Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут

Факультет економіки та управління

Емблема факультету «Факультет економіки та управління»

Факультет економіки та управління (ФЕУ)

Рік початку діяльності: 1994

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.е.н., доцент Корольков Владислав Васильович

Заступник декана: Войтенко Світлана Володимирівна

Заступник декана: Сигида Галина Анатолівна

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

 

 

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Менеджмент організацій і адміністрування»

074 – «Публічне управління та адміністрування», освітні програми:

«Регіональне управління»

075 – «Маркетинг», освітні програми:

«Маркетинг»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Організація торгівлі та комерційна логістика»

 

Контакти:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 278, 277-Б
тел.: +380(61)7643416, +380(61)7698407, +380(61)7698233, методисти – +380(61)7642329
e-mail: dekanat_feu@zntu.edu.ua

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання:

№ п/п Напрям підготовки Спеціальність 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 6.030507 Маркетинг Маркетинг 7934 8832 9780 11278 37824
2 6.030508 Фінанси і кредит Фінанси і кредит 7934 8832 9780 11278 37824
3 6.030509 Облік і аудит Облік і аудит 7934 8234 8932 9228 34328
4 6.030601 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 7934 8832 9780 11278 37824

1.2. Заочна форма навчання:

№ п/п Напрям підготовки Спеціальність 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
1 6.030507 Маркетинг Маркетинг 4399 5632 6885 7218 24134
2 6.030508 Фінанси і кредит Фінанси і кредит 4604 5432 6676 8555 25267
3 6.030509 Облік і аудит Облік і аудит 3089 3744 4579 5537 16949
4 6.030601 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 4519 5432 6852 7991 24794

Розмір компенсації витрат на підготовку спеціалістів, магістрів за семестр у грн.

2.1. Денна форма навчання:

№ п/п Спеціальність Шифр спеціальності Спеціаліст Магістр
1 Маркетинг 7,8.03050701 5350 5750
2 Фінанси і кредит 7,8.03050801 5750 5950
3 Облік і аудит 7,8.03050901 4600 5750
4 Менеджмент організацій і адміністрування 7,8.03060101 5750 5950

 

Факультет економіки та управління було створено у складі Запорізького національного технічного університету 16 травня 1994 року.

Нова економічна ситуація, що склалася в Україні на початку 90-х років, викликала до життя необхідність прогнозування, створення організаційно-економічних умов для впровадження нових технологій, інвестицій, оцінки структури ринкових відносин, уміння ризикувати. Підприємства, організації та фірми відчули брак кадрів фахівців-економістів, тому в 1994 році новостворений факультет розпочав набір студентів за такими економічними спеціальностями: організація виробництва, фінанси і кредит, міжнародні економічні відносини.

Перші роки існування факультету були роками його становлення. Багато зусиль було докладено науковцями і співробітниками для того, щоб наш факультет став престижним місцем навчання. Біля його джерел стояли доцент В.В. Палій, проф. В.М. Порохня, проф. В.Г. Прушківський, проф. Л.О. Кримська, доц. Р.Г. Бобровнікова, доц. Т.М. Касич-Пилипенко та багато інших.

Керівництво факультетом спочатку було доручено доц. В.В. Палію, потім за наказом ректора деканом було призначено доктора тех.наук В.М. Порохню. З 1997 року деканом ФЕУ стає зав.кафедри економіки і організації виробництва доцент В.Г. Прушківський, який пізніше очолив нову структурну одиницю університету – Економіко-гуманітарний інститут. З 2002 року посаду декана обіймає доцент В.В. Корольков.

Упродовж усього періоду існування свою кропітку працю сумлінно виконує беззмінний заступник всіх деканів старший викладач С.В. Войтенко, яка стала надійним ланцюжком, що пов’язав студентів, викладачів і співробітників факультету в єдиний чітко працюючий організм.

Гордістю нашого колективу стають студенти-випускники. Дехто з них вже працює на нашому факультеті викладачами, успішно захищає дисертації і продовжує наші традиції. Серед них доценти Білецька І.І., Губарь О.В., Лифар В.В. та інші. На факультеті навчається близько 1000 студентів за денною формою навчання і близько 500 студентів за заочною формою навчання.

Студенти факультету мають можливість проходити військову підготовку протягом двох років на кафедрі військової підготовки і отримати офіцерське звання.

Факультет співпрацює з банками, фінансовими установами регіону, Торгово-промисловою палатою України, а також з промисловими підприємствами різних форм власності.