «Інформаційні технології електронних засобів» ЗНТУ

Кафедра «Інформаційні технології електронних засобів»

Рік початку діяльності: 1970

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: в.о., к.т.н., проф. Шило Галина Миколаївна

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

172 – «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми:

«Радіоелектронні апарати та засоби»
«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050902 – «Радіоелектронні апарати» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальностями:

7.05090201 – «Радіоелектронні апарати та засоби» (Д,З)
7.05090203 – «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» (Д,З)

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

8.05090201 – «Радіоелектронні апарати та засоби» (Д)
8.05090203 – «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 41-А
тел.: +380(61)7698252
e-mail: kafedra_ited@zntu.edu.ua

Дякуємо лабораторії RepSystem та бажаємо їм подальших успіхів!

Demo

Метою роботи викладачів кафедри ІТЕЗ є надання знань за спеціальністю та виховання конкурентоспроможних на ринку праці інженерів.

Саме тому ми кожного разу радіємо, коли наші випускники успішні в роботі.

2 та 8 червня відбулися екскурсії студентів 2-4 курсів до 3D-друку, створеної за участі випускника нашої кафедри 2015 року Миколи Швагера. 

Студенти мали змогу побачити процес виготовлення деталей на самостійно розроблених інженерами лабораторії принтерах та ознайомитися з процесами моделювання об'єктів. 

 

Вітаємо з перемогою та пишаємось разом!

Demo

В ході проведення ювілейного ХХ Міжнародного форуму "Радіоелектроніка в молодь у ХХІ ст.", що проводить Харківський національний технічний університет нашу кафедру презентували дві роботи:

1. Розробка алгоритму та програмного забезпечення для розпізнавання автомобільних номерів. 

Автор - Колосов К.С. Науковий керівник – к.т.н. Малий О.Ю.

 

2. Автоматичне розпізнавання роботом підводних об’єктів з використанням ультразвукового

розпізнавання.

Автор - Гарачук С.А. Науковий керівник – к.т.н. Фурманова Н.І.

За особисту участь форумі та гідне представлення роботи Костянтин Колосов отримав сертифікат.

 

 Вітаємо Сергія Авраменко з перемогами та отриманням відзнаки!

Demo

Студент 3-го курсу, староста групи РТ-513 Авраменко С.О. отримав сертифікат на отримання іменної сдипендії на І півріччя 2016 року. 

Незадовго до цієї події Сергій приймав участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії України 24-26 березня 2016 року в Кривому Розі на базі КНУ (Криворізький Національний Університет), де посів II місце.

Вітаємо Сергія з перемогами та отриманням відзнаки та бажаємо не менш плідної роботи за основним напрямком навчання!

 

Вітаємо Костянтина Колосова з успішним дебютом !

Demo

19-21 квітня 2016 року у Харківському національному університеті радіоелектроніки відбувся заключний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з радіотехніки. Студент групи РТ-113 Костянтин Колосов посів третє місце серед інших студентів вишів різних міст України.

Вітаємо Костянтина з успішним дебютом та бажаємо подальших успіхів!

 


Відвідайте та приймайте активну участь в групі кафедри ІТЕЗ Вконтакте:

vk.com/club50376532

Розклад занять викладачів, осінній семестр 2016/2017 н.р.: xls

Розклад консультацій викладачів, осінній семестр 2016/2017 н.р.:doc

Розклад іспитів викладачів, осінній сесместр 2016/2017 н.р.:1,2,3,4,5 курс

Кафедра створена в 1970 році. Її очолював з 1970 р. по 2016 р. академік Міжнародної академії наук, професор Крищук Володимир Миколайович.

Сорок п'ять років кафедра веде двоступеневу підготовку інженерів в галузі електроніки. Підготовка фахівців ведеться висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри, яку очолює доцент, к.т.н. Шило Галина Миколаївна.

Наші випускники успішно працюють у багатьох містах України, країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Багато з них стали кваліфікованими фахівцями в різних сферах діяльності. Глибокі професійні знання і широкий спектр гуманітарних та фундаментальних дисциплін дозволяють працювати в таких областях як: інформаційні технології, обчислювальні системи, зв’язок, автоматизовані системи управління, машинобудування.

Підготовка фахівців ведеться на високому технічному рівні. Лабораторні та практичні заняття проводяться в спеціалізованих лабораторіях, обладнаних спеціальною апаратурою. Кафедра також має комп’ютерні класи, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою.

Враховуючи профіль спеціальності та специфіку підприємств регіону, студенти одержують знання з базових розділів: обчислювальна техніка та програмування, метрологія, основи радіоелектроніки, елементна база електронних апаратів, електронні прилади, матеріалознавство, основи оптоелектроніки, мікропроцесорна техніка, комп’ютерні засоби в інформаційних технологіях, а також спеціалізованих розділів: конструювання та технологія радіоелектронних засобів, радіотехнічні пристрої та інше.

Студенти вивчають не тільки традиційні методи проектування, а також системи автоматизованого проектування, такі як Electronics Workbench, PCAD, AutoCAD, Solid Edge, Unigraphics, КОМПАС, LabView. Це сучасні системи, що використовуються для автоматизованого проектування на світовому рівні та у країнах СНД. Вони дозволяють виконувати найскладніші креслення, створювати тривимірні та поверхневі моделі деталей та виробів, автоматизованим способом проектувати складні друковані плати та мікрозбірки, створювати технологічні процеси виготовлення виробів та програми для станків з ЧПУ.

Крім традиційної інженерно-технічної підготовки на кафедрі велику увагу приділяють розвитку творчих здібностей студентів і підвищення їх інтелектуального рівня. З цією метою на кафедрі були розроблені та поставлені оригінальні курси «Інновації в техніці», «Інженерне проектування», «Технологія інженерної діяльності».

Для активізації учбового процесу на кафедрі розроблена і впроваджена система активних методів навчання, яка включає в себе аналіз і розбір виробничих ситуацій, модернізацію вузлів і блоків, які випускаються серійно. В період навчання, студенти займаються науково-дослідницькою роботою під керівництвом викладачів. Вони приймають участь в олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях, як університетських так і міжнародних.

Основна сфера діяльності випускників – проектування, виробництво, дослідження, монтаж, налагодження, експлуатація, випробування, обслуговування та ремонт різних видів побутової, радіолокаційної, контрольно-вимірювальної апаратури. Бакалаври і спеціалісти можуть успішно працювати на державних та приватних підприємствах, у науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях. Фахівці здатні виконувати професійну роботу: «Інженер-конструктор (електроніка та телекомунікація)», «Інженер-електронік», «Інженер з налагодження і випробувань», «Інженер з організації експлуатації та ремонту», «Інженер з підготовки виробництва», «Інженер з якості». У комерційних підрозділах і фірмах можуть займати посади менеджера, референта, консультанта з питань техніки.

На кафедрі існує аспірантура, створені сприятливі умови для плідної роботи аспірантів і здобувачів кандидатських та докторських дисертацій. Тематика робіт різноманітна: підвищення точності та надійності апаратури, проектування НВЧ пристроїв, розробка систем автоматизованого проектування, управління виробництвом, CALS-технології. Результати наукових досліджень доповідаються щорічно на наукових конференціях України та зарубіжжя. Наукові роботи публікуються в наукових журналах Національної академії наук України, Росії, США, а також у інших фахових періодичних виданнях.

Встановленні тісні науково-технічні контакти з промисловими підприємствами регіону: НДП «Імпульс», ЗМКБ «Прогрес», КП НВК «Іскра», ВАТ «Мотор-Січ», ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Перетворювач», АТ «Хартрон», Запорізька АЕС, «Укрзалізниця», металургійними підприємствами. Кафедра має філії на КП НВК «Іскра» та ВАТ «Мотор-Січ». Провідні фахівці підприємств залучаються до проведення занять, виробничої та переддипломної практики.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Шило Галина Миколаївна к.т.н., доцент в.о.завідувача кафедри
Арєшкін Евген Костянтинович   асистент кафедри
Лопатка Юлія Анатоліївна   асистент кафедри
Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна   старший викладач кафедри
Малий Олександр Юрійович к.т.н. доцент кафедри
Огренич Євген Вікторович к.т.н. старший викладач кафедри
Онищенко Вадим Федорович к.ф.-м.н. доцент кафедри
Поспеєва Ірина Євгенівна   старший викладач кафедри
Фарафонов Олексій Юрійович к.т.н.,доцент доцент кафедри
Фурманова Наталія Іванівна к.т.н. доцент кафедри

 

Лабораторна база кафедри ІТЕЗ:

Лабораторія конструювання та випробування РЕЗ - а.0, 40, 44, 47.

Лабораторія НВЧ пристроїв та технологій РЕЗ - а.42, 48, 49.

Комп’ютерні класи:

  • а. 47 — встановлено 25 ліцензованих робочих місць комплексу програм для автоматизації конструкторського та технологічного проектування компанії “Siemens PLM Software” (програмні продукти NX4 та SolidEdge), компанії “ИНТЕРМЕХ” (SEARCH, CADMECH, IMPROJECT, AVS, IMBASE), КОМПАС, операційна система реального часу QNX.
  • а. 48 — комп’ютерний клас з програмами загального схемотехнічного та конструкторського проектування РЕА.
  • а. 40 — 6 робочих місць для роботи з промисловими контролерами фірми Rockwell Automation (Allen-Bradley). Використовуються три програмних продукти: RSLogix, RSLinx, RSLogix Emulate 500. Для побудови анімаційних схем візуалізації у реальному часі застосовується програма RSView32. Використовуються родина контролерів SLC 500 та MicriLogix 1000.

Аудиторія також використовується як лабораторія конструювання РЕА

Лабораторії:

  • а. 42 — лабораторія технологічних процесів, матеріалознавства, мікроелектроніки та радіоелектроніки.
  • а. 44 — лабораторія метрології.
  • а. 49 — лабораторія елементної бази та техніки надвисоких частот.

Навчальна діяльність кафедри на 2016/2017 навчальний рік (Витяг з робочого навчального плану 2016/2017 н.р.)

 

ПЛАН ВИДАНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 

1. Методичні вказівки щодо проходження практики для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ( освітні програми "Радіоелектронні апарати та засоби" та "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки")  усіх форм навчання / Уклад.: Фурманова Н.І., Поспеєва І.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 -16с.

2. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ( освітні програми "Радіоелектронні апарати та засоби" та "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки ") усіх форм навчання / Уклад.: Фурманова Н.І., Шило Г.М., Поспеєва і.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 - 36с. 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали для радіоелектронної мікросистемної техніки" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ( освітня програма "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки ") усіх форм навчання (частина 1) / Уклад.: Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Поспеєва І.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 - 60с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали для радіоелектронної мікросистемної техніки" для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" ( освітня програма "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки ") усіх форм навчання (частина 2) / Уклад.: Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Поспеєва І.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 - 50с.

 

В 2003 році завідувачем кафедри професором Крищуком В.М. засновано навчальний центр комп'ютерних технологій проектування. З того часу центр активно розвивається. Кафедра набула досвіду впровадження систем автоматизованого проектування і виробництва SolidEdge та NX. Студенти використовують інструментарій таких систем протягом усього навчання при виконанні розрахунково-графічних задач, курсових і дипломних проектів. Це дозволяє автоматизувати та візуалізувати задачі професійно орієнтованих дисциплін.

Навчання містить у собі напрямки: створення тривимірних моделей виробів та оформлення конструкторської документації, спеціалізовані пакети для створення тривимірних моделей друкованих плат та електромонтажу, підготовки виробництва (розроблення керуючих програм для верстатів з ЧПК та пакетів прес-форм), інженерний аналіз, промисловий дизайн.

З 2006 року в навчальний процес впроваджено систему конструкторсько-технологічного електронного документообігу Search. систему автоматизованого проектування складальних одиниць та деталей CADMECH, що розроблено білоруською компанією ИНТЕРМЕХ.

Спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація: "Радіоелектронні апарати та засоби"

Фахівці спеціалізації «Радіоелектронні апарати » отримують знання з сучасних технологій проектування та виробництва радіоелектронної апаратури, засобів забезпечення її якості та надійності, вчаться створювати програмне забезпечення для управління радіоелектронними апаратами. В процесі навчання використовують сучасні системи автоматизованого проектування. Отримують кваліфікації бакалавр та магістр з радіоелектронних апаратів та засобів.

Спеціалізація «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Навчальний план спеціалізації передбачає базову підготовку в галузі проектування і технології радіоелектронної техніки та поглиблене вивчення фізико-технічних основ техніки, наноелектроніки та нанотехнологій, математичних методів та програмних засобів технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня.

Отримують кваліфікації бакалавр та магістр з інтелектуальних технологій мікросистемної радіоелектронної техніки.

Випускники спеціальності підготовлені для розробки і впровадження мікропроцесорних інтелектуальних систем та мереж, інтелектуальних технологічних систем виробництва на основі радіоелектронної техніки, розробки і дослідження новітніх наноелектронних пристроїв обробки сигналів. Універсальність підготовки дає можливість адаптації та працевлаштування в інших галузях, що потребують перехід на сучасні інтелектуальні інформаційні та виробничі технології.

 

 

З метою формування "Правил прийому до ЗНТУ в 2017 р." та організації конкурсного відбору при вступі за освітнім ступенем "бакалавр" пропонуємо наступний перелік предметів для проходження ЗНО в 2017 р.:

Спеціалізація "Радіоелектронні апарати та засоби"

                   Предмет Обов'язковий або за   вибором Ваговий коефіцієнт
 1. Українська мова та література Обов'язковий         0,2
 2. Математика Обов'язковий         0,4
 3. Фізика За вибором         0,25
Іноземна мова За вибором

Cума невід'ємних вагових коефіцієнтів

        0,85

Спеціалізація "Інтелектуальні технології  радіоелектронної техніки"

                 Предмет Обов'язковий або за вибором Ваговий коефіцієнт
 1. Українська мова та література Обов'язковий        0,2
 2. Математика Обов'язковий        0,4
 3. Фізика За вибором        0,25
Іноземна мова За вибором

Сума невід'ємних вагових коефіцієнтів

       0,85

 

 

Для спеціалізації  «Радіоелектронні апарати та засоби»,
 «Інтелектуальні технології  радіоелектронної техніки»

Перелік науково-методичних праць викладачів кафедри «Інформаційні технології електронних засобів»:

2016 р.

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №1,2  з дисципліни "Матеріалознавство та матеріали електронних апаратів" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання / Уклад.: Фурманова Н.І., Міщенко М.В., Ложневська Т.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. -26с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Основи мікроелектроніки" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання / Уклад.: Фурманова Н.І., Міщенко М.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 -20с. 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електродинаміки» для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання / Уклад.:Шинкаренко Е.М., Поспеєва і.Є., Ложневська Т.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 - 66с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "ОП ЕА", частина 1 для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання / Уклад.: Поспеєва І.Є., Фурманова Н.І., Щурова Л.С. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 - 52с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 "Технологія листового штампування" з дисципліни "Технологія деталей" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 "Радіоелектронні апарати" усіх форм навчання / Уклад.: Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 -14с.

2015 р.

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування РЕЗ" для студентів напряму “Радіоелектронні апарати” всіх форм навчання [Текст] / Г.М.Шило, Т.I.Куляба, Ю.Б.Рєзник - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 43 с. 

2014 р.

1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання “Розробка системи керування технологічним процесом на виробництві” з дисципліни “Мікропроцесорні системи керування технологічними процесами” для студентів усіх форм навчання за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / Укл.: Малий О.Ю., Фурманова Н.І. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. – 42 с.

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Вступ до спеціальності", для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» спеціальності 6.050902 «Виробництво електронних засобів» / [Поспеєва І. Є., Міщенко М. В., Щурова Л.С., Качуляк І. Д.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Виконання складальних креслень на основі тривимірного моделювання у системі Компас-3D” з дисципліни “Основи графічного та геометричного моделювання” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Поспеєва І.Є., Фурманова Н.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Узгоджуючі пристрої НВЧ” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Шинкаренко Е.М., Фурманова Н.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 18 с.

5. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження технологій виготовлення друкованих плат” з дисципліни “Технологія деталей” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад: Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Вимірювачі нелінійних спотворень» для студентів за професійними напрямками 0902 “Радіоелектронні апарати”, 0907 “Радіотехніка”, 0915 “Комп’ютерна інженерія”, 0924 “Телекомунікації”, 1601 “Захист інформації” всіх форм навчання /Укл. О.О. Петріщєв. - Запорiжжя: ЗНТУ, 2014. - 14 с

2013 р.

1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Системи охолодження РЕЗ ” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Шинкаренко Е. М., Поспеєва І. Є., Фурманова Н. І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 10 с.

2. Навчальна програма, методичні вказівки і контрольні завдання по дисципліні “Основи метрології, взаємозамінюванності і стандартизації” для студентів за професійним напрямком 6.050902 "Радіоелектронні апарати" всіх форм навчання / Сост. О.О.Петріщєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 62 c.

2012 р. 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Розрахунок параметрів надійності електронних приладів” з дисципліни “Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Шинкаренко Е. М., Поспеєва І. Є., Фурманова Н. І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 14 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Деталі з пластмас” з дисципліни “Технологія деталей та конструкцій РЕЗ” для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання / Уклад.: Фарафонов О.Ю., Пономаренко О.С., Фурманова Н.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с.

3. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи “Вимірювання параметрів лінійних компонентів кіл з зосередженими постійними" для студентів за професійними напрямками 0902 “Радіоелектронні апарати”, 0907 “Радіотехніка”, 0915 “Комп’ютерна інженерія”, 0924 “Телекомунікації”, 1601 “Захист інформації” всіх форм навчання / Укл. О.О. Петріщєв, Н.П. Салімонова. − Запорiжжя: ЗНТУ, 2012.– 18 с.

2011 р. 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Аналогова та цифрова електроніка" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання. Частина 1 / Уклад.: Полянський Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 66 с.

2.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Аналогова та цифрова електроніка" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання. Частина 2 / Уклад.: Полянський Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 62 с.

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інженерні помилки" для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» спеціальності 6.050902 «Виробництво електронних засобів» / [Поспеєва І.Є., Огренич Є.В.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 26 с.

4. Методичнi вказiвки до виконання лабораторної роботи “Вимірювання енергетичних параметрів сигналів електронними вольтметрами” для студентiв за професійним напрямком 6.050902 всіх форм навчання /Укл. О.О. Петрищев, Н.П. Салімонова. - Запорiжжя: ЗНТУ, 2011. - 22 с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Вимірювання амплітудно−частотних характеристик електричних кіл” для студентiв за професійним напрямком 6.050902 всіх форм навчання / Укл. О.О. Петрищев. − Запорiжжя: ЗНТУ, 2011. − 18 с.

6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження перехресних завад в цифрових пристроях» з дисципліни «Основи електромагнітної сумісності» для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» усіх форм навчання / Уклад.: Е. М. Шинкаренко, Н. І. Фурманова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 22 с.

7. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни "Методи та засоби дослідження РЕЗ", частина 2 для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» / [Крищук В.М., Поспеєва І. Є.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 18 с..

8. Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни "Методи та засоби дослідження РЕЗ", частина 3 для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0910 «Електронні апарати» / [Крищук В.М., Поспеєва І. Є.] – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 10 с.

 

Методичні вказівки кафедри Ви можете знайти у електронному каталозі (ресурс доступний для внутрішньої мережі ЗНТУ), а також на сайті електронної бібліотеки Запорізького національного технічного університету за адресою: http: // eir.zntu.edu.ua.

Сторінки