Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Машинобудівний факультет

Кафедра металорізальних верстатів та інструментів

Емблема кафедри «Металорізальні верстати та інструменти» ЗНТУ

Кафедра «Металорізальні верстати та інструменти» (МВІ)

Рік початку діяльності: 1933

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: кандидат технічних наук Фролов Михайло Володимирович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

133 – «Галузеве машинобудування», освітні програми:

«Металорізальні верстати та системи»

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 151
тел.: +380(61)7698237
e-mail: kafedra_mvi@zntu.edu.ua

Кафедра «Металорізальні верстати та інструмент» бере свій початок з 1933 року, коли в Запорізькому інституті сільськогосподарського машинобудування було створено 9 кафедр, серед яких – «Обробка металів різанням». Очолив кафедру доцент Ільяшенко Всеволод Петрович. Тоді ж при кафедрі була створена лабораторія різання металів та вимірювальних приладів, а також кабінет металорізальних верстатів та інструменту. Першою значною науковою працею зі спеціальності стала робота В.П. Ільяшенка «Дослідження роботи шліцьової черв'ячної фрези».

У серпні 1941 року разом з інститутом кафедра була евакуйована до міста Барнаула, Алтайський край. Вона продовжувала готувати спеціалістів. У квітні 1943 року відбувався перший у воєнний період випуск студентів.

У 1945 році в інституті вже діяло 19 кафедр, серед яких і кафедра «Верстати та інструмент». Очолював кафедру к.т.н., доцент В.Д. Клєпіков. На кафедрі розробили пристосування для швидкісного точіння методом огинання. Проводилися роботи з визначення розрахунково-графічним та аналітичним методом миттєвого перерізу стружки, розроблена різцева головка для швидкісного обточування свердел, яка на заводі ЦУМЗ була впроваджена у виробництво.

У 1949 році кафедру очолив доцент Мануїл Йосипович Бодзич, який одночасно був і директором інституту. Колектив кафедри поповнився к.т.н., старшим викладачем Б.Я. Борисовим, ст. викладачем Ш.М. Дубинським, викладачем Д.Є. Цивірко. Кафедра вже мала три лабораторії: металорізальних верстатів, різання металів та допусків і технічних вимірювань. Парк верстатів налічував 15 одиниць.

Викладачі кафедри працювали над трьома науково-дослідними темами: «Швидкісне розточування отворів», «Дослідження теплових явищ при різанні металів», «Обробка абразивами». Як і в попередні роки кафедра надавала науково-методичну допомогу і технічну допомогу підприємствам м. Запоріжжя.

В 1958 році кафедра, як профільна, зробила перший повоєнний випуск фахівців за спеціальністю «технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент». Плідним були для кафедри 60-ті роки. Значно оновився склад кафедри: прийшли доценти М.П. Бондар, М.В. Жарліков, А.М. Каморкін, Г.Г. Кравченко, О.В. Якімов, який згодом став професором, асистенти О.І. Чередниченко (з грудня 1960 р. в. о. доцента), М.В. Наружний, О.О. Полякова, І.Я. Андрюхов.

В цей час співробітники кафедри працюють над механізмом утворення шліфувальних тріщин на замках лопаток газових турбін, виготовлених з жароміцного сплаву ЖС6-К. Це дозволило намітити конкретні шляхи для усунення дефектів.

З 1963 по 1981 рік кафедрою керував Б.Я. Борисов, який у 1981 році захистив докторську дисертацію. На кафедрі розвивається науковий напрямок з електроконтактної обробки жароміцних матеріалів. Результати досліджень впроваджуються на багатьох підприємствах машинобудівної галузі по усьому Радянському Союзі. На кафедрі готували науково-педагогічні кадри не лише для себе, а й для інших педагогічних і наукових закладів. У цей період успішно закінчили аспірантуру і захистили кандидатські дисертації Г.Д. Єщенко, А.К. Цокур, Ю.С. Кульбака, М.К. Русєв, І.В. Рябов, В.В. Петрикін, В.В. Корольов, В.Д. Хорошков, Г.Г. Кравченко, М.О. Костенко, Ш.М. Дубинський, В.В., які значно збагатили науково-педагогічний потенціал кафедри та інституту в цілому.

З кінця 70-х років на кафедрі під керівництвом доцентів Ковтуна Є.Г. та Ніколаєва А.Я. розвивається ще один науковий напрямок – дослідження точності токарно-револьверних автоматів. В цьому напрямі кафедра тісно співпрацює з Мелітопольським верстатобудівним заводом, де впроваджуються результати досліджень. За результатами досліджень захистили кандидатські дисертації Дядя С.І. та Солоха В.В.

З 1981 по 1988 р. посаду завідувача кафедри обіймав професор, к.т.н. А.М. Каморкін, який понад 32 роки був проректором з навчальної роботи.

Дослідження доцента, к.т.н., Івщенка Л.Й. контактної взаємодії поверхонь в трибоз'єднаннях та їх довговічності в особливих умовах, що були тісно пов'язані з діяльністю Запорізьких підприємств ЗМКБ «Прогрес» та «Мотор-Січ», в кінці 90-х років були втілені в докторську дисертацію.

З 1988 по 1994 рік кафедру очолював її вихованець, людина яка пройшла всі щаблі як науковець і викладач – доцент, к.т.н. Анатолій Кирилович Цокур. Керувати кафедрою йому довелося в той час, коли відбулися значні події в житті України та машинобудівного інституту. Кафедра в цей період переходить на випуск спеціалістів за спеціальністю «металорізальні верстати та системи».

З 1994 по 2000 рік кафедру очолював професор, д.т.н. Ю.М. Внуков, який є нині проректором з наукової роботи. Під керівництвом Юрія Миколайовича на кафедрі проводилися дослідження стійкість дифузійного покриття інструменту з метою підвищення його різальних можливостей, дослідження мастильно-охолоджувальних середовищ для застосування їх в процесах швидкісного різання.

З 2001 року кафедра, яку очолює професор, д.т.н. Івщенко Л.Й. Цього ж року на кафедрі в межах спеціальності «Металорізальні верстати та систем» розпочинається підготовка фахівців за спеціалізацією «Комп'ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання», а з 2002 р. – зі спеціальності «Дизайн».

 

У сьогоденні підготовка студентів здійснюється за контрактною та бюджетною формами навчання. Станом на 1 червня 2010 року на машинобудівному факультеті за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» навчаються 140 студентів денного відділення та 108 студентів заочного.

Підготовку фахівців зі спеціальності здійснює кафедра «Металорізальні верстати та інструмент», як випускаюча. При цьому спеціальність «Металорізальні верстати та системи» акредитована за четвертим освітньо – кваліфікаційним рівнем. На кафедрі «Металорізальні верстати та інструмент» діє аспірантура.

Під керівництвом професора, д.т.н. Л.Й. Івщенка на кафедрі проводяться дослідження трибологічних властивостей матеріалів та їх зносостійкості в екстремальних умовах. Установилися творчі зв'язки з Великобританією (компанія Delcam подарувала кафедрі програмне забезпечення на загальну суму 1, 5 млн. доларів).

Кафедра має оснащені на сучасному рівні навчальні лабораторії: вимірювальної техніки, виробництва металорізального інструменту, одну з найкращих в університеті за інтер'єром лабораторію металорізального обладнання та комп'ютерний клас. Все це дозволяє добре організувати навчальну, методичну та науково-дослідну роботу.

На базі кафедри діє Запорізький регіональний центр прогресивних технологій металообробки з метою впровадження їх на підприємствах Південно-Східного регіону. Кафедра має також ліцензійне програмне забезпечення фірм «Delcam plc» та «Аскон». За період існування кафедри, як профілюючої, для народного господарства країни підготовлено понад 1600 фахівців. З 1973 року кафедра проводилася підготовку фахівців для зарубіжних країн. Випускники кафедри працюють на підприємствах, в наукових та навчальних закладах Запоріжжя, Києва, Харкова, Донецька, Самари, Санкт-Петербурга, Москви та інших містах.

Серед випускників кафедри можна назвати головного механіка ВАТ «Мотор Січ» П.А. Ставицького, д.т.н., професора кафедри «Технологія машинобудування та металорізальні верстати» НТУ «ХПУ» Ю.А. Сизого, д.т.н., професора кафедри «Металорізальні верстати та інструмент» ДНТУ І.О. Малишка, голову правління ВАТ «Перетворювач» А.К. Міщенка, директора Запорізького центру стандартизації, метрології та сертифікації Паульського О.В., голову Запорізької ради профспілок Г.І. Гапоненко, головного інженера ВАТ «Завод високовольтної апаратури» Б.С. Зарнадзе, заступника головного інженера ВАТ «Мотор Січ» Г.В. Гординського та інших.

 

Контакти

Телефони кафедри металорізальні верстати та інструмент:

Завідувач кафедри (ауд. 229а) – (061) 764-74-83

Викладацька (ауд. 151) – (061) 769-82-37

Електронна пошта: ivschenko@zntu.edu.ua

Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Івщенко Леонід Йосипович доктор технічних наук, професор, академік Української академії триботехніки завідувач кафедри, директор машинобудівного інституту
Внуков Юрій Миколайович доктор технічних наук, професор професор кафедри, проректор з наукової роботи
Дядя Сергій Іванович кандидат технічних наук доцент
Ковтун Євген Григорович кандидат технічних наук доцент
Павлюченко Ірина Миколаївна кандидат технічних наук доцент
Петрикін Володимир Васильович кандидат технічних наук доцент
Солоха Василь Васильович кандидат технічних наук доцент, заступник декана
Фролов Михайло Володимирович кандидат технічних наук доцент
Циганов Володимир Васильович кандидат технічних наук доцент
Левченко Борис Миколайович старший викладач
Глушко Андрій Володимирович асистент
Глушко Павло Васильович асистент
Клименко Віталій Юрійович асистент
Саржинська Анна Георгіївна асистент
Чечельницький Денис Володимирович асистент

Напрям підготовки 6.05050301 «Машинобудування» –

кваліфікація бакалавр металорізальних верстатів та систем, механік-налагоджувальник, механік з ремонту устаткування, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з інструменту;

 

Спеціальність 7.05050301 «Металорізальні верстати та системи» –

кваліфікація спеціаліст металорізальних верстатів та систем, інженер-технолог, інженер-конструктор, інженер-контролер, інженер з якості, інженер-механік груповий;

 

Спеціальність 8.05050301 «Металорізальні верстати і системи» –

кваліфікація магістр металорізальних верстатів та систем, інженер-дослідник, викладач вищого навчального закладу II-IV рівнів акредитації, інженер-технолог, інженер-онструктор, інженер-контролер, інженер з якості, інженер з організації виробничих процесів у машинобудуванні.

 

Спеціалізація «Комп'ютерне моделювання та дизайн верстатного обладнання”.

Саржинська Г.Г.

 1. Технологія інструментального виробництва
 2. Металообробне обладнання

 

Глушко А.В.

 1. Цільові механізми верстатів
 2. Експлуатація та обслуговування верстатів
 3. Металорізальні верстати та привід
 4. Обладнання та транспорт механоскладальних цехів.

 

Глушко П.В.

 1. Комп’ютерні графічні системи
 2. Процеси мехобробки в технологічних системах
 3. Основи ергономіки
 4. Процеси мехобробки та їх еволюція
 5. САПР технологічних процесів

 

Дядя С.І.

 1. Управління якістю
 2. Обладнання АВ та метал.верстатів
 3. Нові технології у формоутворенні
 4. Технічне діагн. та серт.м.в.
 5. Функціональний технічний аналіз

 

Івщенко Л.Й.

 1. Принципи інженерної творчості
 2. Трибологія
 3. Методологія наукового дослідження

 

Клименко В.Ю.

 1. Програмне забезпечення мехобробки в тех. Системах
 2. Комп’ютерне моделювання та дизайн верстатного обладнання
 3. САПР інструментального виробництва
 4. Комп’ютерне конструювання
 5. Комп’ютерне моделювання різального інструмента
 6. САПР верстатного обладнання
 7. Теорія 3D моделювання
 8. Реверсна інженерія

 

Левченко Б.М.

 1. Основи САПР
 2. Метрологія
 3. Спец методи обробки

 

Петрикін В.В.

 1. ВС та ТВ
 2. Стандартизація

 

Солоха В.В.

 1. Дослідження та випробовування верстатів
 2. Надійність технологічних систем
 3. Металорізальні верстати та привід

 

Фролов М.В.

 1. Теорія проектування інструменту
 2. Інструментальне забезпечення
 3. Математичне моделювання

 

Циганов В.В.

 1. Теорія різання
 2. Абразивний інструмент
 3. Різальний інструмент та інструментальне забезпечення.

 

На кафедрі виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи. За останні роки виконано держбюджетні теми:

 • «Створення автоматизованої системи проектування процесу обробки зубчатих конічних коліс з круговим зубом» (2003-2005рр.);
 • «Процеси контактної взаємодії в трибовузлах за умов знижених температур та динамічного навантаження» (2002-2004рр.);
 • «Вплив умов тримірного навантаження на довговічність деталей трибоз’єднань ГТУ під час експлуатації та виготовлення” (2006-2007рр.).
 • «Підвищення ефективності різання важкооброблюваних матеріалів» (2006-2009рр.).

Виконується кафедральна НДР на тему: 03419 «Забезпечення надійності технологічних систем конструкторсько-технологічними методами. Забезпечення параметрів якості технічних систем технологічними методами».

Головними напрямами наукової тематики, що досліджуються на кафедрі, є проблеми, пов’язані з зносостійкістю деталей трибоз’єднань за складними умовами динамічного навантаження, підвищення ефективності різання металів методами вібродимпфування, моделювання складно профільних зубчастих коліс. Отримані результати під час проведення дослідної роботи є основою для розробки методичних матеріалів та видання науково-практичних рекомендацій для підприємств у Запорізькій області.

Івщенко Л.Й. Контактное взаимодействие деталей ГДТ Монографія. Запоріжжя: Мотор-Січ. 2010.- 342с.