Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Транспортний факультет

Кафедра транспортних технологій

Емблема кафедри «Транспортні технології» ЗНТУ

Кафедра «Транспортні технології» (ТТ)

Рік початку діяльності: 1972

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Турпак Сергій Миколайович

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

275 – «Транспортні технології», освітні програми:

«Транспортні технології (автомобільний транспорт)»
«Транспортні технології (залізничний транспорт)»

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Гололя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 104а (завідувач), 109, 301 (викладачі)
тел.: +380(61)7698560, +380(61)7698440
e-mail: kafedra_tt@zntu.edu.ua, tf301@ukr.net
2018 рік
 1. Kuzkin, O. Optimal planning of trip and round trip cycle time on an urban route / O. Kuzkin // Technology audit and production reserves. — 2018. — №2/2(40). — P. 34-42.
 2. Turpak, S. Improvement of a system controlling a process of railcars unloading in the context of changes in temperature mode while operating / S. Turpak, I. Taran, O. Ostrohliad // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – No. 1. – P. 183-191.
 3. Turpak, S. Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production   / S. Turpak, I. Taran, O. Fomin, O. Tretiak // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2018. – No. 1. – P. 162-169.
 4. Грицай, С.В. Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах на металургійних підприємствах / С.В. Грицай, С.М. Турпак, Ю.Т. Сидоренко, О.О. Острогляд  // Пат. №124788 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 25.04.2018, Бюл. №8. - 2c.
 5. Кузькін, О. Ф. Аналіз маршрутної системи міського громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2018. — №2(243). — С. 132-139.
 6. Кузькін, О. Ф. Аналіз розвитку та рівня якості послуг громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : технічні науки. — 2018. — Т. 29(68). — №2. — С. 307-313.
 7. Трушевський, В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / В.Е. Трушевський, С.М. Турпак, С.В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №1, 2018. – С.139-144.
 8. Турпак С.М. Дослідження мікрологістичної системи відвантаження готової продукції металургійного підприємства / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. К.: 2018. Том 29 (68). № 4. Ч. 2. С. 156-162.
 
2017 рік
 1. Gritcay, S. Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations / S. Gritcay, A. Lashenyh, S.Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017 – No. 3 (85). – P. 33 – 39.
 2. Gritcay, S. The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics / S. Gritcay, A. Lashenyh, S. Turpak, E. Ostrohlyad, T. Kharchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – No. 1/3 (85). – P. 33-39.
 3. Бабушкін Г.Ф. Выделение и проектирование микрологистических систем управления процессами заводских перевозок / Г.Ф.Бабушкін, О.Ф. Кузькін, А.М. Каплуновська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.13-16.
 4. Сущенко, Р.В. Фактори дієвого психолого-педагогічного впливу на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52(105). – С. 304-316.
 5. Трушевський, В.Е. Вдосконалення організації дорожнього руху на регульованих перехрестях / В.Е. Трушевський, В.В. Науменко, Л.А Веремеєнко // Автошляховик України,.  – 2017. – №. 4 (252). – С. 35-38.
 6. Трушевський, В.Е. Розрахунок параметрів режиму гучномовного пристрою для пішоходів зі слабким зором / В.Е. Трушевський // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.199-205.
 7. Трушевський, В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / Трушевський В. Е., Турпак С. М., Грицай С. В. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.199-205.
 8. Трушевський В. Е Світлоблок додаткової секції дорожнього транспортного світлофора / В. Е. Трушевський , В. М. Борисенко , В. І. Єресов  // http://uapatents.com/4-121876-svitloblok-dodatkovo-sekci-dorozhnogo-tran....
 9. Турпак С.М. Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства  / С. М. Турпак, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь, О. О. Падченко, Ю. Т. Сидоренко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 10. Юдін В. П.  Шляхи вирішення промислово-транспортних проблем екології в Запорізькому регіоні  / В. П. Юдін, Л. О. Васильєва, О. О. Падченко, Т. В. Харченко  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 
2016 рік
 1. Kuz’kin, O. An investigation of the bus headways and the passenger waiting time on the urban routes / O. Kuz’kin // Technology audit and production reserves. — 2016. — №4/3(30). — P. 4–9.
 2. Kuz’kin, O. Graph theory methods in analyzing commuting networks of municipal electric transport / O. Kuz’kin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — №2(4). — P. 19–25.
 3. Lashenyh, A. Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations  / A. Lashenyh, S.Turpak, S. Gritcay, L. Vasileva, E. Ostrohlyad // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – No. 5/3 (83). – P. 40-46.
 4. Turpak, S. Logistics of raw materials supply for the ferroalloy industry / S.Turpak, S. Gritcay, E. Ostrohlyad // Metallurgical and Mining Industry. – 2016 – No.10. – P. 16 – 23.
 5. Кузькін, О. Ф. Вплив топології маршрутної мережі на показники роботи міського громадського транспорту / О. Ф. Кузькін // Наукові нотатки. — 2016. — №55. — С. 222–227.
 6. Турпак, С.М. Програма для побудови контактних графіків транспортного обслуговування виробничих підрозділів металургійного підприємства / С.В. Грицай, С.М. Турпак // А. с. 65138 Україна. Зареєстр. 04.05.2016.
 
2015 рік
 1. Sushchenko, R. Management Culture and Administrative Professionalism in Railway Transportation / Sushchenko R. // International journal of economics and society. Memphis, USA: ICES Foundation, 2015. Vol. 1, іssue 1 (April). P. 47–51.
 2. Каплуновська А.М. Підвищення безпеки руху на пішохідних переходах / А.М Каплуновська, В.Е Трушевський, В.В Науменко // Автошляховик України,.  – 2015. – №. 1 (2). – С. 39-41.
 3. Кузькін, О. Ф. Дослідження регулярності руху маршрутних таксі у пікові години доби / О. Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2015. — №5/3 (77). — С. 14–22.
 4. Лащеных, А. А. Логистическое представление процессов движения материальных ресурсов [Текст] / А. А. Лащеных, С. Н. Турпак, С. В. Грицай  // Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №2 (7). – С.91-95.
 5. Сущенко, Р.В. Детермінанти професійного навчання, спрямованого на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 45 (98). С. 242–249.
 6. Сущенко, Р.В. Педагогические парадигмы формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта / Р.В. Сущенко Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка. Психологія. Філософія. Київ: Міленіум, 2015. Вип. 208, ч. 2. С. 332–344.
 7. Сущенко, Р.В. Педагогічна підготовка викладачів до формування у майбутніх інженерів залізничного транспорту управлінської культури / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 43 (96). С. 388–396.
 8. Сущенко, Р.В. Педагогічний вплив – органічна константа формування управлінської культури інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 42 (95). С. 345–352.
 9. Сущенко, Р.В. Професійна готовність викладачів залізничних ВНЗ до формування управлінської культури студентів / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 44 (97). С. 319–330.
 10. Турпак, С.М. Методи та моделі управління вагонопотоками на металургійних підприємствах / С.М.Турпак // А. с. 60633 Україна. Зареєстр. 14.07.2015. 
 11. Турпак, С.М. Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств / С.М. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №1, 2015. – С.51-56 (фахове видання)
 12. Юдін В.П. Аналіз ефективності сучасних та перспективних методів і засобів зниження шкідливих викидів автомобільного транспорту / В.П.Юдін, А.М. Каплуновська, О.В. Тарасенко, Г.А. Золотарев  // Science Rise – 2015. - № 9/2(14). – С. 18-22.
 
2014 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Імітаційне моделювання масових перевезень готової продукції металургійних підприємств автомобільним транспортом [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. – №3 (288). – С. 123-125.
 2. Грицай, С. В. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський, Д. А. Никифоровський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 25-29.
 3. Кузькін О. Ф. Дослідження роботи маршрутного таксі методом активно-пасивного експерименту / О. Ф. Кузькін, О. А. Лащених, А. В. Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2014. — №2(69). — С. 145–148.
 4. Кузькін, О. Ф. Розвиток маршрутних мереж громадського транспорту великих міст України / О. Ф. Кузькін // Наукові нотатки. — 2014. — №46. — С. 332–340. (РИНЦ).
 5. Кузькін, О. Ф. Формалізація міських маршрутних мереж методами теорії графів / О. Ф. Кузькін, Л. А. Веремеєнко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2014. — №4(211). Ч. 1. — С. 49–54.
 6. Сущенко, Р.В. Аналіз генезису феномена «управлінська культура» з метою удосконалення професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 37 (90). С. 380–387.
 7. Сущенко, Р.В. До проблеми педагогізацї професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 36 (89). С. 384–395.
 8. Сущенко, Р.В. Корекція парадигм вузівського педагогічного процесу з метою прискорення професійного зростання інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА, 2014. Вип. 17. С. 185–190.
 9. Сущенко, Р.В. Культурологічна складова фахової підготовки інженерів залізничного транспорту (теоретичний аспект) / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 39 (92). С. 377–382.
 10. Сущенко, Р.В. Оновлення концептуальних підходів до формування майбутнього інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2014. № 9–10. С. 100–108.
 11. Сущенко, Р.В. Основні психолого-педагогічні орієнтири фахової підготовки майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. № 6 (40). С. 246–256.
 12. Сущенко, Р.В. Парадигмальні зміни у професійній підготовці нового інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 34 (87). С. 326–333.
 13. Сущенко, Р.В. Педагогизация процесса формирования управленческой культуры будущего инженера железнодорожного транспорта / Р.В. Сущенко Азимут научных исследований: педагогика и психология: науч. журн. Тольятти: НП «Ин-т направленного образования», 2014. № 2 (7). С. 75–77.
 14. Сущенко, Р.В. Педагогіка формування управлінської культури інженерів залізничного транспорту нового покоління / Р.В. Сущенко Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогіка та психологія. Чернівці: ЧНУ, 2014. Вип. 704. С. 173–182.
 15. Сущенко, Р.В. Тенденции формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта Украины в процессе профессиональной подготовки / Р.В. Сущенко Debata Edukacyjna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2014. Nr 7. S. 92–104.
 16. Сущенко, Р.В. Управлінська культура інженера залізничного транспорту та її роль у запобіганні конфліктних ситуацій / Р.В. Сущенко Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка. Психологія. Філософія. Київ: вид. центр НУБІП України, 2014. Вип. 199, ч. 2. С. 291–298.
 17. Сущенко, Р.В. Управлінська культура як складова професіоналізму майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 35(88). С. 315–322.
 18. Сущенко, Р.В. Формирование управленческой культуры инженера железнодорожного транспорта как важнейшей профессионально-личностной ценности / Р.В. Сущенко ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ: науч.-теорет. и практ. журн. Сер.: Педагогические науки. Психология и социология. Физическая культура и спорт. Казахстан: ЖШС «Уралнаучкнига», 2014. № 33 (112). С. 37–43.
 19. Трушевський, В. Е. Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів [Текст] / В. Е. Трушевський, С. В.  Грицай // Автошляховик України. – 2014. – № 5 (241) – С. 20-22.
 20. Турпак, С. М. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва [Текст] / С. М. Турпак, О. О. Величко, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.  –2014. – №4 (1). – С. 27-31.
 21. Турпак, С.М. Оптимізація транспортно-технологічних процесів при змерзанні вантажів / С.М.Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2014. – С.262-268 (фахове видання)
 22. Турпак, С. М. Розробка мікрологістичної системи доставки готової продукції металургійних підприємств залізничним транспортом [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 10-18.
 23. Турпак, С.М. Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах / О.О.Величко., С.В. Грицай., С.М. Турпак // Пат. №90752 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 10.06.2014, Бюл. №11
 24. Турпак, С. М. Удосконалення логістики доставки металопродукції оптимальним формуванням вагонних відправлень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. – №2. – С. 131-137.
2013 рік
 1. Turpak, S. Intelligent control system of railway transport at metallurgical plants / S.Turpak // Teka. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Vol. 15, No.4, 53-60.
 2. Лащених, О. А. Встановлення просторової стаціонарності вантажопотоків методами геостатистики [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – №4 (193). – С.132-134.
 3. Лащених О.А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу / С.В. Грицай,  О.Ф. Кузькін., О.А. Лащених, С.М. Турпак  // А. с. 52684 Україна. Зареєстр. 19.12.2013.
 4. Сущенко, Р.В. Концептуальні та методологічні парадигми професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2013. Вип. 31 (84). С. 354–361.
 5. Сущенко, Р.В. Проблема подолання вузького професіоналізму в процесі підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі / Р.В. Сущенко Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. № 5 (31). С. 318–327.
 6. Сущенко, Р.В. Теорія і практика формування й розвитку управлінської культури інженера залізничного транспорту на шляху вдосконалення / Р.В. СущенкоПедагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2013. Вип. 32 (85). С. 402–409.
 7. Турпак, С.М. Імітаційне моделювання вхідних вагонопотоків під’їзної колії промислового підприємства  / С.М.Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №5, 2013. – С.75-80.
 8. Турпак, С.М. Система відновлення та підтримання сипкості вантажів, які змерзлись в залізничних вагонах  / С.В. Грицай, С.М. Турпак // Пат. №78118 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5.
2012 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Логістичний підхід до вибору виду транспорту і типу рухомого складу [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Т. В. Харченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №4 (175). – С. 41-46.
 2. Бабушкін, Г. Ф. Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська // Наукові нотатки. — 2012. — Вип. 36. — С. 18–22.
 3. Бабушкін Г.Ф. Удосконалення процесів доставки та вантажопереробки палива в умовах агломераційного виробництва [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Веремеєнко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2012. – №1. – С. 144-146.
 4. Кузькін, О. Ф. Аналіз комплексних мереж маршрутного транспорту загального користування великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — №4. — С. 83–89.
 5. Кузькін, О. Ф. Пошук шляхів у маршрутних мережах міст методом відгалужень і меж / О. Ф. Кузькін // Комунальне господарство міст : Науково-тех­нічний збірник. вип. 103. — Х. : ХНАМГ, 2012. — С. 378–388.
 6. Кузькін, О. Ф. Топологічні характеристики мереж громадського транспорту великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан, А. С. Іорданова // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2012. — №1/4(55). — С. 58–63.
 7. Кузькін, О. Ф. Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатистичних методів / О. Ф. Кузькін, О. А. Лащених, А. В. Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2012. — №3(62). — С. 107–110.
 8. Кузькін, О. Ф. Центральність посередництва у комплексних маршрутних мережах великих міст України / О. Ф. Кузькін, М. І. Лазуткін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2012. — №2/11 (56). — С. 37–39
 9. Лащених, О. А. Дослідження транспортно-складської системи методом головних компонент [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. – 2012. – № 40. – С. 208-216.
 10. Сущенко, Р.В. Визначальні фактори державного впливу на якість професійної освіти залізничників в умовах глобалізації / Р.В. СущенкоАктуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць [Херсонський національний технічний університет]. Херсон, 2012. Вип. 2 (7). С. 232–236.
 11. Сущенко, Р.В. До проблеми розвитку управлінського професіоналізму керівників залізничної галузі / Р.В. Сущенко Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_2_14.
 12. Сущенко, Р.В. Проблема державного управління якістю вищої освіти фахівців залізничної галузі / Р.В. СущенкоСучасні проблеми та перспективи державного управління соціально-економічним розвитком: зб. наук. праць. Сер.: Державне управління. Донецьк: ДонДУУ, 2012. Вип. 235, т. ХІІІ, ч. 2. С. 216–224.
 13. Сущенко, Р.В. Стратегічні пріоритети управління якістю вищої освіти майбутніх спеціалістів залізничної галузі / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2012. Вип. 26 (79). С. 369–375.
 14. Турпак С. М Визначення головних експлуатаційних показників використання вагонів для перевезення гарячого агломерату [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №6 (1). – С.150-154.
 15. Турпак, С. М. Розробка імітаційних моделей обслуговування прокатного виробництва в умовах збільшення частки автоперевезень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 3 (174). – С. 202-209.
2011 рік
 1. Бабушкін, Г. Ф. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 12 (1). – С. 19-22.
 2. Грицай, С. В. Особливості визначення тривалості елементів циклу світлофорного регулювання з розщепленою фазою [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – №1. – С. 10-14.
 3. Кузькін, О. Ф. Пошук найкоротших шляхів у міських маршрутних мережах / О. Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2011. — №6/4(54). — С. 8–12.
 4. Кузькін, О. Ф. Статистичний аналіз маршрутної мережі громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. — 2011. — №1. — С. 34–42.
 5. Сущенко, Р.В. Вектори розвитку управлінської культури керівників залізничної галузі / Р.В. СущенкоСучасні проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України: зб. наук. праць [Донецький державний університет управління]. Сер. : Державне управління. Донецьк: ДонДУУ, 2011. Вип. 213, т. XІІ, ч. 1. С. 320–331.
 6. Турпак, С. М. Використання методів факторного аналізу для розробки регресійних моделей транспортного обслуговування металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – №1 (2). – С. 225-233.
 7. Турпак, С. М. Використання факторного аналізу при виборі параметрів імітаційних моделей транспортних підсистем металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, В. І. Годз  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –2011. – № 5 (1). – С. 132-136.
 8. Турпак, С.М. Підвищення ефективності технології взаємодії міського та приміського залізничного пасажирського транспорту / С.М.Турпак, Г.О.Лебідь, О.О.Падченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – №1, 2011. – С.13-15.
 9. Турпак, С.М. Удосконалення логістичної системи забезпечення паливом агломераційного виробництва металургійного підприємства / С.М.Турпак, Г.Ф.Бабушкін, С.В.Грицай // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №12, 2011. – С.19-22.
 10. Турпак, С. М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська  // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – №5 (3). – С. 31-33.
2010 рік
 1. Бабушкін, Г. Ф. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя / Г. Ф. Бабушкін, В. П. Юдін, О. Ф. Кузькін, О. О. Падченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2010.— №1.— С. 144–146.
 2. Грицай, С. В. Формалізація відпрацювання переходів між режимом жовтого миготіння та основними програмами світлофорного регулювання [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2010. – № 2 (53). – Т. 2. – С. 36-40.
 3. Кузькін, О. Ф. Нормативно-правові аспекти оцінки якості послуг міського маршрутного транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2010. — №2(53). — С. 79–84.
 4. Турпак, С.М. Організація взаємодії автомобільного та залізничного транспорту на металургійних підприємствах на основі логістичних принципів / С.М.Турпак  // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – №2, 2010. – С.135-138.
 5. Юдин В. П. Геоинформационные принципы управления подвижным составом и мониторинга транспортных объектов на дорогах и генеральных планах городов  / В. П.  Юдин, В. И.  Подгорный, Л. А. Васильева, Л. А. Веремеенко, А. В. Тарасенко  // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харків, 2010, № 2 – С. 4-7.
 6. Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя  / В.П. Юдін, Г.Ф. Бабушкін, О.О Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», ЗНТУ, №1 – 2010 р., м. Запоріжжя.
2009 рік
 1. Бабушкін, Г. Ф. Логістичні проблеми процесу відвантаження готової продукції металургійних підприємств / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту.— 2009.— №1.— С. 338–341.
 2. Бабушкін, Г. Ф. Оцінка якості транспортного обслуговування пасажирів у містах / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, В. Х. Козирев // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2009. — №11(141). — С. 25–27.
 3. Бабушкін Г.Ф.  Принципи автоматизації інформаційних потоків у системі управління процесами міжцехових перевезень машинобудівних та металургійних підприємств / Г.Ф.Бабушкін, І.М.Райда, Т.В.Харченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009 – 150-153.
 4. Бабушкін, Г. Ф. Техніко-економічна оцінка оптимального управління процесами доставки дрібнопартіонних неоднорідних вантажів у цехи підприємств / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Т. В. Харченко, А. М. Каплуновська //  Вісті автомобільно-дорожнього університету.— 2009.— №1(8).— С. 36–39.
 5. Кузькін, О. Ф. Моделювання пасажирських кореспонденцій у системі міського маршрутного транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — №5(86). — С. 79–82.
 6. Кузькін, О. Ф. Моделювання процесів обслуговування пасажирів на зупиночних пунктах у міських транспортних системах / О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. — 2009. — №1. — С. 164–169.
 7. Кузькін, О. Ф. Факторний аналіз тривалості очікування пасажиром посадки у системі міського транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. — 2009. —№6(59). — С. 114–118.
 8. Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період [Текст] / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. –№1. – С. 91-93.
 9. Турпак С. Н.  Организация ведения учета показателей работы служб движения, грузовой и коммерческой работы на промышленном транспорте  / С. Н. Турпак, Л. А. Васильева, А. Н. Каплуновская, С. В. Грицай  // Восточно-европейский журнал передовых технологий.
 10. Турпак, С.М. Підвищення ефективності перевезень дрібнопартіонної продукції металургійних підприємств на основі логістичних принципів / С.М.Турпак // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – №6, 2009. – С.145-147.
2008 рік
 1. Бабушкін, Г. Ф. Врахування якості обслуговування у вартості за проїзд на пасажирському автотранспорті / Г. Ф. Бабушкін, В. Х. Козирев, О. Ф. Кузькін, Ю. О. Стовбур // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2008. — №7(125). — С. 61–63.
 2. Кузькін, О. Ф. Оцінка витрат часу на підхід пасажирів до зупинок міського маршрутного пасажирського транспорту / О. Ф. Кузькін, Є. І. Іва­нов // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2008. — №1/4(31). — С. 30–32.
 3. Підгорний В. І. Пристрій для контролю обладнання у замкнутій камері  / Підгорний В. І.,  Васильєва Л. О., Падченко О. О.  // ЗНТУ
 4. Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2008.— №1.— С. 91–93.
 
2007 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Формализация микрологистических систем управления заводскими перевозками / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Л.О.Васильєва,  Г.О. Лебідь // Логистика. Проблемы и решение. Международный нормо-практический журнал.
 2. Турпак, С.М. Умови поздовжньої стійкості вантажів з плоскими опорними поверхнями при перевезенні на залізничному транспорті  / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – № 4, 2007. – С. 81.
 3.  
2006 рік
 1. Турпак, С.М. Розрахунок міцності кріплення вантажонесучих опор  / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – 2006. – № 4. – С. 61-62.
 2. Юдин, В.П. Ефективний метод  діагностування датчиків кисню електронних систем живлення автомобільних двигунів / В.П. Юдин, Г.В. Борисенко, О.О. Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», №1, 2006 р., ЗНТУ м. Запоріжжя.
2005 рік
 1. Каплуновська А.М. Тара для транспортування і зберігання довгомірних вантажів / А.М. Каплуновська, В.І. Підгорний,В.П.Терно, В.П. Юдін,  // Пат. №8010 Україна: МПК B65D 85/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 15.07.2005, Бюл. №7. - 2c.
 2. Юдин, В.П. Декларативний патент на корисну модель "Тара для транспортування і зберігання довгомірних вантажів" / В.П. Юдін, В.І. Підгорний, В.П. Терно // № 8010
2004 рік
 1. Бабушкин Г.Ф. Проверка надежности работы однокамерного судоходного шлюза Днепрогэс II [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. И. Подгорный, В. П. Юдин, А. В. Тарасенко, А. Б. Шабельник// Східно – Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2004, № 3 – С. 24-27.
 2. Пулін, В. П. Дослідження енергетичних показників роботи стрічкових конвеєрів / В. П. Пулін, О. Ф. Кузькін //  Підйомно-транспорт­на техніка.— 2004.— №4.— С. 79–84.
 3. Турпак, С.М. Організація перевезень продукції гірничо-металургійного комплексу у приватних вагонах  / С.М,Турпак // Сборник научных трудов Национального горного университета.– 2004.-  №19. – С.123–126.
 4. Турпак, С.М. Организация отгрузки готовой продукции металлургических предприятий железнодорожным транспортом  / С.М.Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2004. – №7(77). – С.38-41.
 5. Юдін, В.П. Використання кіраміки на основі ZrO2 у систеах зниження токсичності сучасних бензинових двигунів / В.П.Юдін, Г.В.Борисенко, О.О. Падченко // Ж. "Нові матеріали і технології", №2, НТУ м.Запоріжжя.
 6. Юдин, В.П. Дипломное проектирование по основе транспортной логистики / В.П. Юдин, С.Б. Беликов, Г.Ф. Бабушкин, В.Ф. Козырев // Восточно-европейский журнал передовых технологий, №4(10).
 7. Юдин, В.П. Эксплуатационные возможности Запорожского шлюза транспортного коридора Днепра / В.П.Юдин, В.Ф. Козырев, В.И. Подгорный // Вісник економіки транспорту, вип.8,Харків.
2003 рік
 1. Турпак, С.М. Підвищення надійності кріплення металоконструкцій на залізничній платформі / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – 2003. – №6. – С.76-77.
 2. Турпак, С.М. Совершенствование организации работы грузовых фронтов металлургических предприятий при выгрузке массовых грузов  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2003. – №1. – С.98-100.
 3. Юдін, В.П. Підвищення надійності кріплення металоконструкцій на залізничній платформі / В.П.Юдін, С.Н. Турпак, Б.М.Лавренков // Ж."Залізничний транспорт України"
 4. Юдин, В.П. Повышение эффективности использования вагонов при организации погрузки готовой продукции металлургического придприятия / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Сб. статей НПК "Транспорт+логистика", Киев. 
2002 рік
 1. Юдин, В.П. Концепция организации транспортного потока с оптимизацией его екологических показателей / В.П.Юдин, И.М.Райда, Т.В.Харченко // Сб.статей НПК "Транспорт и логистика".
2001 рік
 1. Бабушкин Г.Ф. Многоэтапное оснащение автомобилями перевозочного процесса промышленных предприятий [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. Ф. Козырев, А. В. Тарасенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал ЗНТУ, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2001, № 1  - С. 116-120. 
 2. Турпак, С.М. Оптимизация планирования грузовой работы на металлургических предприятиях / С.М.Турпак // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2001. – №2. – С.100-102.
 3. Юдин, В.П. Использование компьютеных информационных технологий для доставки грузов в условиях ОАО "Запорожсталь" / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Сб.статей НПК "Транспорт + логистика", Киев.
 4. Юдин, В.П. Определение вредных выбросов тепловозов на промышленных предприятиях / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Ж. "Залізничний транспорт України", №5.
 5. Юдин, В.П. Оценка нагрузки на стоечные скобы платформи при перевозке грузв на маятникових (люлечных) турнекетаз / В.П.Юдин, Б.Н. Лавренков, В.Н. Шинкаренко // Ж. "Вестник НИИ жел. дор. транспорта", №1.
 6. Юдін В.П. Эффективное устройство для снижения токсичности отработавших газов автомобилей / В.П.Юдін, І.М.Райда // Автошляховик України, № 3, 2001.
2000 рік
 1. Лавренов, Б. М. Розрахунок міцності кріплення вантажонесучих опор [Текст] / Б. М. Лавренов, В. П. Юдін, С. В. Грицай  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2000. – №1. – С. 131-137.
1999 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Определение оптимальных сроков замены транспортных машин при поэтапном оснащении перевозочного процесса [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін// Автошляховик України, № 2, 1999. – С. 17-20.
 2. Юдін В.П. «Внесок» автомобільного транспорту в забруднення повітряного басейну міста Запоріжжя  / В.П.Юдін, І.М.Райда // Автошляховик України, № 3, 1999 – 16-17 стор.
1998 рік
 1. Бабушкін Г.Ф. Багатоетапний розрахунок потрібної кількості транспортних машин з урахуванням динаміки вихідних даних у плановому періоді [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін // Автошляховик України, № 3, 1998. – С. 6-8.
 2. Каплуновська А.М. Графітований електрод  / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, І.Д. Труфанов // Пат. №25590 А Україна: МПК H05В 7/09. Власник: ЗДІА. Опубл. 31.08.1998, Бюл. №0. - 2c.
 3. Каплуновська А.М. Дугова стелеплавильна піч  / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №23779 А Україна: МПК F27В 3/08. Власник: ЗДІА. Опубл. 31.08.1998, Бюл. №4. - 2c.
 4. Каплуновська А.М. Спосіб завантаження печі для виробництва карбіду кремнія / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №22277 А Україна: МПК F27В 9/00. Власник: ЗДІА. Опубл. 30.06.1998, Бюл. №3. - 2c.
 5. Каплуновська А.М. Коротка мережа трифазної дугової передачі / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №21583 А Україна: МПК H05В 7/11. Власник: ЗДІА. Опубл. 30.04.1998, Бюл. №2. - 2c.
 6. Юдін, В.П. Пристрій  для контролю базових точок кузова транспортного засобу при правці / В.П.Юдін, В.І. Підгорний, В.П. Терно // Пат. №25746А.
 

Професорсько-викладацький склад регулярно і максимально долучає студентів до науково-дослідної роботи. Завдяки чималим зусиллями досвідчених педагогів та дослідницькому ентузіазму, молоді вчені роблять свої перші кроки в напрямку оптимізації та розробки інноваційних підходів та розумінь давно відомих процесів. окрім вже традиційних заходів, які відбуваються щорічно, зокрема конкурс на кращу студентську наукову роботу і тематична конференція, наша кафедра активно залучає студентів до збору і обробки галузевих даних, вивчення і оптимізації (принаймні порад з неї) виробничо-промислової структури підприємств, тощо. 

 

Про високий рівень наукової підготовки наших випускників свідчить міжнародне визнання досягнень кількох наших колишніх студентів. Майже всі наукові розробки до яких ми залучаємо майбутніх фахівців з транспортних технологій мають футурологічний характер і спрямовані у євроінтеграційному векторі. З огляду на багаторічний прогрес нашої країни у напрямку наближення до стандартів Європейського Союзу ми вже сьогодні закладаємо підвалини майбутнього побутування української науки в контексті загальноєвропейського досвіду. Втім ширина і географія наукових інтересів, яку кафедра культивує у студентів, не обмежується лише Європою, ми залучаємо до нашого наукового поля всі найкращі і найновітніші технічні і технологічні надбання людства, які можуть оптимізувати підходи чи навіть змінити погляд на сталі уявлення про транспортні технології.

 


Засідання науково-методичної комісії (НМК) з транспорту та сервісу

20.11.2018р. в м. Київ відбулось засідання науково-методичної комісії (НМК) з транспорту та сервісу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Засідання проводив Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Шаров Олег Ігорович. В своїй доповіді, він, зокрема, відмітив успішну роботу підкомісії «Транспортні технології», до складу якої входить представник ЗНТУ – завідуючий кафедри транспортних технологій Турпак С.М.

Завдяки роботі підкомісії був затверджений стандарт підготовки бакалаврів зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)», а також підготовлений стандарт з підготовки магістрів за даною спеціальністю.


Геннадій Федорович Бабушкін - Заслужений працівник освіти України!

22 листопада відбулося нагородження видатних запоріжців. Цього разу серед них і наш співробітник, чудовий фахівець і просто гарна людина - Геннадій Федорович Бабушкін. Професійні якоості і чималі здобутки багаторічного завідувача кафедри, наставника і дослідника ще раз визнано врученням державної нагороди "Заслужений працівник освіти України". Щиро вітаємо Геннадія Федоровича з черговою значною перемогою і бажаємо йому підкорення ще вищих життєвих і педагогічних олімпів.

 

 

 

 

 

 


Правила дорожнього руху в центрі уваги фахівців

 

Незадовго до Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху на кафедрі транспортних технологій проводився семінар-практикум викладачів предмету «Правила дорожнього руху» та дисциплін з професії «Водій автотранспортних засобів». Темою семінару були особливості вивчення предмету «Правила дорожнього руху України».

У заході взяли участь представники обласного Науково-методичного центру професійно-технічної освіти, а також викладачі ліцеїв, коледжів з міста Запоріжжя, Енергодара, Бердянська, Приморська, Мелітополя та районів Запорізької області.

На семінарі розглядалися підходи до вивчення правил дорожнього руху, що дозволять підвищити ефективність навчання, рівень знань учнів та слухачів, зменшити розумове та емоційне напруження під час проведення занять.

Доповідачі – викладачі кафедри транспортних технологій Олександр Тарасенко та В’ячеслав Трушевський – запропонували учасникам семінару не лише теоретичні викладки, але й практичні поради. Розглядалися типові ситуації на дорогах, аналізувалися вимоги окремих пунктів Правил дорожнього руху.

Робота у малих групах та рольові ігри на основі матеріалів дорожньо-транспортних пригод, що реально мали місце на перехрестях Запоріжжя, викликали жваву дискусію між присутніми на семінарі фахівцями. В результаті плідної роботи підвищити свій професійний рівень вдалося не тільки гостям і слухачам, а й самим доповідачам. Сподіваємося, що такі заходи з обміну досвідом між викладачами різних навчальних закладів стануть традиційними і поширяться за межі Запорізької області.


Обласний семінар-практикум з Правил дорожнього руху України

 

26 жовтня 2018 року на базі кафедри транспортних технологій Запорізького національного технічного універсистету спільно з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти в Запорізькій області відбудеться обласний семінар-практикум викладачів предмета "Правила дорожнього руху" та спеціальних дисциплін з професії "Водій автотранспортних засобів".

Місце проведення: Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 64, ауд. 105)
Початок: 10.00
Завершення: 14.30
 
Програма семінару
 
1. Відкриття семінару-практикуму
Таран М.В., Немченко М.М., методисти Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області.
2. Безпека дорожнього руху – запорука надійного функціювання єдиної транспортної системи країни.
Турпак С.М., завідувач кафедри транспортних технологій ЗНТУ, професор.
3. Конспективно-ілюстративний підхід до подачі змісту нормативних актів – реальна можливість підвищити інформаційну місткість учнів
Трушевський В.Е., доцент кафедри транспортних технологій ЗНТУ.
4. Робота у групі – запорука успішної співпраці фахівців при розв’язанні практичних задач. 
Тарасенко О.В., старший викладач кафедри транспортних технологій ЗНТУ.
5. Емпатія – основа правильної оцінки поведінки учасників дорожнього руху у складних ситуаціях. Рольові ігри як спосіб введення учнів до атмосфери практичної діяльності.
Трушевський В.Е., доцент кафедри транспортних технологій ЗНТУ.
6. Розгляд прикладів ситуаційних завдань з Правил дорожнього руху. Типологія завдань. Вміння та навички, що розвивають різні типи завдань.
Трушевський В.Е., доцент кафедри транспортних технологій ЗНТУ; Тарасенко О.В., старший викладач кафедри транспортних технологій ЗНТУ.
 
Телефон для довідок (061) 769-84-40 (з 9 до 15 год.)

Васильєва Лариса Олексіївна святкує ювілей! 
 
Сьомого жовтня відсвяткувала свій День народження гарна жінка, наша колега - старший викладач кафедри транспортних технологій Лариса Олексіївна Васильєва.
 
В цей чудовий день усі викладачі та студенти від щирого серця бажають Вам здійснення найзаповітніших мрій! Нехай успіх, радість та наснага стануть Вашими постійними супутниками. Нехай Ваше життя буде наповнене енергією та щастям! Лишайтеся завжди такою ж неповторною та чарівною.
 
З Днем народження, шановна Ларисо Олексіївно!
 
 
 
 
 
 
 

Не лише навчання...

 

 02 жовтня 2018 року студенти груп Т-318 та Т-318сп кафедри транспортних технологій разом з куратором старшим викладачем Лебідь Ганною Олександрівною відвідали музей техніки Богуслаєва. 

Подібні екскурсії були проведені для всіх першокурсників. Окрім знайомства з експонатами музею, ці заходи дозволяють поспілкуватися студентам зі своїми кураторами поза межами аудиторій університету в неформальному оточенні.
 
 
 
 
 
 
 

 

Альтернативна назва зображенняЮдіну Володимиру Петровичу - 80 років! З ювілеєм!

Особливою подією в житті будь-якого чоловіка є ювілей восьмидесяти років. Сама цифра 80 нібито символізує піщаний годинник, який відраховує піщинки зрілості та мудрості...

Колектив кафедри транспортних технологій вітає з таким ювілеєм Юдіна Володимира Петровича!
 
Бажаємо імениннику завжди зберігати душевну молодість, цей особливий надзвичайний стан та неповторне відчуття, що все можливо і на все вистачає сил та енергії. Бажаємо міцного здоров'я, гарного настрою та творчого натхнення!
 
Шановний Володимире Петровичу, співробітники та студенти кафедри транспортних технологій пишаються, що поруч з ними працює така людина, як Ви!
 

Альтернативна назва зображення24 вересня 2018 року на кафедрі транспортних технологій відбулась зустріч представників кампанії "Електроприлад" зі студентами 3-го курсу. Генеральний директор компанії Брежицький В.Б. запропонував бажаючим проходити практику з можливістю подальшого працевлаштування в сфері логістичної діяльності підприємства.

 

 

 

 

 

 

 


Вітаємо фіналістів конкурсу студентських наукових робіт!

Нещодавно завершився обласний етап конкурсу студентських наукових робіт. З понад 30 наукових праць, після детального розгляду відповідних фахівців було обрано лише п'ять дослідження-переможців, авторам яких і буде надано змогу представляти наш університет на кінцевому, національному, етапі конкурсу. Цьогоріч наукові розвідки студентів значно краще оформлені і доопрацьовані, у них переважно розглянуто реально наявні та значущі проблеми, запропоновано раціональні шляхи їх вирішення. Звісно ще є над чим працювати, але перші кроки у серйозній науці вже зроблені. Роботи-переможці поза всяких сумнівів не лише демонструють чималий потенціал наших найкращих студентів, але й підкреслюють високий рівень підготовки фахівців на наших спеціальностях. Тож результати такі - на науково-практичній конференції секції «Транспортна та загальноінженерних дисциплін» ЗНТУ переможцями І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт визначено:

-         в підсекції «транспортні технології»:

1 місце – Мирончак Дар’я Петрівна, Т-812м;

2 місце – Юзвук Надія Сергіївна, Т-813м;

3 місце – Жиленко Тетяна Володимирівна та Морозова Ольга Ігорівна, Т-313м;


Знову серед найкращих в Україні.

Одним із реальних показників якості вищої освіти можна сміливо вважати отримання нагород по результатах участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Транспортні технології» (м. Дніпро) та «Транспортні системи» (м. Харків) 2016/2017 н.р. Це не просто пересічні змагання, на олімпіади кращі викладачі кращих ВНЗ України готують кращих студентів. На олімпіаді в м. Дніпро брали учать та продемонстрували високий рівень підготовки студенти: Мирончак Д.П., Куценко А.М., Білоконь Ю.В., Рєзанов Є.В. Студентка  Мирончак Дар’я Петрівна звоювали ІІІ місце в особистому заліку та грамоти за найкращі знання з дисципліни «Логістика» отримали студентки Куценко Анна Миколаївна та Білоконь Юлія Володимірівна. В м. Харків наша команда (студенти Мирончак Д.П., Білоконь Ю.В.) посіла І місце. Щиро вітаємо переможців та закликаємо наших студентів до активної участі у подібних заходах в наступному навчальному році. 

 

Історія кафедри «Транспортні технології» бере свій початок з кінця 60-х початку 70-х років минулого століття. Інтенсивний розвиток промисловості Запорізького регіону зумовив потребу у спеціалістах промислового транспорту, яких на той час не готував жоден вищий навчальний заклад країни. Саме тоді, на базі кафедри економіки виробництва електротехнічного факультету Запорізького машинобудівного інституту була розпочата підготовка інженерів за спеціальністю 1615 «Промисловий транспорт».

Як окремий підрозділ кафедра «Промисловий транспорт» була створена у 1972 році у складі машинобудівного факультету. Її очолив к.т.н., доцент І.П. Завгородній. За досить невеликий термін існування кафедри завдяки напруженій та копіткій роботі колективу кафедри було видано понад 60 методичних розробок з практичних та лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, виробничої практики.

В жовтні 1973 року кафедра «Промисловий транспорт» була введена до складу автомобільного факультету, а 1974 році відбувся перший випуск інженерів промислового транспорту денної форми навчання. Починаючи з 1989 року кафедра розпочинає підготовку фахівців за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті», а 1 вересня 1999 року отримує назву «Транспортні технології».

В червні 2001 року фахова рада Міносвіти і науки України акредитувала спеціальність 8.100403 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» за ІV-м рівнем. Кафедра отримала ліцензію на щорічний прийом 50 осіб для підготовки бакалаврів і спеціалістів, та 5  магістрів транспорту. У 2001 році кафедра відкриває підготовку фахівців зі спеціальності 7.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху», а у 2005 році – зі спеціальності 7.100402 «Транспортні системи».

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 20 осіб, з яких один доктор технічних наук, професор; 5 кандидатів технічних наук, доцентів. Серед викладачів кафедри два академіки та один член-кореспондент Транспортної академії України. Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники під грифом Міністерства освіти і науки України: «Методи і моделі оптимізації транспортних процесів і систем», «Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних процесів і систем».

Кафедра тісно співпрацює з провідними промисловими підприємствами та установами м. Запоріжжя, серед яких ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запоріжкокс», ПАТ «Мотор-Січ», ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ПрАТ «Символ», обласне, міські та районні відділи Державної автомобільної інспекції МВС України.

Студенти, які навчаються на кафедрі транспортних технологій, набувають знань і умінь у таких розділах сучасної транспортної науки: транспортні засоби і основи їх експлуатації; автомобільні дороги та залізничні колії; логістика; управління експлуатаційною роботою на транспорті; організація вантажних та пасажирських перевезень; вантажна, комерційна робота і транспортно-експедиторська діяльність, економіка транспорту та інші. Отримані знання та навички дозволяють випускникам успішно працювати у транспортно-експедиторських фірмах, транспортних підрозділах установ і підприємств, службах організації і безпеки руху транспортних підприємств, Державній автомобільній інспекції МВС України.

Контакти:

завідувач кафедри: (061) 764-40-25, ауд. 104-А

викладацька:  (061) 769-84-40, ауд. 109, 301

E-mail: kafedra_tt@zntu.edu.ua, tf301@ukr.net

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Турпак Сергій Миколайович доктор технічних наук, професор професор, завідувач кафедри
Бабушкін Геннадій Федорович доктор технічних наук, професор професор
Кузькін Олексій Феліксович кандидат техн. наук, доцент доцент, декан транспортного факультету
Сущенко Роман Віталійович доктор педагог. наук, доцент професор
Трушевський В’ячеслав Едуардович кандидат техн. наук доцент
Юдін Володимир Петрович кандидат техн. наук, доцент доцент
Васильєва Лариса Олексіївна - ст. викладач
Грицай Сергій Васильович - ст. викладач
Каплуновська Алла Миколаївна - ст. викладач, заступник декана транспортного факультету
Лебідь Ганна Олександрівна - ст. викладач
Падченко Олена Олександрівна - ст. викладач
Райда Ігор Михайлович - ст. викладач
Тарасенко Олександр Віталійович - ст. викладач
Харченко Тамара Володимирівна - ст. викладач
Калкасов Сергій Іванович - завідувач лабораторії
Михайленко Наталія Анатоліївна - завідувач лабораторії
Пузанов Василь Михайлович  - старший лаборант
     

 

 
 

 

 

Матеріально-технічна база університету і кафедри транспортних технологій, якою користуються студенти, відповідає вимогам вищого навчального закладу і допомагає проведенню всіх видів навчальних занять та науково-дослідної роботи студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)».

За кафедрою транспортних технологій закріплено:

 1. аудиторія № 104А – кабінет завідувача кафедри;
 2. аудиторія № 109 – викладацька на 7 місць;
 3. аудиторія № 301 – викладацька на 7 місць;
 4. аудиторія № 102 – аудиторія-лабораторія організації руху автомобільного та залізничного транспорту (комп’ютерний клас), 24 місця;
 5. аудиторія № 104 – предметна аудиторія транспортних систем, 24 місця;
 6. аудиторія № 105 – потокова лекційна аудиторія транспортних технологій, 96 місць; 
 7. аудиторія № 106 – предметна аудиторія організації перевезень і логістичного управління на транспорті, 75 місць;
 8. аудиторія № 107 – предметна аудиторія-лабораторія рухомого складу транспорту,  30 місць;
 9. аудиторія № 312 – предметна аудиторія-лабораторія шляхів сполучення, 50 місць;
 10. аудиторія № 314 – предметна аудиторія промислового транспорту, 50 місць;
 11. аудиторія № 304 – потокова лекційна аудиторія транспортних систем, 100 місць;
 12. аудиторія № 101 – господарче приміщення завідувачів лабораторіями та лаборантів.
 
Приміщення кафедри транспортних технологій загальною площею 510,5 кв.м розташовані в 2-му навчальному корпусі ЗНТУ. Більшість навчальних аудиторій (№№ 102, 104, 105, 106, 107), викладацька (№109) і кабінет завідувача кафедри (№104А) знаходяться на першому поверсі, а аудиторії №301 (викладацька), 304, 312 та 314 – на третьому поверсі.

Всі аудиторії кафедри оснащені наочними посібниками, стендами, ілюстративним матеріалом. На кафедрі створено комп’ютерний клас (аудиторія №102), що має загальну площу  55 кв.м та обладнаний 24 робочими місцями. Клас має локальну мережу, що входить до загальної мережі університету та має вихід до ресурсів наукової бібліотеки ЗНТУ і мережі Internet.

Науково-педагогічні працівники кафедри транспортних технологій забезпечені робочими місцями у трьох кімнатах загальною площею 80,5 м2. 
Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електронною поштою, послугами якої користуються всі викладачі, аспіранти та студенти кафедри. 
В розпорядженні кафедри транспортних технологій існують один стаціонарний та два переносні мультимедійні проектори та переносні екрани для проведення занять в будь-яких аудиторіях.
 
Для ефективної організації навчального процесу, на кафедрі діє методичний сектор, який в повному обсязі надає методичну літературу, сприяє ефективній організації навчального процесу з підготовки бакалаврів та магістрів.
Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом та стендами. 

У навчальному процесі також використовується наявне лабораторне обладнання:

 • теодоліт Т–30;
 • нівеліри НТ, 2Н–3Л;
 • лазерний візир LEICA;
 • димовимірювач ІНА–109;
 • газоаналізатор 102 ФА 01М;
 • вимірювач швидкості «Іскра–1D» №6304D.

Санітарно-технічний стан аудиторій, лабораторій та допоміжних приміщень кафедри відповідає санітарним нормам і правилам охорони праці в закладах освіти і забезпечує якісне проведення навчального процесу підготовки студентів, які навчаються на кафедрі.

Кафедра на ґрунті застосування методик підходу компетентнісного характеру здійснила розробку та затвердження ректором ЗНУ проміжних ОКХ, ОПП з підготування рівня «магістр» 27 «Транспорт», які мають варіативну складову. Маючи на меті забезпечення якісного викладання, сприяння ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу навчальних дисциплін, робочий процес кафедри «Транспортні технології» здебільшого має чітке спрямування на розробку оптимальних навчально методичних комплексів по кожній з дисциплін. Будь-який пункт з навчального плану фаху одержує індивідуальну навчальну програму, яку розроблюють на рівні нормативного документу. Навчальні програми стандартно складаються з: мети та завдання, тематичного плану, змісту за темами, тематики практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок ( залікові умови), літературу бажану до прочитання. Головна сутність розробки навчально-методичних матеріалів – це правильне облаштування самостійної роботи студента, кращого опанування та засвоєння ним навчальних даних. Викладачі кафедри постійно вдосконалюють старі і розробляють нові методичні вказівки в яких поєднано формальний мінімум і евристичність інноваційних підходів.

Кафедра транспортних технологій здійснює підготовку фахівців (бакалаврів та магістрів) у галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» за двома спеціалізаціями: 275.02  «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

Сторінки