Ви є тут

Головна
  1. Логачева Л.М. Эквивалентный поверхностный импеданс Т-образного соединения прямоугольных волноводов / Л.М. Логачева, С.В. Куцак, В.П. Бондарев // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2014. Вып. 177, – С. 136-143.
  2. Логачева Л.М. Приближенный расчет поглощающего фильтра гармоник / Л.М. Логачева, С.В. Куцак // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб.2014. Вып. 179. С. 00 – 00. (7 стр.)
  3. Логачова Л.М. Дифракція хвилі Н10 на стику регулярного і нерегулярного хвилеводів з діелектричною пластиною скінченної довжини / Л.М. Логачова, С.В. Куцак , В.П. Бондрєв, Н.Ю. Копильова // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - №2. - С.