Ви є тут

Головна
 1. Пожуева И.С. «Моделирование стационарных деформаций слоистых конструкцій», Сб. трудов V межд. Научно-практической конференции «Современные проблемы геометрического моделирования». – Мелитополь. – 1998. – с. 30-33.
 2. Пожуева И.С. «Действие подвижной нагрузки на бесконечную пластину, покоящуюся на направленно-армированном слое», Тр. Математического центра имени Н.И. Лобачевского. – Казань. –1998. – с. 81-82.
 3. Пожуева И.С. «Расчет деформации пластины, подкрепленной шпангоутами, жестко сцепленной с композитом при действии подвижной загрузки», Тиждень науки, регіональна наукова конф., -Запоріжжя. – ЗНТУ. – 2006. – т. 1. – с. 181.
 4. Мастиновский Ю.В., Пожуева И.С. «Удар по упроговязкопластическому стержню», Четвертая международная научно-техническая конференция «Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок». – Запорожье-Алушта. – 2006. – с. 9.
 5. Пожуєва І.С. «Стаціонарне деформування пластини, яка спирається на багатошарову основу», Тиждень науки, регіональна наукова конф. – Запоріжжя. – ЗНТУ. – 2007. – Т. 1. – с. 207.
 6. Мастиновский Ю.В., Данильченко Д.В., Пожуева И.С. «Распространение волн в цилиндрической оболочке со ступенчатым поперечным сечением», Тиждень науки, регіональна наукова конф. –Запоріжжя. – ЗНТУ. – 2008. – Т. 2. – с. 16.
 7. Пожуева И.С. «Стационарное деформирование пластины, покоящейся на много-слойном основании», Тиждень науки, регіональна наукова конф. – Запоріжжя. – ЗНТУ. – 2009.  – с. 34.
 8. Пожуєва І.С. «Математичне моделювання динамічних процесів в соціодинаміці», Тиждень науки, регіональна наукова конф. – Запоріжжя. – ЗНТУ. – 2010.
 9. Пожуєва І.С. «Використання перетворення Лапласу у розрахунках напружено-деформівного стану складних конструкцій», Тиждень науки, регіональна наукова конф. – Запоріжжя, -ЗНТУ. – 2011.
 10. Пожуєва І.С. «Моделювання кількісної динаміки соціальних процесів», Тиждень науки, регіональна наукова конф. – Запоріжжя. – ЗНТУ. – 2012.
 11. Пожуєва, І.С. Знаходження термопружного стану складених оболонкових конструкцій [Текст] / І.С. Пожуєва // Тиждень науки-2013: тези доповідей щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р., Запоріжжя /ЗНТУ. – Запоріжжя, 2013. – 1 с.
 12. Пожуєва, І.С. Напружено-деформований стан (НДС) оболонок обертання, замкнених на вершині [Текст] / І.С. Пожуєва // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 93-94.
 13. Пожуєва, І.С. Застосування нечітких операцій в задачах моделювання экономічних процесів / І.С. Пожуєва // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С. 396.
 14. Пожуєва, І.С. Модифікація еволюційного методу багатомірної оптимізації [Текст] / І.С. Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 349-351.
 15. Левицька, Т.І. Аналіз механічного поводження нестаціонарного навантаження армованого композита [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – C. 647-649.
 16. Левицька, Т.І. Модифікований матричний метод реалізації нечітких арифметичних операцій до економічних моделей [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 953-954.
 17. Пожуєва, І.С. Модифікація еволюційного методу багатомірної оптимізації [Текст] / І.С. Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 349-351.
 18. Пожуєва, І.С. Аналіз математичних методів у криптографії [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, А.М.Левченко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 146-147.
 19. Пожуєва, І.С. Розв’язування економічних задач за допомогою елементів лінійної алгебри при використанні моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, В.О.Нікішов // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 148-150.